Honkbal - Batlist

In de Honkbal Hoofdklasse moet een knuppel, conform artikel 1.10 van de spelregels honkbal, voldoen aan:

  • Het slaghout moet zuiver rond zijn, zonder oneffenheden, niet langer dan 1.07 meter (42 inches) en mag nergens een groter diameter hebben dan 6.63 cm (2.61 inches). Het moet geheel van massief hout vervaardigd zijn. NB: In wedstrijden mogen geen slaghouten bestaande uit twee of meer stukken of experimentele slaghouten worden gebruikt, tenzij deze door of namens het bondsbestuur zijn goedgekeurd.
  • Slaghouten met uitholling. In het einde (het z.g. dikke gedeelte) van het slaghout mag aan de bovenzijde een uitholling voorkomen. Deze uitholling mag max. 3 cm diep zijn en moet een 8 doorsnede hebben van minimaal 2½ cm en maximaal 5 cm. De uitholling mag geen rechte hoeken bevatten en mag geen vreemde substantie bevatten.
  • De greep van het slaghout mag over een afstand van ten hoogste 46 cm. gemeten vanaf de onderzijde, omwonden of bewerkt zijn met ieder materiaal of met iedere stof, teneinde het houvast te verbeteren. Indien deze bewerking heeft plaatsgevonden over een afstand van meer dan 46 cm., dit ter beoordeling van de scheidsrechter, mag het slaghout niet in een wedstrijd worden gebruikt. De behandeling mag geen invloed hebben op het effect van het slaghout. NB: Wanneer de scheidsrechter ontdekt dat het slaghout niet voldoet aan de bepalingen van regel 1.10(c) op een moment dat de bal in spel is of in spel is geweest, is dit geen aanleiding om de slagman uit te geven of uit het veld te zenden.

Indien de bewerking over een afstand van meer dan 46 cm heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter, op eigen initiatief of indien er op geattendeerd door de tegenstander, de slagman opdragen een ander slaghout te gebruiken. De slagman mag het slaghout later in de wedstrijd alleen gebruiken indien het teveel aan bewerking is verwijderd. Indien er geen bezwaren zijn ingediend vóór het gebruik van het slaghout, dan zal een ontstane spelsituatie door overtreding van regel 1.10c niet ongeldig worden, en tegen een dergelijke situatie zijn geen protesten mogelijk.

Het merk en typenummer van de knuppel moet duidelijk herkenbaar en leesbaar zijn zodat deze ten alle tijden gecontroleerd kan worden of het geen composiet knuppel is. Wanneer de knuppel niet duidelijk geïdentificeerd kan worden door de scheidsrechter moet het team van de speler die de knuppel gebruikt aantonen dat de knuppel wel tot de officieel goedgekeurde knuppels behoort. Als dit niet kan behoort de knuppel officieel tot de niet-goedgekeurde knuppels.

Hiernaast staan de merken die goedgekeurd zijn voor de Honkbal Hoofdklasse, mits de knuppels voldoen aan de bovenstaande eisen. Dat betekent dus dat de compositie bats van de merken die worden genoemd niet goedgekeurd zijn.

 

Bepaling Jeugdknuppels miv 2020

In 2018 heeft de KNBSB een voorgenomen aanpassing in de regels met betrekking tot honkbalknuppels bij de jeugd gecommuniceerd. In navolging van Little League internationaal gaan we vanaf seizoen 2020 de amerikaanse regels volgen. De reden hiervoor is veiligheid. Er kan minder hard met deze knuppels geslagen worden. Bovendien is het een stuk eenvoudiger controleerbaar voor de clubscheidrechters bij onze verenigingen of er met een goedgekeurde knuppel geslagen wordt.

Pupillen en aspiranten
Met ingang van seizoen 2020 staan we alleen nog maar USA batstandard knuppels toe in onze leeftijdscategorieën pupillen en aspiranten.
Dit betekent dat elke knuppel moet zijn voorzien van het USA Bat-logo. (zie foto)


Junioren

In de leeftijdscategorie junioren zijn naast de USA batstandard knuppels ook de BBCOR-knuppels met bijgaand logo toegestaan. (zie foto)
BBCOR knuppels mogen maximaal een barrel van 2 5/8'' hebben.

Akadema

Easton

Mattingly Sports

STR

Asics (Rawlings)

Fonza Bats

Max Bat

Striker

Axe Pro

Franklin

Mela Birch Bats

Superior Bat

Axis

Glomar

Mine Bats

Sure Play (SP)

B45

HiGold

Mizuno

Swedish Birch Bats

Brett Bros. (incl. BOA)

Holtz Bats

Nicolas Rouch

Taku

BWP

Hoosier

Nike

Teammate Bats

Carolina

Iron Wood

Old Hickory

Tuff (X Bat)

Controlling the Game

Journeyman

Phoenix

Valma Bats

D-Bat

kR3 Bats

Prairie Sticks

Xanas

Dash Bats

Kai Bat

Rawlings

Yaya Bats

DC-Bats

Kubota Slugger

RockBats

Zett

Detrolam

Lacasse Bats

Route 66 Klubs

Zinger

Descente

Louisville Slugger

Sabrecat

World Baseball Bats

Diablo Bats

Marucci

Sam Bat

 

Dinger Bats

Mash Bat

SSK

 

* Update maart 2019
In de Honkbal Overgangsklasse mag sinds 2016 ook met composiet knuppels worden gespeeld. Wanneer een Overgangsklasse-team in promotie-degradatiewedstrijden tegen een Hoofdklasse-team speelt, gelden de regels van de Hoofdklasse en moet het Overgangsklasse-team met goedgekeurde houten knuppels slaan.