AVG-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor honkbal- en softbalverenigingen. In samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF heeft de KNBSB de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy, en zo uiteindelijk 'AVG-proof' te worden. Op deze pagina vindt u informatie over de beschikbare ondersteuning voor honkbal- en softbalverenigingen.

Voor vragen over de AVG-wetgeving of de beschikbare ondersteuning kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw vereniging of via info@knbsb.nl.

Sportlink en Privacy
Elke honkbal- en softbalvereniging maakt gebruik van Sportlink voor onder andere de ledenadministratie. Hier worden veel persoonsgegevens van onze leden verwerkt. Sportlink kan dan ook worden gezien als een 'verwerker' van deze persoonsgegevens. Op de website van Sportlink vindt u een pagina waarin veelvoorkomende vragen met betrekking tot de AVG worden beantwoord.

 

AVG-Programma

Voor een eenmalig bedrag van € 5,25 kunt u toegang kopen tot een speciaal AVG-programma. Met dit programma kunt u in een aantal stappen zelf zorgen dat uw vereniging ‘AVG-proof’ is. De AVG verwacht bijvoorbeeld dat u alle verzamelde persoonsgegevens vastlegt, dat u al uw vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laat tekenen en dat uw beveiligingssoftware altijd up-to-date is. En weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als er een USB-stick met persoonsgegevens van uw leden kwijt is? Middels het AVG-programma wordt u aan de hand van laagdrempelige teksten en video’s begeleid in deze en de overige te ondernemen stappen die vereist zijn om te voldoen aan de AVG.

Aanschaffen van het AVG-programma
Via deze pagina kunt u voor uw vereniging een vouchercode voor het AVG-programma aanschaffen. Zodra uw gegevens en de betaling bij ons binnen zijn, dan ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een unieke vouchercode. Ook ontvangt u informatie over het verzilveren van deze vouchercode en het gebruik van het AVG-programma.

 

AVG cursus voor sportverenigingen

Voor verenigingen die graag meer informatie willen ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving (AVG), organiseert Team Sportservice in samenwerking met een aantal sportbonden korte, praktische en resultaatgerichte cursussen van twee avonden. Alle sportverenigingen die gebruik maken van het AVG-programma kunnen deelnemen aan de cursus.

De cursussen vinden plaats in Roermond en Nieuwegein. We hopen later in het jaar op meerdere locaties in het land de cursus te kunnen organiseren.

Inhoud van de cursus
De training van Team Sportservice omvat twee workshops van twee uur. De eerste workshop bestaat uit een presentatie over de AVG en het belang ervan. Daarnaast wordt er gestart met het doorlopen van het AVG-programma. In workshop twee (een maand later) wordt het stappenplan afgerond en worden de puntjes op de ‘i’ gezet. De deelnemende verenigingen worden door een AVG-expert begeleid.

Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven wat zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Kosten van de cursus en aanmelden
De kosten voor de cursus van twee avonden bedragen € 80,- (incl. BTW) per vereniging. Let op: Er kunnen maximaal twee personen per vereniging deelnemen

u kunt uw vereniging hier aanmelden voor de cursus.
Op de website van Team Sportservice vindt u een overzicht van alle cursussen.

 

Artikelenreeks

NOC*NSF heeft op www.sport.nl/voorclubs verschillende artikelen geplaatst over de nieuwe AVG wetgeving die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd. In deze artikelen vindt u tips voor sportverenigingen en overige laagdrempelige informatie over deze wetgeving.

De KNBSB raadt honkbal- en softbalverenigingen aan om gebruik te maken van het AVG-programma. Dit programma bevat een stappenplan waarmee u als vereniging op een zo eenvoudig mogelijke manier 'AVG-proof'' kunt worden. Onderstaande privacy artikelen zijn een goede aanvulling van informatie op het AVG-programma.

Ga direct naar:
- Privacy artikel #1: persoonsgegevens
- Privacy artikel #2: op weg naar overzicht
- Privacy artikel #3: informatiebescherming
- Privacy artikel #4: de privacyverklaring en het vragen van toestemming
- Privacy artikel #5: marketing en online publicatie

Privacy artikel #1

 

Privacy artikel #2

 

Privacy artikel #3

 

Privacy artikel #4

 

Privacy artikel #5

 

 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook