home » nieuws » het succesverhaal van de zuid-limburgse samenwerking

Het succesverhaal van de Zuid-Limburgse samenwerking

9 februari 2018 16:13:00

In januari 2017 vond een gesprek plaats tussen vier Zuid-Limburgse clubs (ASC Parkstad, HSV Cheetahs, HSC Maastricht en HSC De Sittard Condors) en de KNBSB. Centraal stond de vraag: hoe kunnen wij als clubs gezamenlijk optrekken voor de toekomst van honkbal en softbal in Zuid-Limburg? Een jaar later kan de samenwerking al worden gezien als een groot succes. Claire Bindels en Jack Heuts vertellen waarom. 

Aanleiding voor dit gesprek was een onderzoek in opdracht van de provincie Limburg waaruit bleek dat honkbal de meest geschikte sport was voor kinderen van 11 jaar (Limburg1, 2016).  Een mooi uitgangspunt om een intensievere samenwerking tussen de vier Zuid-Limburgse verenigingen (nieuw) kracht bij te zetten vond onder andere Claire Bindels, secretaris Sittard Condors: "De verenigingen liggen geografisch perfect om samen te werken zonder in elkaars vaarwater te komen. We liggen allemaal op ongeveer 20 a 30 kilometer afstand van elkaar. Daarnaast verkeren alle vier de verenigingen in ongeveer dezelfde situatie en hebben zij ‘dezelfde belangen’ bij een intensieve samenwerking." In de jaren '80 en '90 vonden er al tweemaal per jaar overleggen plaats tussen de Zuid-Limburgse verenigingen. Tijdens één van de clusterbijeenkomsten is geoppert dit weer nieuw leven in te blazen en met succes.

Een jaar samenwerking
Jack Heuts is actief bij de KNBSB als lid van de Terreincommissie, maar ook een zeer gedreven ondersteuner van het cluster Brabant-Oost/Limburg. "In 2017 hebben er, buiten de reguliere clusteroverleggen, vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de eerste overleggen is gepolst wat de gezamenlijke belangen zijn en waar we samen aan kunnen werken." Claire vult aan: "We hebben in ieder geval afgesproken viermaal per jaar om de tafel te gaan zitten, elke keer bij een andere vereniging."

De vier clubs hebben een gezamenlijke Facebook-pagina, geven samen clinics en doen ze gezamenlijk mee aan diverse 'tapacties', bardiensten op festivals om daarmee wat extra geld voor de vereniging op te halen. Door regelmatig overleg is het bij alle verenigingen gelukt om BeeBall op te starten en doen ze allemaal voor het eerst mee aan een BeeBall Rookie competitie! 

Seizoen 2018
Claire: "De acties wat betreft Beeball en Facebook zullen worden uitgebreid. We willen meer interactie tussen de teams, de verenigingen en inwoners in Limburg creëren. Maar ook willen we nog beter kijken hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen en niet ten koste van elkaar." 

"Er wordt een gezamenlijk evenementenrooster geschreven om elkaar aan te kunnen vullen" geeft Jack aan. "En zijn we aan het onderzoeken of we gezamenlijk materiaal, zoals ballen, kunnen inkopen."

Valkuilen
"Open communicatie en onderling vertrouwen. Het samenwerken moet wel nog verenigingbreed worden gedragen, met name bij coaches en begeleiders, zodat op het veld alleen sportieve rivaliteit is." aldus Jack. Claire onderstreept dit: "Je zit hier in het zuiden met een bepaalde cultuur en indirectheid. Dat ebt steeds meer weg en dan komen de echte zaken op tafel. Ik denk dat het gezamenlijke doel ons succesvol maakt maar dat we vaak wel nog zoekend zijn naar het kader om hierin mee te helpen."

Impact
Het helpt dat de clubs geografisch gezien geen concurrenten van elkaar zijn. Claire stelt vast dat de verenigingen steeds meer voor elkaar krijgen door actief samen te werken en dat iedereen ook meer voor elkaar wil doen. "Sportief was het altijd wel prima, de teams spelen al jaren tegen elkaar. Het wordt een steeds warmer welkom nu we elkaar steeds beter leren kennen. Je merkt meer samenhorigheid, minder geroddel en meer elkaar proberen te helpen."

Jack sluit af met eigenlijk de meest zichtbare impact van de samenwerking: "Er komt een Beeball competitie tussen de vier clubs onderling. Hierdoor blijven de reistijden lekker kort en wordt het ook weer makkelijker om te werven. De PR was voorheen bij veel verenigingen nog minimaal en dat is nu ook een enorme verandering."

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook