home » nieuws » rectificatie: pasfoto's op digitale bondspas

Rectificatie: Pasfoto's op digitale bondspas

12 april 2017 15:00:00

Per abuis is er een fout geslopen in de tekst van dit nieuwsbericht, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Competitiezaken nummer 3 van 3 april 2017. Onze excuses voor de eventueel ontstane verwarring.

Pasfoto’s op digitale bondspas
In seizoen 2016 is de digitale bondspas geïntroduceerd. Binnen de Sportlinked-app (DWF) is voor elk KNBSB-lid een bondspas (ook wel spelerspas genoemd) beschikbaar. Op deze bondspas worden onder andere de naam, de leeftijdscategorie, een pasfoto en eventuele bondsfuncties van het betreffende lid getoond.

Vorig jaar hebben we aangegeven dat 2016 een overgangsjaar was waarin voor elk lid van een vereniging een pasfoto diende te worden geüpload. Dat kon het hele jaar via Sportlink Club van de vereniging worden gedaan. Vanaf 2017 zou de pasfoto verplicht zijn op elke bondspas. Echter, om de verplichting voor de pasfoto op de bondspas te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het privacybeleid van de KNBSB voor de leden inzichtelijk is. Helaas is dat op dit moment nog niet zo ver, daar wordt aan gewerkt.

De verplichting voor de pasfoto op de bondspas geldt dus nog NIET voor de start van seizoen 2017. De verwachting is wel dat we in de loop van 2017 hier naartoe overgaan. Uiteraard zullen we hierover tijdig communiceren. Op dit moment kunt u nog steeds gewoon verder gaan met het uploaden van pasfoto’s voor uw leden via Sportlink Club.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook