home » nieuws » algemene beschouwing kolom breedtesport

Algemene beschouwing Kolom Breedtesport

3 augustus 2017 19:18:00

Binnen de KNBSB-organisatie is de Kolom Breedtesport (bestaande uit vrijwillige KNBSB-leden vanuit de 10 clusters) in samenwerking met de medewerkers van het Bondsbureau verantwoordelijk voor het vaststellen van het Reglement van Wedstrijden (RvW) Wedstrijdsport, zowel voor de Jeugd als de Senioren.

De Kolom Breedtesport heeft een Algemene beschouwing geschreven over een aantal ontwikkelingen in de sport in Nederland en onze sporten in het bijzonder. Op basis van deze Algemene beschouwing wordt een aantal wijzigingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport en de competitieopzet vanaf seizoen 2018 voorgesteld die na bespreking met de doelgroep tot definitieve besluitvorming voor 2018 moet leiden.

De ambitie van de kolom was om begin juli 2017 de plannen te presenteren. Echter, deze datum bleek te voorbarig en er is meer tijd en afstemming nodig. Om die reden zijn de eerder gepubliceerde plannen weer offline gehaald. De planning is nu als volgt:

  • Augustus/september 2017
    Bespreken voorgenomen beleid met de Kolommen Honkbal en Softbal, het Bondsbestuur en het Management Team van de KNBSB
  • September/oktober 2017
    Toelichting en bespreking van voorgenomen wijzigingen tijdens de 10 landelijke clusterbijeenkomsten
  • 23 oktober 2017
    Publicatie definitieve reglementswijzigingen, competitieopzet 2018, Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 en speelkalenders 2018.

Lees de Algemene beschouwing van de Kolom Breedtesport

Een bericht van Mark Herbold, Bestuurslid Breedtesport:

De kolom Breedtesport is verantwoordelijk voor de Reglementen van Wedstrijden van de Breedtesport. Naast de zorg voor het soepel verlopen van de competities heeft zij ook een grote betrokkenheid bij de Grand Slam! Ambities van de KNBSB. Belangrijk onderdeel daarvan is het aantrekkelijker en sneller maken van de wedstrijden in de Breedtesport met als doel meer leden vasthouden en aantrekken.

Wijzigingen in de Breedtesport hebben ook impact op de Topsport en we willen als KNBSB één plan voor 2018 en de jaren erna. De voorstellen worden daarom eerst afgestemd met de andere kolommen. Daarna zullen we ze in de clusterbijeenkomsten van oktober bespreken voordat er definitieve besluiten over aanpassingen genomen worden. 

In onze ambitie om in juli 2017 de ideeën voor de competities van 2018 bekend te hebben zijn de plannen voordat ze breed besproken waren al op de site gekomen. Aangezien we het proces goed willen doorlopen was dat wat prematuur en hebben we ze er weer afgehaald. De voorstellen worden in elk geval voor de clusterbijeenkomsten gedeeld zodat we daar een goede dialoog met elkaar kunnen voeren. 

Ik hoop dat velen van u met ons mee komen praten tijdens de clusterbijeenkomsten.

Mark Herbold
Bestuurslid Breedtesport KNBSB

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook