home » nieuws » knbsb en topsportverenigingen trekken samen op voor dopingpreventie

KNBSB en topsportverenigingen trekken samen op voor dopingpreventie

12 februari 2018 14:12:00

De KNBSB is tijdens seizoen 2017 met vier dopingzaken geconfronteerd. Deze zaken zijn conform de gangbare procedure binnen de KNBSB in handen van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gegeven. Eind 2017 heeft het ISR uitspraken in deze dopingzaken gedaan. Deze uitspraken zijn recentelijk op de KNBSB-site op de pagina Strafzaken 2017 gepubliceerd.

Dopinggebruik is in de topsport al sinds jaar en dag een belangrijk thema dat door de sportbonden en de nationale en internationale dopingautoriteiten wordt aangevochten. In 2017 vond helaas een aantal dopinggevallen plaats binnen de KNBSB. In samenspraak met de Nederlandse Dopingautoriteit is daarom besloten om sterker in te zetten op dopingpreventie. De KNBSB en de Nederlandse Dopingautoriteit hebben in 2018 de handen ineengeslagen waar het gaat om dopingpreventie.

Om spelers/speelsters in de hoogste klassen binnen het honkbal en softbal te informeren over doping worden in de eerste maanden van 2018 verschillende voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Deze bijeenkomsten zijn door de KNBSB georganiseerd en de voorlichting wordt door de Nederlandse Dopingautoriteit gegeven. Meer informatie over doping vindt u op onze site: https://www.knbsb.nl/competitie/reglementen/doping.

"Wij hebben ervoor gekozen om de kennis van de dopingprotocollen en voorlichting aan onze spelers en speelsters te intensiveren. Zo hopen wij dat de overtredingen van het dopingreglement in 2017 uitzonderingen blijken te zijn.", aldus algemeen directeur van de KNBSB Bart Volkerijk.

Om te zorgen dat meer sporters weten wat wel en wat niet mag en ze voor te bereiden op het in aanraking komen met verboden middelen zijn de voorlichtingen in januari gestart. Met goede preventieve maatregelen, voorlichting en een betere bewustwording over de risico’s van dopinggebruik bij spelers/speelsters en begeleiders en coaches verwachten we herhaling en daarmee zware straffen* te voorkomen. Met alle verenigingen met teams in de Honkbal Hoofdklasse en Overgangsklasse, Fastpitch Softbal Golden League en Silver League en de nationale selecties is afgesproken dat alle spelers en speelsters een voorlichting van de Nederlandse Dopingautoriteit bij zullen wonen.

*De straffen voor de dopinggevallen in 2017 zijn uitgesproken door het Instituut Sportrechtspraak en zijn de minimumstraffen die voor dergelijke overtredingen uitgedeeld worden.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook