home » nieuws » tevredenheidsmeting onder bondsscheidsrechters

Tevredenheidsmeting onder bondsscheidsrechters

5 september 2017 15:55:00

Tijdens de Week van de Scheidsrechter staan we stil bij de vele vrijwilligers die zich inzetten als official voor onze mooie sporten. Hieronder een samenvatting uit het Arbitragemonitor 2017.

Sinds 2009 wordt er om het jaar een tevredenheidsmeting gehouden onder onze bondsscheidsrechters. Deze meting wordt uitgevoerd door Buro-7 in opdracht van NOC*NSF en de sportbonden. De tevredenheidsmeting geeft inzicht in de mate van tevredenheid over onderwerpen als: het niveau van de opleidingen, de mate van begeleiden, de informatievoorziening en het klimaat & imago. In dit artikel geven wij een samenvatting van de resultaten van de tevredenheidsmeting 2017. Aan de meting van 2017 hebben 67 bondsscheidsrechters deelgenomen. Mocht u het volledige rapport willen lezen dan kunt u het rapport downloaden via de link onderaan dit artikel.

We zien dat de motivatie om bij de KNBSB wedstrijden te leiden gestegen is ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast zien we dat ‘de ambitie om door te stromen’ voor 37% van de KNBSB officials een belangrijke reden is om actief te zijn (ten opzichte van 20% over alle bonden gemeten). De belangrijkste reden om wedstrijden te leiden blijft net als voorgaande jaren ‘plezier in de sport’ (96%). Een mooie ontwikkeling betreft de stijging in motivatie onder bondsscheidsrechters. Wij zijn zeer tevreden met de positieve ontwikkeling en wij hopen dat deze trend zich de komende jaren voortzet. 

De laatste jaren hebben we vanuit het programma ‘Respect the game’ middels de ‘Week van de scheidsrechter’, de ‘Honkbal & Softbal Masterz’ en de vernieuwde scheidsrechtersopleidingen veel aandacht besteed aan het imago van de scheidsrechter. We zien ook dat steeds meer verenigingen actief beleid voeren op het werven en opleiden van scheidsrechters. Dit zien wij vooral terug in het aantal aangevraagde Umpire-2 opleidingen. Dat zijn er op dit moment ruim 120. Tevens blijkt uit de tevredenheidsmeting ook dat de ‘ontvangst bij verenigingen’ als goed wordt beoordeeld. Al deze losse onderdelen dragen samen bij aan de verbetering van het imago van de scheidsrechter de komende seizoen en worden deze onderdelen gecontinueerd en daar waar mogelijk geïntensiveerd.

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de frequentie waarin scheidsrechters te maken hebben met fysieke en/of verbale agressie op de velden. Hierin werd onderscheid gemaakt of de verbale en/of fysieke agressie gericht was tegen de scheidsrechter, tegen de sporter of tegen de coach. Ten opzichte van 2009 zien we op alle drie de onderdelen een daling in het percentage scheidsrechters dat aangeeft een vorm van agressie tijdens een wedstrijd te ervaren. Vooral de sterke daling van de agressie tegen sporters in 2017 ten opzichte van 2009 valt op en zien wij als een goede ontwikkeling.

Ondanks de dalende trend is het zorgelijk dat 73% van de respondenten aangeeft in aanraking te zijn gekomen met fysieke en/of verbale agressie. In het onderzoek geeft 25% van de scheidsrechters na aanleiding van een incident te hebben overwogen om te stoppen.

Tot slot zien we dat er op het gebied van de scheidsrechters begeleiding en opleiding ook goede stappen zijn gezet de afgelopen jaren. Door onder andere de inzet van de scheidsrechterscoaches, de aanstelling van een coördinator Opleidingen op het bondsbureau en de extra workshops ‘Mentale weerbaarheid’ zien we dat de totale waardering voor de begeleiding van scheidsrechters gestegen is van een 7 in 2009 naar 8,2 in 2017. Met name de onderdelen ‘Zelfvertrouwen’, ‘Omgaan met agressie’ en ‘Mentale weerbaarheid’ worden aanzienlijk hoger gewaardeerd ten opzichte van 2015.

Mocht u het volledige rapport willen inzien dan kunt u deze online lezen.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook