United Fastpitch Softball Academies (UFSA)

De United Fastpitch Softball Academies is een initiatief van de softbalacademies, de KNBSB en de Vlaamse Liga. De UFSA is een platform waarin de softbalacademies zich hebben verenigt. Het doel van de UFSA is het opbouwen van een fundament en financiele zelfstandigheid van de diverse academies verspreid over het land. Door middel van gestroomlijnde coachingsplatforms, trainingsprogramma's en kwalitatieve events wil de UFSA toewerken naar een sterke infrastructuur. 

De voorzitters van de academies (Rebels, Vipers Midden Nederland, Utrechtse Softbal Academy, Blue Angels, Bandits, Mustangs en Dino), Gonny Farley en Saskia Kosterink namens de KNBSB, afvaardiging van de Vlaamse Liga en Fred Remmers vormen gezamenlijk de UFSA. Fred Remmers treedt daarbij op als woordvoerder.

Ambitie en uitgangspunten
De ambitie van de UFSA is het stimuleren van kwaliteit en kwantiteit binnen de verschillende academies met als doel dat deze financieel onafhankelijk worden. In de toekomst wil de UFSA zich vooral gaan inzetten voor de nationale selecties. 

De UFSA heeft een drietal uitgangspunten:

  • Vergroten kennis coaches en trainers
  • Uitgebreide trainingsprogramma's
  • Regionale events

Vergroten kennis coaches en trainers
Het vergroten van de kennis bij coaches en trainers heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de softbalsters.

Uitgebreide trainingsprogramma's
Het aanbieden van uitgebreide trainingsprogramma's aan speelsters buiten en tijdens het seizoen. 

Regionale events
Het organiseren van regionale softbalevents met als doel het vergroten van de naamsbekendheid van de honkbal- en softbalsport.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook