home » competitie » wedstrijdzaken » protestcommissies hb/sb

Uitspraken Protestcommissies

Correspondentie
Correspondentie voor de Protestcommissie Honkbal en de Protestcommissie Softbal verloopt via de afdeling Competitiezaken. Correspondentie (waaronder het protestformulier en verklaringen) dient binnen twee maal 24 uur te worden gezonden naar:

Protestcommissie Honkbal / Protestcommissie Softbal
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
of via e-mail: info@knbsb.nl of competitie@knbsb.nl.

Documenten

Kosten
Indien een Protestcommissie heeft beslist dat u de kosten van de behandeling van deze zaak dient te betalen, zal het genoemde bedrag op de jaarlijkse afrekening van uw vereniging in rekening worden gebracht.

Beroep
Op grond van de bepalingen in de Reglementen van Wedstrijden is het niet mogelijk tegen een uitspraak van een Protestcommissie in beroep te gaan.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook