home » competitie » wedstrijdzaken » commissie strafzaken

Commissie Strafzaken

Correspondentie met Commissie Strafzaken
Correspondentie voor de Commissie Strafzaken (waaronder een 'Rapport van de scheidsrechter', een verweerschrift of rapport/zienswijze) moet binnen 48 uur nadat de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden worden gezonden naar:

Commissie Strafzaken KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: info@knbsb.nl.

Hoorzittingen
Elke tweede woensdag van de maand organiseert de Commissie Strafzaken hoorzittingen. De data zijn:

  • Woensdag 10 mei
  • Woensdag 14 juni
  • Woensdag 12 juli
  • Woensdag 9 augustus
  • Woensdag 13 september
  • Woensdag 11 oktober

Van toepassing zijnde tuchtreglementen
Binnen de KNBSB zijn verschillende Tuchtreglementen van toepassing:

  • Tuchtreglement KNBSB
  • Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (ISR)
  • Tuchtreglement Dopingzaken (ISR)

Lees de meest recente versie van het Tuchtreglement

Normen bij strafoplegging
De lijst met gehanteerde normen bij strafoplegging vindt u via de blauwe button aan de rechterzijde van deze pagina.

Uitspraak
De Commissie Strafzaken kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Een uitspraak is vanaf 13.00 uur telefonisch (030-2020 100) bij de afdeling Competitiezaken op te vragen.

Een uitspraak van de Commissie Strafzaken en de Commissie van Beroep Strafzaken wordt per e-mail naar het secretariaat van de vereniging en per post naar de 'gedaagde' gestuurd.
Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de competitiecontrole en de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de officiële KNBSB-site, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak. Per seizoen vindt u de uitspraken via de blauwe buttons aan de rechterzijde van deze pagina.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een vereniging zich ervan te overtuigen of een lid is gerechtigd aan een wedstrijd deel te nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open.
Mocht een lid ten onrechte aan een wedstrijd hebben deelgenomen, dan kan nimmer het excuus worden aangevoerd dat het lid of de vereniging niet van de uitspraak op de hoogte was.

Inwerkingtreding
Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

Kosten
Als de Commissie Strafzaken of de Commissie van Beroep Strafzaken heeft beslist dat u de kosten van het behandelen van een zaak moet betalen, dan wordt het genoemde bedrag in rekening gebracht op de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging waarvan gedaagde lid was op het moment van de overtreding. Klik hier voor een link naar de pagina met de actuele tarieven.

In beroep gaan
Op grond van artikel 24 van het Tuchtreglement KNBSB heeft een gedaagde of degene die aangifte heeft gedaan het recht beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de Commissie Strafzaken. Zie het Tuchtreglement voor de specifieke bepalingen voor het in beroep gaan.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook