home » competitie » reglementen » wedstrijdreglementen

Wedstrijdreglementen

Klik op een titel om het betreffende document te openen of te downloaden.

Reglementen van Wedstrijden

Administratieve heffingen
- De administratieve heffingen worden binnenkort gepubliceerd.

Matrixen
Hieronder staan verschillende matrixen. De matrixen geven een samenvatting van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport en de Spelregels Honkbal en Softbal. Aan deze matrixen kunt u geen rechten ontlenen. De inhoud van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport en de Spelregels Honkbal en Softbal is altijd leidend.

- De matrixen worden binnenkort gepubliceerd.

Competitiebepalingen
- De nieuwe competitiebepalingen worden binnenkort gepubliceerd.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook