home » knbsb » bondsstructuur » kolommen

Kolommen

Inhoudsopgave
- Kolom Breedtesport
- Kolom Honkbal
- Kolom Softbal
- Downloads

De KNBSB kent een kolommenstructuur voor drie aandachtsgebieden, te weten Breedtesport, Topsport Honkbal en Topsport Softbal. Het kolomoverleg stelt zelfstandig op basis van mandaat van het bondsbestuur de Reglementen van Wedstrijden voor de eigen kolom vast en besluit zelfstandig over de uitvoering van de activiteiten binnen de kolom. Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden treedt het kolomoverleg zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen.

Kolom Breedtesport

De Kolom Breedtesport bestaat uit tien vertegenwoordigers vanuit de clusters, met een evenwichtige verdeling tussen honkbal en softbal, en manager breedtesport Roy Vink als voorzitter van het kolomoverleg dat zes keer per jaar plaatsvindt. De afdeling Breedtesport treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met de doelgroepen tijdens een thematische clusterbijeenkomst. 
 

Cluster Amsterdam Cyril Middelkoop
Cluster Brabant-Oost / Limburg Joyce Benink
Cluster Brabant-West Ruud Hekker
Cluster Den Haag Bart Bakker
Cluster Haarlem Helene Angermann
Cluster Midden-Nederland Wil Kitslaar
Cluster Noord Vacature
Cluster Noord-Holland Kees Bouterse
Cluster Oost Rob van Eck
Cluster Rotterdam Vacature

Kolom Honkbal

De Kolom Honkbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers vanuit de Hoofdklasse (twee leden), Overgangsklasse, wedstrijdofficials,  evenementen en accountmanager Topsport Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg. Het kolomoverleg vindt periodiek plaats. Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met vertegenwoordigers van de verenigingen die uitkomend in de Hoofdklasse en Overgangsklasse.
 

Jan Kuipers Hoofdklasse
Peter Vink Hoofdklasse
Bob van den Heuvel Overgangsklasse
Henk van der Linde Wedstrijdofficials
Roderick Balk Evenementen

Kolom Softbal

De Kolom Topsoftbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers, voor de DNSL  (3 leden), Wedstrijdofficials (1 lid), Evenementen (1 lid) en accountmanager Topsport Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg, dat periodiek plaats vindt. Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen
 

Wout Isbouts Lid kolom
Christien ter Linde Lid kolom
Willem van Oostvoorn Lid kolom

Downloads

Topsport Honkbal
- Memo Honkbal Topsport competitieopzet 2018 (14-09-2017)

Topsport Softbal
- Memo Softbal Topsport competitieopzet 2018 V2 (14-09-2017)

Breedtesport
- Memo achtergrondinformatie voorgenomen reglementswijzigingen Wedstrijdsportcompetities 2018 (13-09-2017)
- Honkbal Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Honkbal Jeugd: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Dames Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Jeugd: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Heren Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Speelkalender 2018 Wedstrijdsport (13-09-2017)

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook