home » competitie » wedstrijdzaken » kolom breedtesport

Kolom Breedtesport

Binnen de KNBSB-organisatie is de Kolom Breedtesport (bestaande uit vrijwillige KNBSB-leden vanuit de 10 clusters) in samenwerking met de medewerkers van het Bondsbureau verantwoordelijk voor het vaststellen van de Reglementen van Wedstrijden in de Breedtesport, zowel voor de Jeugd als de Senioren. Op deze pagina vindt u informatie over besluiten die door de Kolom Breedtesport zijn genomen.

Achtergrondinformatie

  3 augustus 2017
  Algemene beschouwing Kolom Breedtesport
  De Kolom Breedtesport heeft een Algemene beschouwing geschreven over een aantal ontwikkelingen in de sport in Nederland en onze sporten in het bijzonder. Op basis van deze Algemene beschouwing wordt een aantal wijzigingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport en de competitieopzet vanaf seizoen 2018 voorgesteld die na bespreking met de doelgroep tot definitieve besluitvorming voor 2018 moet leiden.

  Lees het volledige nieuwsbericht door hier te klikken.

  3 april 2017
  Regelkaarten per sport en leeftijdscategorie
  Daarnaast heeft Competitiezaken de zogenaamde regelkaarten ontwikkeld. Per sport en leeftijdscategorie is een regelkaart gemaakt (alleen voor de Wedstrijdsport). Elke regelkaart bevat een beknopte weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport. Hier werd al enkele jaren over gesproken en hopelijk voldoet dit dus aan een behoefte. De regelkaarten zijn handig voor een coach, teambegeleider of scheidsrechter. Zo’n kaart kan bijvoorbeeld worden uitgeprint, gelamineerd en in de bestuurskamer/clubhuis neergelegd, zodat deze altijd even snel kan worden geraadpleegd. De oude matrixen worden niet meer bijgewerkt. De informatie op de regelkaarten is uitgebreider dan wat er altijd in de matrixen kon worden teruggevonden.

  4 januari 2017
  Definitieve reglementswijzigingen Wedstrijdsport 2017
  Eind november 2016 heeft de Kolom de definitieve reglementswijzigingen voor 2017 vastgesteld. Het document hierover is gepubliceerd op 4 januari 2017. De actuele versie van het document met informatie over de definitieve reglementswijzigingen vindt u op de pagina Wedstrijdreglementen onder het tussenkopje 'Wedstrijdreglementen'.

  Hier vindt u ook de nieuwe versie van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2017, twee versies:

  1. Een versie waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd.
  2. Een schone versie waarin de wijzigingen zijn verwerkt.
  KNBSB NOC*NSF
  Twitter YouTube Facebook