home » verenigingen » ondersteuning » clusterbijeenkomsten

Clusterbijeenkomsten

- Introductie clusterbijeenkomsten
- Thema's clusterbijeenkomsten
- Planning clusterbijeenkomsten
- Downloads clusterbijeenkomsten

Voor elkaar en met elkaar
Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Het land in om samen met elkaar te praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond

Bekijk de indeling van de clusters

Thema's clusterbijeenkomsten

Op dit moment zijn er een drietal thema's waarvoor clusterbijeenkomsten worden georganiseerd:
- Bestuurszaken
- Doelgroepenoverleg
- Competitiezaken

Bestuurszaken
Centraal staan de ontwikkelingen op algemeen vlak en relevante zaken met betrekking tot verenigingsondersteuning. Kortom, informatie die voornamelijk voor bestuursleden van belang zijn. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen en buiten de KNBSB en algemene beleidsplannen. Voor dit thema zullen vooral de bestuursleden worden uitgenodigd. 

Doelgroepenoverleg
Onze sporten kennen een hoop varianten en verschillende spelregels. Door met elkaar in gesprek te gaan over spelregels, -vormen en -initiatieven kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat de sport goed (het liefst beter) blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Voor dit thema zal vooral het technisch kader worden uitgenodigd. Denk hierbij aan coaches, trainers of leden van de technische commissie. Maar ook geïnteresseerden of oud-gedienden die graag mee willen praten en denken zijn van harte welkom.

Competitiezaken
Tijdens de avond zal gesproken worden over het aankomende competitieseizoen en kan men ervaringen en kennis delen. Tevens kan deze avond ook goed gebruikt worden om oefenwedstrijden met elkaar af te stemmen. De bijeenkomst competitiezaken is vooral praktisch voor wedstrijdsecretariaten.

Planning clusterbijeenkomsten 2018

De bijeenkomsten worden georganiseerd op een doordeweekse avond en starten om 19:30. Streven is om de bijeenkomsten 22:00 af te sluiten.

Clusterbijeenkomsten - Online aanmeldformulier

Amsterdam

Datum Dag Thema Locatie
15/01/18 Ma Competitiezaken Thamen, Uithoorn
14/05/18 Ma Voorzitters nnb

Brabant-Oost/Limburg

Datum Dag Thema Locatie
12/03/18 Ma Voorzitters All In, Veldhoven

Brabant-West

Datum Dag Thema Locatie
26/02/18 Ma Voorzitters Roef! Moergestel

Den Haag

Datum Dag Thema Locatie
       

Haarlem

Datum Dag Thema Locatie
5/3/2018 Ma Voorzitters RCH, Haarlem

Midden Nederland

Datum Dag Thema Locatie
16/01/18 Di Competitiezaken Hilversum Hurricanes
16/04/18 Ma Voorzitters Falcons, Lelystad

Noord

Datum Dag Thema Locatie
29/01/18 Ma Competitiezaken/ Voorzitters Drachten Diamonds
23/4/18 Ma Voorzitters Drachten Diamonds
24/9/18 Ma Voorzitters Drachten Diamonds

Noord-Holland

Datum Dag Thema Locatie
Mei 2018   Bestuurszaken nnb

Oost

Datum Dag Thema Locatie
09/01/18 Di Competitiezaken/ TC The Eagles, Deventer
04/06/18 Ma Voorzitters nnb

Rotterdam

Datum Dag Thema Locatie
04/04/18 (LET OP DATUM IS GEWIJZIGD! Oorspronkelijke datum was 12/03/18) Ma Werving nieuwe leden Schiedam
(locatie nog onder voorbehoud)
18/06/18 Ma Werving technisch kader en vrijwilligers nnb

Clusterbijeenkomsten - Online aanmeldformulier

Noot: Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via breedtesport@knbsb.nl. De accountmanagers zullen dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg. 

Downloads clusterbijeenkomsten

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook