home » nieuws » rapport commissie de vries over seksueel intimidatie

Rapport Commissie de Vries over seksueel intimidatie

13 december 2017 12:49:00

De afgelopen decennia is de aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik toegenomen. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De publieke aandacht dwingt iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een veilig sportklimaat om maatregelen te nemen tegen deze praktijken. Het bestuur van NOC*NSF besloot daarom om een onderzoek hiernaar in te stellen, zodat de sport er gezamenlijk alles aan kan doen om seksuele intimidatie en misbruik tegen te gaan en incidenten goed af te handelen. Sinds mei 2017 is de Commissie De Vries ingesteld, die wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries. Op dinsdag 12 december is op de site van NOC*NSF het rapport gepubliceerd. Lees het rapport online.

Aanbevelingen
Net als NOC*NSF wil de KNBSB de aanbevelingen uit het rapport zo goed als mogelijk overnemen. Binnen het bondsbureau zullen de aanbevelingen besproken worden om te bepalen op welke manier de aanbevelingen in het beleid geïntegreerd kunnen worden. Op pagina 142 is een overzicht van alle aanbevelingen te lezen. Een logische ontwikkeling is om samen met verenigingen beleid hiervoor te schrijven.

Mocht in de tussentijd door leden de behoefte zijn om seksuele intimidatie en misbruik te melden dan kunnen leden contact zoeken met de KNBSB Vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn via onderstaande contactgegevens te bereiken.

Annie Kerkhof
ahkerkhof@kpnplanet.nl
06-25083751

Walter Wallé
walter2@quicknet.nl
06-23982568
0223-631719

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook