home » knbsb » bondsstructuur » clusters

Clusters

De KNBSB-verenigingen zijn in 10 clusters ingedeeld. Een cluster is een geografisch gebonden groep van verenigingen. De samenstelling van de clusters wordt vierjaarlijks opnieuw door het bondsbestuur vastgesteld. Het doel van een cluster is te komen tot regionale samenwerking en een aanbod op maat te verzorgen.

Indeling clusters KNBSB

Accountmanagers
Elk cluster heeft een eigen accountmanager. Hij is het aanspreekpunt voor de verenigingen en voert verenigingsgesprekken. De accountmanagers zijn:

  1. Corinne van de Griendt, (06) 45292948, corinne.van.de.griendt@knbsb.nl
  2. Hans Verwaaijen, (06) 41306258,
    hans.verwaaijen@knbsb.nl
  3. Roy Vink, (06) 30190915,
    roy.vink@knbsb.nl

Clusterbijeenkomsten
De KNBSB nodigt de bestuurders van haar verenigingen twee keer per jaar uit voor het bijwonen van een clusterbijeenkomst in zijn/haar cluster.

Klik hier voor meer informatie over de clusterbijeenkomsten

Clustertellingen
Hieronder treft u een overzicht van de clustertellingen aan:

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook