home » competitie » reglementen » negentalopgaven / rosters

Negentalopgaven & rosters

Conform de Reglementen van Wedstrijden

  • Honkbal Topsport 2016 (artikel 4.7 en 4.8)
  • DNSL 2016 (artikel 4.8 en 4.9)
  • Wedstrijdsport 2016 (artikel 4.7)

zijn verenigingen, die met meerdere seniorenteams in de competitie spelen, verplicht een negentalopgave in te leveren bij de afdeling Competitiezaken (competitie@knbsb.nl).
Daarnaast moeten de senioren Topsport-teams ook nog een roster inleveren (met uitzondering van de Honkbal Rookie League). Er zijn echter verschillende formulieren en werkwijzen. Deze omschrijven we hieronder per sport.

LET OP: Negentalopgaven en/of rosters hoeven dus niet meer naar de Competitiecontroleurs van voorgaande seizoenen te worden gestuurd.

Honkbal Topsport

Negentalopgave
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de Hoofdklasse- of Overgangsklasse-competitie in het bezit stellen van een schriftelijke opgave (negentalopgave) waaruit blijkt welke negen spelers van het eerste team voor deelname aan Wedstrijdsport-competities worden geblokkeerd. Deze negen spelers worden op het KNBSB-formulier ‘Roster/9tal-opgave van de vereniging’ aangegeven. Verder informatie over dit onderdeel is terug te vinden in artikel 4.7 in het Reglement van Wedstrijden Honkbal Topsport 2016.

Roster
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de Hoofdklasse- of Overgangsklasse-competitie in het bezit stellen van een schriftelijke opgave (roster) met maximaal 30 spelers. Deze spelers worden op het KNBSB-formulier ‘Roster/9tal-opgave van de vereniging’ aangegeven. Het aanleveren van dit roster staat los van de reglementaire verplichting met betrekking tot de negentalbepalingen.

LET OP: Voor de Honkbal Rookie League hoeft geen negentalopgave en roster te worden opgegeven.

Formulier
Het juiste formulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

Softbal Topsport

Negentalopgave
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de GL- of SL-competitie in het bezit stellen van een schriftelijke opgave (negentalopgave) waaruit blijkt welke negen speelsters van het eerste team voor deelname aan andere competities worden geblokkeerd. Deze negen speelsters worden op het KNBSB-formulier ‘Roster/9tal-opgave van de vereniging’ aangegeven. Verder informatie over dit onderdeel is terug te vinden in artikel 4.8 in het Reglement van Wedstrijden DNSL 2016.

Roster
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de GL- of SL-competitie in het bezit stellen van een schriftelijke opgave (roster) met maximaal 25 speelsters. Deze speelsters worden op het KNBSB-formulier ‘Roster/9tal-opgave van de vereniging’ aangegeven. Het aanleveren van dit roster staat los van de reglementaire verplichting met betrekking tot de negentalbepalingen.

Formulier
Het juiste formulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

Wedstrijdsport

Negentalopgave
Voor de Wedstrijdsport moet er alleen een negentalopgave worden ingestuurd. Dit moet uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd. De klassen waar dit voor geldt zijn:

  • Honkbal Senioren 1e & 2e klasse
  • Softbal Dames 1e klasse
  • Softbal Heren 1e klasse

De bepalingen voor de negentalopgaven in de Wedstrijdsport zijn terug te vinden in artikel 4.7 van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2016.

Formulier
Het juiste formulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook