home » nieuws » avg: inspanningswet

AVG: Inspanningswet

8 november 2017 09:08:59

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHV-regelgeving).

Hoe pak je dit als vereniging aan?
In samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF maken wij het voor onze honkbal- en softbalverenigingen mogelijk om voor een bedrag van € 5,25 gebruik te kunnen maken van het AVG-programma. Met dit online programma kun je zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen jouw vereniging.

Wanneer kan je van dit programma gebruik maken?
Op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle sportverenigingen in Nederland. Het doel is om in januari 2018 het sport generieke programma af te hebben, zodat ook jouw vereniging hier gebruik van kan maken en ‘AVG proof’ te zijn op 25 mei 2018.

Voor algemene informatie over het AVG-programma kun je terecht op https://avgverenigingen.nl/.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook