home » knbsb » algemeen » vereniging van het jaar

Honk- en softbalvereniging van het Jaar

De KNBSB reikte in 2013 voor het eerst de sportprijs ‘Honkbal- en softbalvereniging van het Jaar’ uit.  De Accountmanagers van de KNBSB beoordelen tijdens het jaar hun verenigingen op basis van onderstaande criteria, waarna er per accountmanager een kandidaat wordt aangedragen. De drie kandidaten, voorzien van motivatie, worden voorgedragen aan het bondsbestuur. Het bondsbestuur kiest de vereniging van het jaar.  

Criteria

De verenigingen worden beoordeeld op verschillende criteria. Een vereniging hoeft niet aan alle criteria te voldoen om kans te maken op de prijs.

  • De vereniging ontwikkelt zich als ‘Vitale vereniging’ (in relatie met Integraal Beleidsplan).
  • De vereniging onderscheidt zich door een bijzondere aanpak op een bepaald thema.
  • De vereniging heeft een aanpak om vrijwilligers te werven en behouden binnen de vereniging.
  • De vereniging onderneemt (bijzondere) acties om (nieuwe) leden aan zich te binden.
  • De vereniging bezoekt de clusterbijeenkomsten.

In 2013 werd Storks verkozen tot Vereniging van het jaar.

Houten Dragons
Vereniging van het jaar 2014

Houten Dragons bestaat sinds 2000.
In 2015 vieren zij dus hun lustrum, 15 jarig bestaan.

Sinds 2014 beschikken zij over een prachtige nieuwe accommodatie “de Meerpaal” in Houten. Zij delen deze accommodatie met een Handbal en Hockeyvereniging. Samenwerking met deze verenigingen en de gemeente om deze nieuwe accommodatie tot stand te laten komen was zeer productief. Het was een intensief traject waar zij zich goed geprofileerd hebben.
Op dit moment telt de vereniging zo’n 170 leden, waarvan 150 actief spelend lid zijn. We zien de afgelopen jaren een groei van 140 leden in 2010 naar 170 in 2014.

Het bestuur heeft in 2013 het traject Besturen met een Visie gevolgd en zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan. De verenigingsstructuur is overzichtelijk en de taken zijn verdeeld. Bestuurders besturen en er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de verschillende activiteiten.

Sinds 2014 is er een nieuw bestuur actief. Zij hebben inmiddels een beleidsplan ‘samen met plezier presteren’ 2015-2017 geschreven waarin zijn hun stip op de horizon aangeven en de manier waarop zijn deze willen bereiken beschrijven.

Het bestuur heeft een aantal maanden aan het on line spel Sportief Besturen meegespeeld. Een spel wat verenigingen confronteert met dilemma’s waar zij mee te maken kunnen krijgen op het gebied van sportiviteit en respect. Iets wat Houten Dragons hoog in het vaandel heeft staan. Deze game is een product vanuit Veilig Sportklimaat van NOC-NSF. Houten Dragons daarmee behaalde daarmee het certificaat Goud!

Houten Dragons is actief en trouw vertegenwoordigd bij door de KNBSB georganiseerde bijeenkomsten. Zij gaan de samenwerking aan met andere verenigingen en stelden hun accommodatie afgelopen jaar beschikbaar voor het NL softbalteam. Er is een goed en nauw contact met de Accont Manger van de KNBSB.

De vereniging zet ook de komende jaren in op ledengroei, versterking-uitbreiding-scholing van kader en heeft de ambitie naar de 200 leden te groeien. Men streeft ernaar al haar leden passend sportaanbod te kunnen bieden op het gewenste niveau.

Er is aandacht voor opleiden van kader en scholing van leden door hen deel te laten nemen aan diverse opleidingen.

Houten Dragons heeft veel actieve vrijwilligers. Zij organiseren verschillende activiteiten voor de leden gedurende het jaar. Zowel tijdens het seizoen als hierbuiten is er van alles om hun leden betrokken te houden bij de vereniging. (kerstlunch, sinterklaas, BBQ) Deze vrijwilligers worden dan ook jaarlijks door het bestuur in het zonnetje gezet en bedankt. Een van hen werd door een deskundige jury officieel genomineerd voor de titel Sportvrijwilliger Houten 2014!

Er staan verschillende ledenwervingsactiviteiten gepland. Er is goed contact met scholen in de wijk. Er worden regelmatig clinics gegeven en er staat een scholentoernooi op de planning.

Houten Dragons is een financieel gezonde vereniging. Zij hebben een actieve sponsorcommissie die werkt aan het werven van sponsoren. Ook ledengroei helpt hen wat extra reserves op te bouwen.

Zij zijn actief betrokken bij maatschappelijke doelgroepen. Zij hebben onder andere een G-honkbal team opgericht.

Secretaris Leander van der Spek nam de prijs namens Houten Dragons in ontvangst tijdens het Congres op 7 maart 2015 van KNBSB voorzitter Frits Mulder. (foto Rob Jelsma)

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook