home » nieuws » herbold: "de clusterbijeenkomsten vormen een belangrijke bron voor feedback op de voorgenomen plannen"

Herbold: "De clusterbijeenkomsten vormen een belangrijke bron voor feedback op de voorgenomen plannen"

13 september 2017 19:50:00

Woensdag 13 september hebben de kolommen Breedtesport, Topsport Honkbal en Topsport Softbal de plannen gepubliceerd met betrekking tot seizoen 2018 en verder. Tijdens de aankomende clusterbijeenkomsten in september en oktober worden de plannen toegelicht en besproken.

Mark Herbold is als bondsbestuurslid breedtesport betrokken geweest bij het tot stand komen van de plannen van de Kolom Breedtesport. In samenwerking met de kolomleden en Roy Vink, Manager Breedtesport, is goed gekeken naar de algemene ontwikkelingen en de mogelijkheden om daar op in te spelen. De algemene ontwikkelingen zijn eerder al gepubliceerd in een Algemene Beschouwing op 3 augustus. Hieronder een toelichting van Mark Herbold op de gepubliceerde breedtesportplannen.

Lees alle bijbehorende documenten in het nieuwsbericht 'Plannen voor de Topsport- en Wedstrijdsport-competities 2018'

Grand Slam! Ambitie
In de Grand Slam! Ambitie van de KNBSB staan diverse pijlers waarop verschillende afdelingen en kolommen (al dan niet overlappend) zich op focussen. De Kolom Breedtesport focust zich onder andere op ‘Ledengroei’ en ‘Aantrekkelijke competities’. Dit kan vertaald worden naar mogelijkheden als het spelen van meer innings, vaker aan slag komen en krachtsverschillen minimaliseren zodat er interessante wedstrijden worden gespeeld. En dat alles in een korter tijdsbestek aangezien honkbal en softbal moeten concurreren met andere sporten en vrije tijdsbesteding. Alle wijzigingen in het wedstrijdenreglement en de competitiebepalingen hebben als doel om in te spelen op deze ontwikkelingen en onze leden en toeschouwers meer plezier aan onze sporten te laten beleven.

De kolom en besluitvorming
De Kolom Breedtesport bestaat uit vrijwillige vertegenwoordigers van verenigingen waarbij het streven is om vanuit elk cluster minimaal één vertegenwoordiger te hebben. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een gezonde balans tussen de verschillende sporten en de verschillende recreatieve en competitieve belangen.

De Kolom Breedtesport heeft als verantwoordelijkheid het vaststellen van het reglement van wedstrijden wedstrijdsport voor zowel senioren als jeugd. Daarbij vindt altijd afstemming plaats met de Kolom Honkbal en Kolom Softbal voor wat betreft de overlappende belangen. De kolomleden zijn direct met elkaar in gesprek en de voorzitters van de kolommen (Roy Vink voor Breedtesport en Gijs Selderijk voor Topsport) stemmen de wijzigingen met elkaar af in het MT. Ook op bestuurlijk niveau hebben de bestuursleden breedtesport, softbal en honkbal overleg over de wijzigingen zodat we met een gezamenlijk plan naar buiten treden.

Om het draagvlak voor de wijzigingen zo groot mogelijk te maken worden de voorgenomen wijzigingen besproken tijdens de doelgroepoverleggen in de aankomende ronde clusterbijeenkomsten. Alle bestuursleden en technisch kader van verenigingen en geïnteresseerden kunnen hier aan deelnemen. Met de feedback uit deze bijeenkomsten wordt het definitieve reglement vastgesteld. De vaststelling van het reglement zal in oktober plaatsvinden zodat verenigingen zich goed kunnen voorbereiden op het aankomende seizoen.

Bekijk de data van de clusterbijeenkomsten

Belangrijkste voorstellen voor wijziging?
Graag wordt nogmaals verwezen naar de Algemene beschouwing van 3 augustus waarin de Kolom Breedtesport achtergrondinformatie deelt met betrekking tot de gewenste voorstellen van wijzigingen. Hieronder een aantal wijzigingen in vogelvlucht.

Algemeen:

 • Gelijke regels in competities met open klassen zodat er voor een klasse gekozen kan worden op basis van niveau en niet op basis van regels.

Jeugd:

 • Opname van een tabel met adviesleeftijden voor de verschillende speelcategorieën.  
 • Alle spelers opnemen in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen.
 • Een voorcompetitie bij Softbal Junioren en Aspiranten.
 • Een coachtoss bij Softbal Pupillen
 • Een coachtoss bij Honkbal Pupillen 3e klasse
 • 9 inch bal bij Honkbal Pupillen

Senioren:

 • In 2019 de introductie van topklassen als top van de piramidestructuur binnen Honkbal Senioren en Softbal Dames Senioren waarin de beste teams binnen wedstrijdsport spelen.
 • Afschaffing van verlenging bij Honkbal 1e klsase en 2e klasse
 • Spelen op tijd bij Softbal Dames 2e klasse en 3e klasse in plaats van op innings
 • Voorcompetities bij Softbal Heren 2e en 3e klasse

Mogelijkheden voor het versnellen van de wedstrijden?
Daarnaast is er een sterke ambitie om wedstrijden sneller te spelen. Deze ambitie is moeilijk in reglementen op te nemen. Denk hierbij aan ideeën voor een kortere warming-up door bijvoorbeeld de ‘batting practice’ niet uit te voeren. Of het sneller wisselen van innings en pitchers stimuleren het tempo hoog te houden. We zullen dit onder andere opnemen in de instructie en opleidingen voor officials en trainers.

Lees alle bijbehorende documenten in het nieuwsbericht 'Plannen voor de Topsport- en Wedstrijdsport-competities 2018'

Vervolgtraject
Het bestuur en de kolommen hebben de plannen met elkaar afgestemd. Het is nu aan de clusters om hun feedback hierop te geven. Tijdens de thematische clusterbijeenkomsten van 20 september tot en met 16 oktober kunnen bestuursleden, kaderleden en overige geïnteresseerden hun mening delen. Met de feedback van de clusters zal de kolom de plannen vaststellen en eind oktober publiceren.

Online aanmelden voor de clusterbijeenkomsten

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook