home » competitie » reglementen » competitiebepalingen

Competitiebepalingen

Hieronder een overzicht van de competitiebepalingen.

* Deze is nog in ontwikkeling en wordt pas na de digitale teaminschrijvingen afgerond en gepubliceerd. De verwachting is dat dit document de eerste week van februari wordt gepubliceerd. Meer informatie: competitie@knbsb.nl.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook