home » competitie » wedstrijdzaken » kolom breedtesport

Kolom Breedtesport

De Kolom Breedtesport is binnen de KNBSB verantwoordelijk voor het vaststellen van de Reglementen van Wedstrijden Wedstrijdsport, zowel voor de Jeugd als de Senioren. Op deze pagina vindt u informatie over besluiten die door de Kolom Breedtesport zijn genomen.

Achtergrondinformatie

  4 januari 2017
  Definitieve reglementswijzigingen Wedstrijdsport 2017
  Eind november 2016 heeft de Kolom de definitieve reglementswijzigingen voor 2017 vastgesteld. Het document hierover is gepubliceerd op 4 januari 2017. De actuele versie van het document met informatie over de definitieve reglementswijzigingen vindt u op de pagina Wedstrijdreglementen onder het tussenkopje 'Wedstrijdreglementen'.

  Hier vindt u ook de nieuwe versie van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2017, twee versies:

  1. Een versie waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd.
  2. Een schone versie waarin de wijzigingen zijn verwerkt.

  3 april 2017
  Regelkaarten per sport en leeftijdscategorie
  Daarnaast heeft Competitiezaken de zogenaamde regelkaarten ontwikkeld. Per sport en leeftijdscategorie is een regelkaart gemaakt (alleen voor de Wedstrijdsport). Elke regelkaart bevat een beknopte weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport. Hier werd al enkele jaren over gesproken en hopelijk voldoet dit dus aan een behoefte. De regelkaarten zijn handig voor een coach, teambegeleider of scheidsrechter. Zo’n kaart kan bijvoorbeeld worden uitgeprint, gelamineerd en in de bestuurskamer/clubhuis neergelegd, zodat deze altijd even snel kan worden geraadpleegd. De oude matrixen worden niet meer bijgewerkt. De informatie op de regelkaarten is uitgebreider dan wat er altijd in de matrixen kon worden teruggevonden.

  KNBSB NOC*NSF
  Twitter YouTube Facebook