home » nieuws » plannen voor de topsport- en wedstrijdsport-competities 2018

Plannen voor de Topsport- en Wedstrijdsport-competities 2018

13 september 2017 19:24:00

De KNBSB hecht er belang aan om zijn verenigingen vroegtijdig te informeren over de plannen voor de Topsport- én Wedstrijdsport-competities 2018. Onderaan dit nieuwsbericht treft u alle bijbehorende documenten. Daarin zijn verwoord de voorgenomen wijzigingen in de verschillende Reglementen van Wedstrijden en/of de competitie-opzetten in de Topsport- en Wedstrijdsport-klassen.

Ervaringen in 2017, plannen voor 2018
De KNBSB vindt het tevens belangrijk om met bestuurders van verenigingen, maar ook met de technisch kaderleden binnen verenigingen, in gesprek te gaan over een belangrijk onderdeel van onze bond: de competities.

  • Wat zijn uw ervaringen met de competities in seizoen 2017: wat gaat goed en wat kan beter?
  • Wat zijn de voorgenomen plannen voor de Topsport- en Wedstrijdsport-competities in seizoen 2018 en vooral ook wat zijn de redenen om bepaalde wijzigingen voor te stellen?

Door in de maanden september en oktober doelgroepen-bijeenkomsten in alle 10 clusters te organiseren, hopen we met heel veel leden van gedachten te kunnen wisselen. Daarnaast worden de Topsport-plannen ook besproken in de reguliere overleggen met de Topsport-verenigingen, zoals het Softbal Topsportberaad en Honkbal Hoofdklasse-overleg.

Aanmelden voor cluster(doelgroepen)bijeenkomst in uw cluster
Van 20 september tot en met 16 oktober 2017 organiseren we in alle 10 clusters een cluster(doelgroepen)bijeenkomst. Wij nodigen bestuurders en technisch kaderleden uit een van deze bijeenkomsten bij te wonen.

Om een beeld te hebben hoeveel mensen elke cluster(doelgroepen)bijeenkomst gaan bijwonen, verzoeken we u zich van tevoren aan te melden.

Meer informatie clusterbijeenkomsten
Online aanmelden clusterbijeenkomsten

Vervolgtraject
Het tijdschema ziet er als volgt uit:

  • Van 20 september t/m 16 oktober Toelichting en bespreking van voorgenomen wijzigingen tijdens de 10 landelijke clusterbijeenkomsten* en de verschillende Topsport-overleggen.
  • 23 oktober 2017 Publicatie definitieve reglementswijzigingen, competitieopzetten, Reglementen van Wedstrijden en speelkalenders 2018.

*) De bespreking van de wijzigingen in de clusterbijeenkomsten komt in de plaats van de jaarlijkse doelgroepoverleggen.

Wij ontmoeten u de komende tijd graag tijdens een van de overleggen!

Kolom Breedtesport
Kolom Softbal
Kolom Honkbal


Documenten

Topsport Honkbal
- Memo Honkbal Topsport competitieopzet 2018 (15-09-2017)

Topsport Softbal
- Memo Softbal Topsport competitieopzet 2018 V2 (14-09-2017)

Breedtesport
- Memo achtergrondinformatie voorgenomen reglementswijzigingen Wedstrijdsportcompetities 2018 (UPDATE versie 26-09-2017)
- Honkbal Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Honkbal Jeugd: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Dames Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Jeugd: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Softbal Heren Senioren: Overzicht bepalingen Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport (13-09-2017)
- Speelkalender 2018 Wedstrijdsport (13-09-2017)

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook