home » verenigingen » informatie » samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Twee of meer verenigingen kunnen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. In het Reglement van Wedstrijden in artikel 4.4 zijn drie redenen vastgelegd op basis waarvan een samenwerkingsovereenkomst kan worden afgesloten:

  • Jeugdopleiding
  • Verbetering spelpeil
  • Completering teams

Een belangrijke voorwaarde is dat de samenwerkingsovereenkomst voor minimaal 2 jaar wordt aangegaan. Dit met het oog op de continuïteit en toekomstgerichtheid van de samenwerking.

Overzicht samenwerkingsverbanden

Klik hier voor het actuele overzicht met actieve samenwerkingsverbanden tussen verenigingen.

Aanvragen samenwerkingsverband

Het aangaan van een samenwerkingsverband gaat als volgt:

  • Afspraken maken met collega-vereniging(en)
  • Afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst
  • Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen door voorzitters verenigingen
  • Samenwerkingsovereenkomst indienen bij afdeling Competitiezaken (competitie@knbsb.nl)

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Klik hier voor de Word-versie van een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst.

Reglementen van Wedstrijden

In de diverse Reglementen van Wedstrijden is vind je de reglementaire bepalingen rondom samenwerkingsverbanden. Klik hier voor een overzicht van de verschillende Reglementen van Wedstrijden 2017.

Vragen

Als u vragen heeft over het aangaan van een samenwerkingsverband kunt u contact opnemen met uw Accountmanager of de afdeling Competitiezaken (competitie@knbsb.nl).

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook