home » knbsb » algemeen » museum

Een sport met een rijke historie

Een sport is niets zonder zijn historie en helden. Veel van wat er zich in de afgelopen honderd jaar (de KNBSB vierde in 2012 het honderdjarig bestaan) op de honkbal- en softbalvelden heeft voltrokken, vindt u terug in het Honkbal- en Softbal Museum, dat is gevestigd in het Pim Mulier Stadion in Haarlem. Voor de honkbal- en softballiefhebber is dit museum absoluut een bezoek waard.

Adres
Het honkbal en softbalmuseum is gehuisvest in het Pim Mulier Honkbalstadion te Haarlem. De museumruimte bevindt zich onder de hoofdtribune naast de 2e tribuneopgang.

Openingstijden
Het museum is geopend tijdens grote evenementen die plaatsvinden in het Pim Mulierstadion. Het museum is ook op afspraak te bezoeken.
Bezoekers die het museum buiten de evenementen willen bezoeken kunnen een telefonische afspraak maken voor bezichtiging.

Elly Nijhuis        tel 023 526 80 04

Bestuur 
Het museumbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Karel van Veen - voorzitter
  • Willem Broertjes - secretaris
  • Jose Snoeks - penningmeester
  • Elly Nijhuis - lid
  • Samuel de Leeuw - lid
  • Kwaliteitszetel KNBSB - lid

Contact
Het correspondentieadres van het museum is:

Stichting Nederlands Honkbal en Softbal Museum
Houtwijkerveld 130
2131 MN Hoofddorp

E-mailadres: honkensoftbalmuseumhaarlem@gmail.com

Wilt u het museum financieel steunen?
Voor slechts €12,50 bent u een jaar lang vriend of vriendin van het honkbal en softbalmuseum.

Donaties kunt u overmaken op onze ING-bankrekening met nummer:
NL86 INGB 0005 5071 02 tnv honkbal en softbalmuseum. 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook