home » nieuws » vacature: knbsb bestuurslid honkbal

Vacature: KNBSB Bestuurslid Honkbal

19 oktober 2017 10:11:00

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) zoekt: Bestuurslid Honkbal met verbindende kwaliteiten.

Organisatie
De KNBSB is een bond met ruim 20.000 leden, bestaande uit 170 verenigingen en een begroting van ongeveer 3,5 miljoen. De KNBSB is ontstaan in 1971 na een fusie tussen de Koninklijke Nederlandsche Honkbalbond (opgericht op 16 maart 1912) en de Nederlandse Amateur Softball Bond (uit 1951). De KNBSB organiseert de nationale baseball- en softballcompetities van Nederland. De KNBSB is ook verantwoordelijk voor de nationale (jeugd)teams honkbal en dames softbal. Deze nationale (jeugd)teams nemen deel aan Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen. Het Nederlands honkbal (mannen) en softbal (dames) behoort met het Kingdom team of the Netherlands bij de top van de wereld. 

De KNBSB ontwikkelt zich tot een stabiele, ondernemende organisatie voor de aangesloten verenigingen. Het versterken van de organisatie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de breedtesport- en topsportambities. Dit is een continu proces. Afgelopen jaren heeft de KNBSB een voortvarende ontwikkeling doorgemaakt, met de inrichting van een kolommenstructuur met als doel de betrokkenheid van de verenigingen bij het ontwikkelen en organiseren van onze sporten te vergroten. De komende beleidsperiode zal verder worden gebouwd aan een professionele, servicegerichte en toekomstbestendige landelijke sportorganisatie op het gebied van honkbal en softbal. De beleidsfocus ligt daarbij op ledengroei en ondersteuning naar vitale verenigingen. 

Het Bondsbestuur bestaat uit een zevental leden, naast de voorzitter een secretaris, een penningmeester en bestuursleden met de portefeuilles, commercie / marketing, breedtesport, honkbal en softbal. Het Bondsbestuur vergadert circa tien keer per jaar en legt verantwoording af aan de Bondsraad die 4 maal per jaar vergadert. Het Bondsbestuur wordt ondersteund door het Bondsbureau waar, naast de algemeen directeur, een veertiental medewerkers actief zijn. 

Algemene omschrijving bestuursfunctie
U heeft affiniteit met sportbesturen op nationaal en zo mogelijk ook op internationaal niveau. Bij voorkeur bent u bekend met de honkbal- en softbalsport dan wel met de sportcultuur. U bent een teamplayer en bruggenbouwer, iemand met uitstekende communicatieve- en tactische vaardigheden. De functie is onbezoldigd en vraagt ongeveer een dagdeel per week van uw tijd. Deels in de avonduren en in het weekend.

Algemene competenties bestuursleden:

 • (Grandslam) Visie kunnen uitdragen
 • Samenwerken / Collegiaal,
 • Luistervaardig,
 • Besluitvaardig

Openstaande functie

Bestuurslid honkbal met ingang van voorjaar 2018

 • is collegiaal mede verantwoordelijk voor het beleid van de KNBSB
 • is bestuurlijk verantwoordelijk voor het topsportbeleid honkbal en de nationaleteams honkbal
 • is deelnemer aan  het overleg binnen de kolom honkbal
 • voert regulier overleg met de manager topsportcompetities en technisch directeur
 • heeft affiniteit met (sport)besturen
 • draagt kennis van de sportontwikkeling in Nederland en met de honkbal- en softbalsport
 • is bekend met de organisatie van (competities in) de wedstrijdsport en recreatieve sport
 • is bekend met grote (bond) en kleine (verenigingen) vrijwilligersorganisaties
   

Aandachtsgebieden
Ontwikkeling tophonkbal, talentontwikkeling, officials en samen met voorzitter, bestuurslid Softbal en directeur de internationale contacten onderhouden.

Start
De ingangsdatum voor de functie Bestuurslid Honkbal betreft 1 april 2018.

Benoeming
Het streven is om de benoeming plaats te laten vinden tijdens de Bondsraad van 9 december 2017. Benoeming vindt plaats door de Bondsraad en voor een periode van vier jaar. U kunt maximaal 2 periodes van vier jaar bestuurder zijn. De KNBSB onderschrijft de code goed (sport)bestuur. 

Interesse
U kunt uw belangstelling kenbaar maken vóór 6 november. Dit kan door een mail te sturen met uw motivatie en CV naar onderstaand contactpersoon. Hier kunt u ook terecht voor vragen.

Algemeen Directeur Bart Volkerijk
bart.volkerijk@knbsb.nl / 06-53256818 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook