home » competitie » reglementen » wedstrijdreglementen

Wedstrijdreglementen

Klik hieronder op een titel om het betreffende document te openen of te downloaden.

Besluitvorming Kolom Breedtesport inzake Wedstrijdsport-competities 2018

Bij dit document behoren een aantal bijlagen die u per leeftijdscategorie een totaaloverzicht geven van de regels die in seizoen 2018 (naast of in plaats van de spelregels) van toepassing zijn. Het gaat om de volgende bijlagen:

Reglementen van Wedstrijden

De 2018-versies van de onderstaande reglementen zijn momenteel nog in behandeling. Zodra een nieuw reglement gereed is, wordt deze hier geplaatst.

Administratieve heffingen

Regelkaarten

Hieronder vindt u per sport en leeftijdscategorie een zogenaamde 'Regelkaart' (alleen voor de Wedstrijdsport). Deze regelkaart is een beknopte weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport.
Handig voor een coach, teambegeleider of scheidsrechter! Bijvoorbeeld: U kunt deze regelkaart uitprinten, lamineren en in de bestuurskamer/clubhuis neerleggen, zodat deze regelkaart altijd even snel kan worden geraadpleegd.

Deze regelkaarten zijn ontwikkeld in plaats van de gebruikelijke matrixen. De informatie op deze kaarten is uitgebreider dan wat u altijd in de matrixen kon terugvinden.

Mochten er verschillen tussen het reglement en een regelkaart zijn, dan is de inhoud van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport altijd leidend.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook