home » nieuws » verenigingsscan

Verenigingsscan

1 december 2017 09:39:00

Data is van groot belang. Met goede data kunnen betere keuzes gemaakt worden. Inzicht krijgen in de ervaringen van de bondsleden en vitaliteit van de verenigingen is belangrijk om toekomstige keuzes te kunnen vormgeven, te beoordelen en te onderbouwen. Dit geldt zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau. Ook bestuursleden van verenigingen hebben baat bij data. Hoe beoordelen uw leden de vereniging? Wat kan de vereniging doen aan betere communicatie? En hoe doet de vereniging het ten opzichte van andere verenigingen?

Middels het Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) en de Verenigingsscan wordt inzicht verkregen in deze data. Het LTO is bedoeld om de ervaringen en belevingen van de bondsleden in kaart te brengen. Het doel van de Verenigingsscan is om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de vereniging zelf. Alle data bij elkaar levert een schat aan informatie op waarmee de bond – en met name de accountmanagers – hun dienstverlening zo goed mogelijk kunnen inzetten. Met de Verenigingsscan wordt verder niet het functioneren van het bestuur beoordeelt.

De resultaten uit de Verenigingsscan zullen worden gepubliceerd eind januari. Elke vereniging krijgt een uitdraai van zijn resultaten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Eventueel gecomplementeerd met de resultaten uit het Ledentevredenheidsonderzoek. Op deze manier heeft ook de vereniging voor zichzelf data om beleidskeuzes te kunnen maken. Naar aanleiding van de Verenigingsscan en het Ledentevredenheidsonderzoek zal de accountmanager van de vereniging contact met het bestuur opnemen.

De Verenigingsscan bestaat uit een aantal open vragen met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen, de ambities en de accommodatie van de vereniging, gevolgd door diverse stellingen op verschillende thema's. Het invullen van de scan duurt maximaal 15 minuten.

De scan wordt tussen vandaag en maandag per mail verzonden aan alle dagelijks bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) van alle verenigingen. Ook de Verenigingsscan is gerealiseerd in samenwerking met Amplixs.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht via bij Mitchell Korpel via mitchell.korpel@knbsb.nl.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook