home » nieuws » doelgroep overleggen clusters afgerond

Doelgroep overleggen clusters afgerond

17 oktober 2017 19:20:00

De afgelopen weken gingen de accountmanagers met leden van de kolommen en de bondsraad van de KNBSB het land in voor de jaarlijkse doelgroepoverleggen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd in de 10 clusters waar samen met de leden van onze verenigingen het seizoen 2017 werd geevalueerd. Ook bespraken we de voorgenomen wijzigingen die door de kolommen honkbal, softbal en breedtesport zijn voorgesteld voor de seizoenen 2018 en 2019.

De bijeenkomsten werden goed bezocht. 233 Deelnemers van 94 verenigingen kwamen om met de KNBSB in gesprek te gaan. Er was dus veel betrokkenheid van leden, technisch kader en bestuurders van onze verenigingen.

Hier de presentatie die tijdens de bijeenkomsten is besproken.

De uitkomsten worden besproken in de verschillende kolommen en maandag 23 oktober zullen de wijzigingen voor 2018 worden gepubliceerd op deze website en in de verschillende nieuwsbrieven.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook