home » nieuws » de knbsb terreincommissie zoekt versterking

De KNBSB Terreincommissie zoekt versterking

14 november 2017 11:58:43

De terreincommissie (TC) draagt zorg voor het (her)keuren van accommodaties en het geven van adviezen aan verenigingen, aannemers en gemeenten omtrent onderhoud en veldinrichtingen voor honkbal- en softbalaccommodaties. De TC is ook verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van het Vademecum.

Keuringen vinden plaats nadat een nieuw veld is aangelegd of er een grote renovatie heeft plaatsgevonden. Verder tracht de TC alle accommodaties eens in de vier jaar te bezoeken en op alle veiligheidsaspecten en maatvoering te controleren.

Omdat goed onderhoud van honk- en softbalvelden enige kennis vereist, geeft de TC in samenwerking met Kennis van Sport, cursussen veldonderhoud. Er zijn 4 verschillende opleidingen. Niveau 1 (zelf uitvoeren van dagelijks onderhoud), niveau 2 (toezicht op jaarlijks onderhoud), niveau 3 (zelf uitvoeren jaarlijks onderhoud) en niveau 4 (dagelijks en jaarlijks onderhoud voor gevorderden) de TC stelt zich tot doel 2 keer per jaar een opleiding aan te bieden. In 2017 hebben in Moergestel (35 deelnemers) en in Utrecht (17 deelnemers) opleidingen niveau 1 plaatsgevonden.

De terreincommissie van de KNBSB bestaat momenteel uit 6 personen. Er wordt gestreefd naar een uitbreiding van de Terreincommissie om zo het gehele land te kunnen voorzien van TC leden die elk hun eigen regio kunnen beheren. Elk lid van de TC heeft een aantal verenigingen onder zijn hoede.

Informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van de TC, belangrijke documenten zoals het Vademecum, regio-indelingen en contactgegevens is te lezen op de KNBSB-site

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook