home » nieuws » (bij)scholing vertrouwenscontactpersoon

(Bij)scholing Vertrouwenscontactpersoon

14 juni 2017 14:03:59

Wanneer een lid van een vereniging te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of zich op een andere manier onveilig voelt, kan hij of zij terecht bij een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van grensoverschrijdend gedrag, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is al een groot aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor grensoverschrijdend gedrag. Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Inhoud van de scholing
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een bewijs van deelname van NOC*NSF/Academie voor Sportkader.

Voor wie is de scholing bedoeld?
De (bij)scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De cursus duurt twee dagdelen van3,5 a 4 uur en kost € 200,-.

Bekijk de planning van de (bij)scholing seizoen 2017/2018!

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook