home » verenigingen » ondersteuning » clusterbijeenkomsten

Clusterbijeenkomsten

Doel clusterbijeenkomsten
De KNBSB nodigt de bestuurders van haar verenigingen twee keer per jaar uit voor het bijwonen van een clusterbijeenkomst in uw cluster. De clusterbijeenkomst biedt u de mogelijkheid samen met collega-bestuurders, een bondsbestuurslid en uw accountmanager te praten over thema’s en actualiteiten die bij uw vereniging en in uw cluster spelen. Belangrijke insteek is dat verenigingen elkaar kunnen helpen met hun goede ervaringen en ideeën. De verenigingen zijn de ervaringsdeskundigen en de meest geschikte gesprekspartners voor collega-verenigingen om over onderwerpen te brainstormen. Tijdens de clusterbijeenkomsten wordt aangestuurd op de onderlinge samenwerking binnen het eigen cluster.

Aanvangstijdstip van de bijeenkomsten is 19.30.
Zij duren tot uiterlijk 22.00.

Indeling clusters KNBSB

Data eerstvolgende clusterbijeenkomsten zijn in mei 2017:

Datum: Cluster: Locatie:
n.n.b. Brabant-West n.n.b.
n.n.b. Noord n.n.b.
n.n.b. Oost n.n.b.
n.n.b. Brabant-Oost/Limburg n.n.b.
n.n.b. Rotterdam n.n.b.
n.n.b. Noord-Holland n.n.b.
n.n.b. Haarlem n.n.b.
n.n.b. Amsterdam n.n.b.
n.n.b. Midden NL n.n.b.
n.n.b. Den Haag n.n.b.

Aanmelden clusterbijeenkomsten: 
Elk bestuurs- of commissielid dient zich individueel aan te melden in verband met de beschikbaarheid van de locatie en de voorbereidingen van de accountmanager. 

Online aanmeldformulier clusterbijeenkomsten

Vorige bijeenkomsten:

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook