home » knbsb » bondsstructuur » kolommen

Kolommen

De KNBSB kent een kolommenstructuur voor drie aandachtsgebieden, te weten Breedtesport, Topsport Honkbal en Topsport Softbal. Het kolomoverleg stelt zelfstandig op basis van mandaat van het bondsbestuur de Reglementen van Wedstrijden voor de eigen kolom vast en besluit zelfstandig over de uitvoering van de activiteiten binnen de kolom. Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden treedt het kolomoverleg zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen.

Breedtesport
De Kolom Breedtesport bestaat uit tien vertegenwoordigers vanuit de clusters, met een evenwichtige verdeling tussen honkbal en softbal, en manager breedtesport Roy Vink als voorzitter van het kolomoverleg dat zes keer per jaar plaatsvindt.
De afdeling Breedtesport treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met de doelgroepen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Daarnaast vormen de opmerkingen van de verenigingen tijdens de clusteroverleggen input voor het kolomoverleg.
 

Cluster Amsterdam Cyril Middelkoop
Cluster Brabant-Oost / Limburg Joyce Benink
Cluster Brabant-West Ruud Hekker
Cluster Den Haag Bart Bakker
Cluster Haarlem Helene Angermann
Cluster Midden-Nederland Wil Kitslaar
Cluster Noord Vacature
Cluster Noord-Holland Kees Bouterse
Cluster Oost Rob van Eck
Cluster Rotterdam Vacature

Topsport Honkbal
De Kolom Tophonkbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers vanuit de Hoofdklasse (twee leden), Overgangsklasse, wedstrijdofficials,  evenementen en technisch directeur Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg. Het kolomoverleg vindt periodiek plaats.
Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met vertegenwoordigers van de verenigingen die uitkomend in de Hoofdklasse en Overgangsklasse.
 

Jan Kuipers Hoofdklasse
Vacature Hoofdklasse
Peter Vink Overgangsklasse
Vacature Wedstrijdofficials
Roderick Balk Evenementen

Topsport Softbal
De Kolom Topsoftbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers, voor de DNSL  (3 leden), Wedstrijdofficials (1 lid), Evenementen (1 lid) en Technisch Directeur Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg, dat periodiek plaats vindt. Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen
 

Bertus Voortman Lid kolom
Wout Isbouts Lid kolom
Vacature Lid kolom
KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook