home » nieuws » toekomstvisie taskforce amsterdam

Toekomstvisie Taskforce Amsterdam

20 september 2017 15:53:00

Verschillende honkbal- en softbalverenigingen in het KNBSB cluster Amsterdam zijn met hun gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer (Badhoevedorp), Diemen en Uithoorn regelmatig in gesprek over de relevantie van hun sport in de regio. De gesprekken hebben betrekking op ondersteuning, op (de ontwikkeling van) de ledenaantallen en de bespelingsgraad (intensiteit van gebruik) van de ter beschikking staande velden. Door groei van verschillende sporten wordt er druk uitgeoefend op de bestaande sportcomplexen met soms nadelige invloed op de aanwezige honkbal- en softbalverenigingen. Met name door de bijzondere vorm van aanleg, onderhoud en in een aantal gevallen om nieuwe investeringen zoals kunstgras en/of verlichting.

Toekomstvisie
De honkbal- en softbalverenigingen in de betreffende regio hebben zich verenigd in Taskforce Amsterdam en samen hebben zij een toekomstvisie geschreven. De toekomstvisie wordt aangeboden aan de gemeenten in de regio en dient als basis voor de deelnemende verenigingen. De Taskforce Amsterdam is een initiatief van het ‘Cluster Amsterdam’. Het betreft een samenwerkingsverband van alle honkbal- en softbalverenigingen uit het betreffende cluster. 

Downloads
- Lees de toekomstvisie Taskforce Amsterdam
- Stakeholders
- Overzicht ledenaantallen Amsterdamse clubs
- Honkbalvelden Amsterdam
- Plan van Aanpak Jeugdhonkbal Amsterdam

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook