home » nieuws » voorbereidingen ledentevredenheidsonderzoek

Voorbereidingen ledentevredenheidsonderzoek

7 augustus 2017 15:59:00

Zoals eerder gecommuniceerd is de KNBSB een samenwerking met Amplixs aangegaan voor de ontwikkeling van een Ledentevredenheidsonderzoek en Verenigingsscan. Beide onderzoeken krijgen een jaarlijks karakter en hebben als doel om de beleving van het lid in kaart te brengen en 'Big Data' te verzamelen. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.

De twee onderzoeken zijn een initiatief van de KNBSB met als doel meer gebruik te maken van de ervaringen, kennis en knowhow van de doelgroep. Met de onderzoeken heeft de doelgroep meer mogelijkheden om input te leveren. Het Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) en de Verenigingsscan (VS) krijgen een jaarlijks terugkerend karakter. Hierdoor kunnen resultaten op de lange termijn met elkaar vergeleken worden. 

Ledentevredenheidsonderzoek
Eind oktober/begin november zal de eerste editie van het LTO worden verspreid onder de doelgroep. De vragenlijst zal bestaan uit een diversiteit aan vragen gericht op de beleving van het betreffende individu. Denk hierbij aan vragen als hoe u het seizoen heeft ervaren, met welk cijfer u het competitieschema beoordeelt en wat u van de sportiviteit van de tegenstanders vond. Maar ook hoe u denkt over bepaalde voorstellen of ideeën. Al deze vragen leveren een schat aan data op. Met de data kan de KNBSB beter en gerichter de doelgroep faciliteren. Bijvoorbeeld met betrekking tot een bepaald sportaanbod, wijze van communicatie of een competitieopzet.

Anonieme deelname
Alle leden - van jong tot oud - die met een e-mailadres in Sportlink staan ingeschreven ontvangen digitaal een uitnodiging voor het deelnemen aan de enquête. De leden krijgen de mogelijkheid om wel of geen persoonsgegevens in te vullen. Ook zonder persoonsgegevens kan de enquête worden ingevuld. Uiteindelijk gaat het de KNBSB om de data en niet om de namen.

Amplixs
Amplixs is een toonaangevende speler op het gebied van marktonderzoek. Zij nemen onder andere voor Pathé Bioscoop de enquêtes af na een bezoek aan de bioscoop. Directeur Steven van Dieten is geen onbekende voor de KNBSB. Als bondsofficial en honkballer draagt hij de sport een warm hart toe. Steven: "Leuk en uitdagend om op een andere manier betrokken te zijn bij de KNBSB".

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook