home » verenigingen » informatie » contributie & heffingen

Contributies en heffingen      

Op deze pagina vindt u informatie over bondscontributie, sponsorheffingen, behandelingskosten en verschillende administratieve heffingen vanuit de Reglementen van Wedstrijden die binnen de KNBSB van toepassing zijn.

Algemeen Reglement KNBSB artikel 23 lid 11

  • Contributies en overige bijdragen KNBSB
  • Contributies: Besluit bondsraad KNBSB 9 december 2017
  • Overige heffingen: Besluit bondsraad KNBSB 9 december 2017
  • Contributieheffing voor 2018 is inclusief € 1,50 voor collectieve KNBSB verzekeringen.
  • Wie moet binnen een vereniging als lid geregistreerd staan? 

Conform het bepaalde in dit artikel worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het door het CBS per oktober vastgestelde indexcijfer prijzen.
 

Indexcijfer 2016 (1/10): 100,41
Indexcijfer 2017 (1/10): 100,83
Mutatie 1,34
Percentage: 1,33%

bondsContributie

  2017
(Incl verz.)
2018
(incl. verz.)
Senioren (vanaf 18 jaar)                                  € 60,55 € 61,70
Jeugd (10 t/m 17 jaar)     € 26,35 € 27,05
Jeugd (t/m 9 jaar) inclusief BeeBall € 15,55 € 16,10
Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal € 31,40 € 32,15
Niet spelende leden € 18,40 € 19,00
Dubbele leden (toeslag) - vanaf 18 jaar  € 12,95* € 13,10*
Dubbele leden (toeslag) - 10 t/m 17 jaar € 13,00* € 13,10*
Dubbele leden (toeslag) - t/m 9 jaar € 12,95* € 13,10*

* verzekering niet van toepassing

Sponsorheffingen

  2017   2017
Honkbal Hoofdklasse € 2.820,00 € 2.820,00
Honkbal Overgangsklasse € 1.058,00 € 1.058,00
Softbal Dames Golden League € 532,00 € 532,00
Softbal Dames Silver League € 354,00 € 354,00
Softbal Heren 1e Klasse € 532,00 € 532,00
Alle overige klassen € 354,00 € 354,00

Official vergoedingen

  2017 2018
Honkbal - Hoofdklasse* € 37,35 € 37,85
Honkbal - Overgangsklasse € 25,10 € 25,45
Honkbal - 1e klasse € 25,10 € 25,45
Honkbal - 2e klasse € 25,10 € 25,45
Honkbal - Instructional League Junioren enkel € 21,95 € 22,25
Honkbal - Instructional League Junioren dubbel € 31,20 € 31,60
Honkbal - Toernooivergoeding (per dag) € 60,00 € 60,80
     
Softbal - Golden League enkel € 25,10 € 25,45
Softbal - Golden League dubbel € 37,35 € 37,85
Softbal - Silver League enkel € 25,10 € 25,45
Softbal - Silver League dubbel € 37,35 € 37,85
Softbal - 1e klasse enkel € 21,95 € 22,25
Softbal - 1e klasse dubbel € 31,20 € 31,60
Softbal - Toernooivergoeding (per dag) € 60,00 € 60,80
     
Scorer - enkel € 16,55 € 16,75
Scorer - dubbel € 21,95 € 22,25
Beoordelaar - enkel € 10,40 € 10,55
Beoordelaar - dubbel € 17,75 € 18,00
Scorer - Toernooivergoeding (per dag) € 60,00 € 60,80

* Dit tarief kan per seizoen in overleg tussen KNBSB, hoofdklasse verenigingen en de betrokken officials worden aangepast. In 2018 is een tarief van EUR 25,45 van toepassing.

Opmerkingen:

  • Bij oefenwedstrijden geldt de helft van de wedstrijdvergoeding. Dit geldt ook voor de dagvergoeding bij een toernooi.
  • De wedstrijdvergoeding is ter dekking van kosten door de official te maken om als scheidsrechter te kunnen optreden, bijvoorbeeld aanschaf kleding en materialen.
  • Officials ontvangen naast de wedstrijdvergoeding ook een reiskostenvergoeding. De hoogte daarvan bedraagt € 0,21 per km.

Dagvergoedingen op toernooien:
Er wordt standaard een dagvergoeding aangehouden. Mocht de organisator van het toernooi persoonlijke afspraken kunnen maken met de aangestelde scheidsrechters over een ander soort vergoeding, dan is dit toegestaan. Dit is echter iets wat de organisator zelf moet regelen (daar gaan wij vanuit Competitiezaken geen rol in spelen). Zodra er met de officials een andere regeling wordt getroffen, moet dit voor de start van het oefentoernooi aan Competitiezaken worden gemeld, Een scheidsrechter heeft recht op de dagvergoeding tenzij hij/zij akkoord is gegaan met een ander voorstel van de toernooiorganisator. We raden de organiserende verenigingen aan deze regeling altijd schriftelijk door de scheidsrechter(s) te laten bevestigen.

Behandelingskosten

Commissie strafzaken 2017 2018
Behandeling strafzaak € 53,00 € 54,00
Behandeling strafzaak met hoorzitting € 105,00 € 106,00
Behandeling klachtzaak € 105,00 € 106,00

 

Commssie van Beroep Strafzaken 2017 2018
Behandeling beroepszaak € 105,00 € 106,00
Behandeling klachtzaak  € 105,00 € 106,00

 

Instituut Sport Rechtzaak 2017 2018
Behandeling dopingszaak Tarief ISR Tarief ISR
Behandeling seksuele intimidatiezaal Tarief ISR Tarief ISR

 

Adviescommissie Geschillen 2017 2018
Behandeling zaak € 157,00 € 159,00

Sportlink

  2017 2018
Licentiekosten Sportlink Club voor vereniging N.v.t.* € 125,00

* Tijdens de implementatie van Sportlink in 2015 zijn de licentiekosten voor het gebruik van Sportlink Club de eerste drie jaar gefinancierd door de KNBSB. Per 2018 zullen de licentiekosten voor het gebruik van Sportlink Club worden doorberekend aan de vereniging

administratieve heffingen

Vanuit de diverse Reglementen van Wedstrijden kunnen administratieve heffingen aan een vereniging worden opgelegd.

Overzicht administratieve heffingen

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook