Strafzaken 2016

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

Zaaknummer Gedaagde is lid van Uitspraak
2016-100 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Neptunus 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen op de leiding door middel van gebaren (feitcode 1), tijdens de op 3 oktober 2016  gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam Pirates -Curacao Neptunus.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

In Beroep per 07-10-2016

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-100
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 7 oktober 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2016. Betrokkene is verschenen.

Feiten, beoordeling en stafbaarheid
De CS heeft betrokkene het recht ontzegd tot deelname aan één (1) bindende wedstrijden wegens aanmerkingen op de leiding door middel van gebaren (feitcode 1).
Jegens de CvBS heeft betrokkene verklaard – samengevat – dat hij, in reactie op een in zijn ogen onterechte ‘called-strike-out’, op een afstand van anderhalf tot twee meter tot de scheidsrechter een vragend gebaar in de richting van de scheidsrechter heeft gemaakt.
De lezing van de scheidsrechter is een andere. Volgens scheidsrechter heeft betrokkene inderdaad het vragende gebaar gemaakt, doch niet op een afstand van anderhalf tot twee meter. De schriftelijke verklaring van de scheidsrechter luidt – samengevat – als volgt. Betrokkene is met de armen gespreid ‘klep aan klep’ gaan staan. De scheidsrechter heeft daarop een stap naar achteren gedaan. Betrokkene heeft toen een stap naar voren gedaan. De scheidrechter heeft betrokkene daarop uit het veld gezonden.
De CvBS ziet geen redenen voor een nader feiten onderzoek. Ook op basis van de lezing van betrokkene kan worden vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan feitcode 1.

Beslissing
De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 7 oktober 2016.
Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 25 oktober 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. A. Stevens, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en W.P. van Geijlswijk.

2016-099 Adegeest

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Adegeest 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 18 september 2016  gespeelde wedstrijd Holy Gophers Combinatie H1 - Adegeest H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB

2016-098 Storks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd.  

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-097 Cubs

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.

scheidsrechter reageert niet op verzoek van Commissie Strafzaken om met verdere informatie te komen

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-096 Blue Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Blue Birds 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 9 september 2016 gespeelde wedstrijd Neptunus HS1 - Blue Birds HS1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-095 PSV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van PSV 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 11 september 2016  gespeelde wedstrijd PSV - Gryphons.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-094 Olympia Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Olympia Haarlem 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking op de leiding (feitcode 1), tijdens de op 11 september 2016  gespeelde wedstrijd WSB - Olympia Haarlem.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-093 Olympia Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten u vrij te spreken van het ten last gelegde.  

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-092 Omron Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste rookiehonkbalteam van Hoofddorp Pioniers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding, te weten "jezus wat slecht" (feitcode 1), tijdens de op 11 september 2016  gespeelde wedstrijd DSS RH1 - Omron Pioniers RH1.

Uitspraak tot herziening

Gedaagde maakte deel uit van het rookieteam en is, conform de richtlijnen, geschorst voor 1 wedstrijd. Dit, zoals gebruikelijk geformuleerd op de wijze dat gedaagde het recht ontzegd is deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat het rookieteam 1 bindende wedstrijd had gespeeld. Na de uitspraak is gebleken dat het rookieteam ophoudt te bestaan. Nu het rookieteam voorlopig geen bindende wedstrijden meer speelt komt dit neer op een schorsing van zeer lange (en mogelijk zelfs onbeperkte) duur. Indien deze omstandigheid de Commissie Strafzaken bekend was geweest bij het doen van de uitspraak, had de uitspraak anders geluid. Om die reden is er aanleiding tot herziening.   

De Commissie Strafzaken komt tot de volgende uitspraak. De Commissie Strafzaken heeft besloten de straf te herzien. De gedaagde wordt het recht te ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat enig heren honkbalteam van Hoofddorp Pioniers van welk team gedaagde tot het roster behoort 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-091 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Neptunus 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 4 september 2016  gespeelde wedstrijd Neptunus-Domstad Dodgers.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-090 OVVO

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van OVVO 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst honklopen (feitcode 15) met bench clearing tot gevolg(feitcode 21), tijdens de op 2 september 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim H3 - OVVO H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee Llb.

In beroep per 25-09-2016

Uitspraak (tussenuitspraak) Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-090
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 13 september 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling. 
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2016. Behalve betrokkene en de leden van de CvBS waren daarbij aanwezig de voorzitter van de vereniging van betrokkene en een tweetal teamgenoten als getuigen. 
Feiten, beoordeling en strafbaarheid
Betrokkene is tijdens een run-down tegen de catcher van de tegenstander aangelopen. De plaatscheidsrechter heeft deze actie van betrokkene aangemerkt als onbeheerst honklopen. 
Op de actie van betrokkene heeft de catcher gereageerd; 2016-089. Betrokkene heeft daarop gereageerd. Op de confrontatie tussen betrokkene en de catcher is een bench clearing gevolgd. 
De Commissie Strafzaken heeft betrokkene de deelname aan 3 wedstrijden ontzegd met de motivering dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan (1) onbeheerst honklopen (feitcode 15), met (2) een bench clearing tot gevolg (feitcode 21). 
In de tijdens de hoorzitting afgelegde verklaringen heeft de Commissie van Beroep Strafzaken aanleiding gezien om ten aanzien van het vermeende onbeheerst honklopen (1) vragen te stellen aan de scheidsrechters. De behandeling van het beroep is daarom ten aanzien van dat feit aangehouden. 
De Commissie van Beroep Strafzaken acht zich met betrekking tot het andere feit (2) wel voldoende geïnformeerd. Zij is met betrokkene van mening dat hij niet (extra) gestraft kan worden voor het ontstaan van de bench clearing. 
Van een bench clearing is sprake – kort gezegd – als spelers hun plek binnen of buiten het veld verlaten om zich te bemoeien met en/of deel te nemen aan een confrontatie tussen twee of meer spelers op het veld. Het opstootje tussen betrokkenen was kennelijk de aanleiding voor de bench clearing. Echter, het waren de overige spelers van hun teams die zich bij hen hebben gevoegd en die de confrontatie tussen betrokkene en de catcher dus tot een bench clearing hebben gemaakt. Overigens geldt dat ook de Commissie van Beroep Strafzaken niet ziet hoe het veroorzaken van een bench clearing onder feitcode 21 kan worden gebracht; "onbeheerst en/of demonstratief neergooien of neerleggen van spelmateriaal". Het komt de Commissie van Beroep Strafzaken voor dat sprake is van een kennelijke verschrijving. 
Beslissing; tussenbeslissing
De Commissie van Beroep Strafzaken spreekt betrokkene vrij van ‘het veroorzaken van een bench clearing’. De behandeling van het beroep is voor het overige (1; feitcode 15) aangehouden.
Behandeld en beslist op 25 oktober 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. A. Stevens, J.J.  Gieskens, S.M. Nypels en W.P. van Geijlswijk.

Uitspraak (einduitspraak) Commissie van Beroep Strafzaken  in de zaak 2016-090
De Commissie van Beroep Strafzaken heeft van beide scheidsrechters een schriftelijk reactie ontvangen op de aan hen gestelde vragen aangaande het ‘onbeheerst honklopen’. Betrokkene heeft geen gebruik gemaakt van de door de Commissie van Beroep Strafzaken geboden mogelijkheid om schriftelijk op deze nadere verklaringen van de scheidsrechters te reageren.
Duidelijk is dat de verklaringen van de scheidsrechters op belangrijke punten afwijken van de verklaring van betrokkene. 
-    Volgens betrokkene was sprake van een run-down-situatie. “Tijdens de wedstrijd ben ik in een run down (…) tussen het derde honk en de thuisplaat gekomen (…). Op een gegeven moment ben ik doorgelopen naar de thuisplaat. 
Volgens de scheidsrechters was geen sprake van een run-down. Betrokkene is als honkloper op het derde honk richting de thuisplaat gegaan op een geslagen bal richting de tweede honkman. Hierop is een aangooi van de tweede honkman naar de catcher gevolgd.
-    De afstand tussen de catcher en betrokkene als honkloper was op het moment van ontvangst van de bal door de catcher volgens de scheidsrechters respectievelijk 3 á 4 en 5 á 6 meter. 
Volgens betrokkene was hij circa 1,5 meter van de catcher verwijderd op het moment dat deze de bal (ont)ving. 
-    Volgens betrokkene kon hij de catcher niet meer ontwijken en heeft hij alleen met zijn benen het been (of de benen) van de catcher geraakt. 
De scheidsrechters hebben hierover respectievelijk verklaard dat betrokkene “met zijn linkerarm gevouwen op de borst op de catcher inliep en hem ogenschijnlijk bewust opzocht, waarbij hij geen oog had voor de plaat, maar alleen voor de catcher” en dat hij “aanvallend, voorover geleund als een stormram, schouders naar voren (…)” de catcher heeft geraakt en dat hij “de catcher doelbewust heeft opgezocht in een poging door hem heen te lopen en hopende dat deze de bal uit zijn handen laat vallen en safe op thuis te komen”.

De Commissie van Beroep Strafzaken ziet geen aanleiding om aan de juistheid van de waarneming en rapportage van de scheidsrechters te twijfelen. De verklaringen van de scheidsrechters sluiten op elkaar aan en zijn consistent en logisch. 
De Commissie van Beroep Strafzaken acht het derhalve bewezen dat dat betrokkene onbeheerst heeft honkgelopen, zoals door de scheidsrechter(s) geconcludeerd en gerapporteerd; feitcode 15. De door de CS opgelegde (minimale) sanctie wordt door de Commissie van Beroep Strafzaken passend geacht. 
De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt de beslissing van de Commissie Strafzaken van 13 september 2016 voor zover het betreft het ‘onbeheerst honklopen’ (feitcode 15). Een einduitspraak aangaande het andere feit heeft de Commissie van Beroep Strafzaken gedaan op 25 oktober 2016.
Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 9 november 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. A. Stevens, J.J.  Gieskens, S.M. Nypels en W.P. van Geijlswijk.
 

2016-089 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde herenhonkbalteam van Kinheim 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief neergooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 2 september 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim H3 - OVVO H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee Llb.

2016-088 Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Onze Gezellen 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief neergooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 28 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Orioles-Onze Gezellen.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee Llb

2016-087 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dameshonkbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 27 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Tex Town Tigers - DSS.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-086 Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste rookiehonkbalteam van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 26 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates H2-Omron pioniers.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-085 Centrals

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Centrals 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief neergooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 27 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Roef!-Centrals.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-084 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens gewelddadigof handtastelijk optreden jegens een persoon (feitcode 13), tijdens de op 25 augustus 2016  gespeelde wedstrijd UVV-DSS.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-083 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 26-08-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp Pioniers 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "ik haat je" (feitcode 2), tijdens de op 21 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Hoofddorp Pioniers- Curacao Neptunus.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

In beroep per 26-08-2016

Uitspraak CvBS in de zaak 2016-083:
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de Commissie Strafzaken van 25 augustus 2016. Betrokkene heeft niet verzocht om een mondelinge behandeling, terwijl ook de (waarnemend) voorzitter van de Commissie van Beroep Strafzaken van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.

De scheidsrechter heeft betrokkene uit het veld gezonden omdat hij als slagman zijn knuppel heeft laten vallen, naar het oordeel van de scheidsrechter om zijn ongenoegen over zijn beoordeling kenbaar te maken. Betrokkene had overigens al eerder tijdens dezelfde slagbeurt zijn ongenoegen geuit over een feitelijk beslissing van de scheidsrechter.

Nadat betrokkene was heengezonden, heeft hij de scheidsrechter toegevoegd "Ik haat je". De Commissie Strafzaken heeft deze ongepaste opmerkingen bestraft met het uitsluiten van betrokkene van deelname aan twee (2) bindende wedstrijden. Dit betreft de minimale sanctie volgens de Normen Strafoplegging 2013. Het laten vallen van de knuppel en de door betrokkene (eerder) gemaakte aanmerking heeft de Commissie Strafzaken niet gesanctioneerd.

De Commissie van Beroep Strafzaken ziet aanleiding en grond om betrokkene zwaarder te straffen dan de Commissie Strafzaken heeft gedaan. Betrokkene heeft immers ook na de wedstrijd – bij de kleedkamers – zijn ongenoegen geuit over de beslissingen van de scheidsrechter, wederom op een naar het oordeel van de Commissie van Beroep Strafzaken ongepaste wijze, door de scheidsrechter toe te voegen "je bent slecht en ik blijf je haten".

Betrokkene wordt met ingang van 7 september 2016 het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team drie (3) wedstrijden heeft gespeeld.

Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 7 september 2016 door: mr. A. Stevens (waarnemend voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden S.M. Nypels. en W.P. van Geijlswijk.

2016-082 Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 01-09-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Onze Gezellen 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 21 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Onze Gezellen H1 - Double Stars H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-081 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 26-08-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp Pioniers 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 20 augustus 2016  gespeelde wedstrijd Curacao Neptunus - Hoofddorp Pioniers.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), R. van Ee LLB, L. Meijer.

In beroep per 26-08-2016

Uitspraak CvBS in de zaak 2016-083:
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 25 augustus 2016. Betrokkene heeft niet verzocht om een mondelinge behandeling, terwijl ook de (waarnemend) Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.

Volgens de verklaring van betrokkene zelf heeft hij de scheidsrechter slechts de vraag gesteld of de door de werper geworpen bal ‘wijd’ of ‘slag’ was. Betrokkene heeft deze vraag gesteld nadat de bewuste worp door de scheidsrechter als ‘slag’ was beoordeeld.

De vraag van betrokkene is naar het oordeel van de CvBS terecht aangemerkt als ‘aanmerkingen op de leiding’. Betrokkene kende het antwoord op zijn vraag immers al. Hierbij komt dat betrokkene zijn vraag heeft herhaald, volgens de scheidrechter op het moment dat betrokkene reeds gewaarschuwd was.

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 25 augustus 2016

Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 7 september 2016 door: mr. A. Stevens (waarnemend voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden J.J. Gieskens, S.M. Nypels. en W.P. van Geijlswijk.

2016-080 DSS

Gedaagde wordt geen verdere straf opgelegd, tijdens de op 5 augustus 2016  gespeelde wedstrijd HCAW RH1 - DSS RH1.

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-079B Schiedam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde een geldboete op te leggen van €  250,00. Deze boete is voorwaardelijk met een periode van één jaar, wegens, Het treffen van onvoldoende maatregelen ter zake wanordelijkheden, tijdens de op 12 juni 2016  gespeelde wedstrijd Zwijndrecht H1 - Scheidam H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-079A Zwijndrecht

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd. 

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-078

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 25-08-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Amsterdam Pirates 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens Ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten "Kutcall" en "Jullie hebben de wedstrijd verkloot" (feitcode 2), tijdens de op 20 juli 2016  gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates H2-HCAW H2.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-077 Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 25-08-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Amsterdam Pirates 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 20 juli 2016  gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates H2-HCAW H2.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-076 North Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 01-09-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van North Stars 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter  en het trekken van een streep met de knuppel (feitcode 2 en 21), tijdens de op 17 juli 2016  gespeelde wedstrijd Bedrock H1 - Northern Stars H1.

gedaagde is tot tweemaal toe opgeroepen voor een hoorzitting en tot tweemaal toe is er door de commissie getracht te bellen

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-075 Zwijndrecht

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 01-09-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede damessoftbalteam van Zwijndrecht 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 14 juli 2016 gespeelde wedstrijd Islanders DS2 - Zwijndrecht DS2.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-074 Blue Devils

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 28-07-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Blue Devils 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "scheids waar hebt u uw ogen? In uw reet ofzo" (feitcode 2), tijdens de op 17 juli 2016  gespeelde wedstrijd TIW Survivors - Blue Devils.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (plv. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2016-073

Unicorns

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Unicorns 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, en dat hiervan 1 wedstrijd(en) voorwaardelijk word(t)(en) opgelegd met een proeftijd van twee jaar wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "wat een slechte call" en "ik zoek je nog wel eens op" (feitcode 2), tijdens de op 9 juli 2016  gespeelde wedstrijd Rotterdam Unicorns - Kennemerland Rabbits.

In beroep per 18-07-2016

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

Uitspraak van de Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-073
Beslissing:
De CvBS verwijst de zaak terug naar de CS.
Motivering:
De CvBS heeft kennis genomen van het dossier van de CS en van de gronden van beroep van betrokkene. Daarbij is het de CvBS gebleken dat betrokkene op het moment van het voeren van zijn verweer niet bekend was met de exacte aanklacht: het verweer van betrokken is gedateerd 11 juli 2016, terwijl de aanklacht van de scheidsrechter is opgenomen in een email van 13 juli 2016 en betrokkene bovendien niet daarna kennis heeft genomen van de aanklacht, althans niet eerder dan nadat beroep was aangetekend.

De CS dient de zaak opnieuw te beoordelen. Naar het oordeel van de CvBS dient de CS daarbij in ieder geval de volgende feiten en/of omstandigheden te betrekken.

  • Het reglement bepaalt dat een zaak als deze aanhangig wordt gemaakt door "een aantekening van de geconstateerde overtreding, aangetekend door de (plaat)scheidsrechter op het wedstrijdformulier en/of op het rapport van de scheidsrechter en het verstrekken van een kopie hiervan aan de vereniging (strafzaak)": art. 14.1a. Voor zover de CvBS heeft kunnen vaststellen, is deze zaak aanhangig gemaakt via een email van de scheidsrechter, zonder enige aantekening op het wedstrijdformulier.
  • Volgens de verklaring van de veldscheidsrechter heeft betrokkene gezegd (1) "wat een slechte call" en later - nadat betrokkene was heengezonden - (2) "ik zoek je nog wel eens op". De veldscheidsrechter heeft verklaard dat de plaatscheidsrechter deze laatste uitspraak (2) heeft waargenomen, doch de plaatscheidsrechter zelf heeft zulks niet verklaard. Betrokkene betwist dat hij de bedoelde uitspraak (2) heeft gedaan.

Behandeld en beslist op 1 augustus 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden J.J. Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens en W.P. van Geijlswijk

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-10-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Unicorns 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, en dat hiervan 1 wedstrijd(en) voorwaardelijk word(t)(en) opgelegd met een proeftijd van twee jaar, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "wat een slechte call" en "ik zoek je nog wel eens op" (feitcode 2), tijdens de op 9 juli 2016  gespeelde wedstrijd Rotterdam Unicorns - Kennemerland Rabbits.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), R. van Ee LLB.

2016-072

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 9 juli 2016  gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam Pirates - De Glaskoning Twins.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-071

Blue Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Blue Birds 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld,   wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 5 juli 2016  gespeelde wedstrijd Schiedam H1 - Blue Birds H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-070 Spaarnwoude

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorensoftbalteam van Spaarnwoude 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 3 juli 2016  gespeelde wedstrijd Spaarnwoude JS1 - Thamen JS1.

De straf gaat in op het moment dat de straf inzake 2016-015 volledig ten uitvoer is gelegd tenzij in die zaak beroep wordt aangetekend, in dat geval gaat deze straf in op het moment van beroep in de zaak 2015-015. 

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met de voorbeeldfunctie die een coach dient te hebben.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-069

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Amsterdam Pirates 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 3 juli 2016  gespeelde wedstrijd HCAW - L&D Amsterdam Pirates.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-068

Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp Pioniers 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 3 juli 2016  gespeelde wedstrijd Vaessen Pioniers - Curacao Neptunes.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-067

Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Sparks Haarlem 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten "dit is de vierde call die je zo geeft" (feitcode 1), tijdens de op 2 juli 2016  gespeelde wedstrijd Sparks-Storks.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-066 PSV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van PSV 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens beledigen van de scheidsrechter (feitcode 3), tijdens de op 26 juni 2016  gespeelde wedstrijd Braves - PSV.

Gebleken is dat gedaagde de belediging bewust na afloop van de wedstrijd heeft geuit. Zulks met het oogmerk een straf te ontlopen. De Commissie merkt dit oogmerk aan als een strafverzwarende omstandigheid.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-065 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste rookiehonkbalteam van Kinheim 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 24 juni 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim RH1 - Omron Pioniers RH1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-064 Alcmaria Victrix

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Alcmaria Victrix 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten "gaan we nu echt scheidsen?" (feitcode 1), tijdens de op 26 juni 2016  gespeelde wedstrijd Alcmaria Victrix H1-HCAW H2.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-063

Euro Stars

 

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "halve gek" en het beledigen van de scheidsrechter door het gooien van gravel (feitcode 2 resp. 3), tijdens de op 25 juni 2016  gespeelde wedstrijd Onze Gezellen - Euro Stars.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-062 Arnhem Rhinos

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Arnhem Rhinos 7 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens gewelddadig optreden jegens een persoon, met letsel tot gevolg (feitcode 13), tijdens de op 4 juni 2016  gespeelde wedstrijd Domstad Dodgers H2 -Arnhem Rhinos H2.

Gelet is op de ernst van de wanordelijkheden, het toegebracht letsel en het gebruik van de honkbalknuppel om dit letsel toe te brengen

Kosten: € 52,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2016-061 Domstad Dodgers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Domstad Dodgers 8 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens gewelddadig optreden jegens een persoon, met letsel tot gevolg (feitcode 13), tijdens de op 4 juni 2016  gespeelde wedstrijd Domstad Dodgers H2 -Arnhem Rhinos H2.

Gelet is op de ernst van de wanordelijkheden, het toegebracht letsel en het gebruik van de honkbalknuppel om dit letsel toe te brengen

Kosten: € 52,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2016-060 Hoofddorp pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Hoofddorp pioniers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "flikker op man, hij is zo hoog"(feitcode 1), tijdens de op 15 juni 2016  gespeelde wedstrijd Hoofddorp Pioniers H2 - Tex Town Tigers H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-059 Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-058 Falcons

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste aspiranten honkbalteam van Falcons 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 11 juni 2016 gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort - Falcons.

Rekening is gehouden met het ongepaste gedrag van gedaagde na afloop van de wedstrijd en met diens verantwoordelijkheid als coach van een jeugdteam.

In beroep per 12-07-2016

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-085
Betrokkene heeft niet verzocht om een mondelinge behandeling, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.
Een woord vooraf
De afgelopen maanden heeft de CvBS een meer dan gemiddeld aantal zaken behandelend. Daarbij is gebleken dat het niet alle verenigingen (en appellanten) duidelijk is hoe de beroepsprocedure werkt. Dat wil zeggen: de regels van het Tuchtreglement KNBSB worden niet altijd even strikt nageleefd. De onderhavige zaak is hiervan een voorbeeld.
1. Beroep dient te worden aangetekend binnen 7 dagen. Art. 23.1.a.
2. Het beroepschrift dient de gronden van het beroep te bevatten. Art. 23.6.
3. Indien het beroep wordt aangetekend door de verenigingen, dient te blijken dat het betreffende lid daarmee heeft ingestemd. Art. 23.1.b.
NB. Voor de beoordeling van het beroep acht de CvBS niet zozeer relevant de opvatting van de vereniging als wel de gronden van het beroep en de verklaring omtrent het feitelijke gebeuren van de appellant. Een door de vereniging namens een appellant in te dienen beroepschrift dient daarom in ieder geval het standpunt en de lezing van de appellant te bevatten.
4. Een verzoek om een mondelinge behandeling dient plaats te vinden gelijktijdig met het indienen van het beroep. Art. 24.4.
NB. Als niet (tijdig) om een mondelinge behandeling wordt verzocht, zal de CvBS de zaak in beginsel zonder hoorzitting afdoen.
De beoordeling van het beroep in de onderhavige zaak
De rapportage van de scheidsrechter is grotendeels onbestreden. Namens betrokkene wordt betwist dat is geschreeuwd, doch onweersproken is de verklaring van de scheidsrechter dat betrokkene hem tijdens de wedstrijd een 'lul' heeft genoemd en na de wedstrijd een 'druiloor'. Hoewel tevens niet is weersproken de stelling van de scheidsrechter dat na de wedstrijd sprake was van een bedreigende situatie, kan de CvBS niet vaststellen dat betrokkene daaraan een bijdrage heeft geleverd.
Beslissing
De CvBS acht op basis van het voorgaande bewezen dat betrokkene zich ongepast heeft gedragen. De door de CS aan betrokkene opgelegde straf is stevig, doch ook de CvBS acht in deze een meer dan minimale sanctie (2 wedstrijden) op zijn plaats. Naar het oordeel van de CvBS is sprake van een tweetal strafverzwarende omstandigheden. De gedragingen hebben allereerst plaatsgevonden in het kader van een jeugdwedstrijd. Daarnaast is betrokkene zich ook na het heenzenden ongepast blijven gedragen.
De CS heeft betrokkene het recht ontzegd op deelname aan vier bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste aspiranten honkbalteam van zijn vereniging vier bindende wedstrijden heeft gespeeld. De CvBS wijzigt deze beslissing door een (1) van de vier (4) wedstrijden voorwaardelijk op te leggen, met een proeftijd van een jaar.
Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 18 juli 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden J.J. Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens en W.P. van Geijlswijk.

2016-057 Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hawks 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten "ik heb godverdomme dat honk wel aangeraakt"(feitcode 2), tijdens de op 11 juni 2016  gespeelde wedstrijd The Hawks - Euro Stars.

In beroep per 25-06-2016

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken d.d. 6 juli 2016.
Algemeen
Betrokkene heeft afgezien van een mondelinge behandeling, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.
Feiten
Betrokkene erkent dat hij in de richting van de scheidsrechter zijn ongenoegen heeft geuit over de beslissing om hem als honkloper uit te geven op appel. De lezing van de scheidsrechter en die van betrokkene over de gebezigde woorden loopt uiteen. Het verschil is echter niet groot. De scheidsrechter verklaart dat betrokkene heeft gezegd "Ik heb godverdomme dat fucking honk wel aangeraakt", terwijl betrokkene verklaart dat hij heeft gezegd "Ik heb dat fucking honk wel aangeraakt". Betrokkene bestrijdt met grote stelligheid dat hij het woord 'godverdomme' heeft gebruikt. Wel erkent betrokkene dat hij mokkend en morrend naar de dug-out is teruggelopen, op welk moment hij door de scheidsrechter uit het veld is gezonden.
Als reden(en) voor het wegzenden van betrokkene heeft de scheidsrechter opgegeven het ‘dreigend en asociaal’ taalgebruik van betrokkene, bestaande uit de eerder geciteerde opmerking en het niet opvolgen van de aanwijzing van de scheidrechter om het maken van opmerkingen in zijn richting te staken.
De CS heeft betrokkene schuldig verklaard aan - samengevat - ongepast gedrag; feitcode 2.
De beoordeling
Naar het oordeel van de CVBS staat vast dat betrokkene zijn ongenoegen heeft geuit over een beslissing van de scheidsrechter; feitcode 1. Daarmee is echter nog niet gegeven dat sprake is van ongepast gedrag. Het één kan zonder het ander. Dit volgt ook uit de Normen Strafoplegging 2013. Onderscheid wordt gemaakt tussen 'aanmerkingen' (feitcode 1) en 'ongepast gedrag' (feitcode 2).
Maar vanzelfsprekend kunnen aanmerkingen (feitcode 1) worden gemaakt op een ongepaste wijze. In die gevallen kan ongepast gedrag (feitcode 2) bewezen worden verklaard.
De door de CvBS te beantwoorden vraag is dus of betrokkene zijn ongenoegen heeft geuit op ongepaste wijze.
De CvBS realiseert zich dat sport emoties kan oproepen. Emoties horen ook bij de sport. Echter, het is aan elke individuele deelnemer om zijn of haar emoties in toom te houden. Betrokkene is daar niet in geslaagd. De CvBS is met de CS en de scheidsrechter van oordeel dat sprake is van ongepast gedrag. Relevant acht de CvBS onder andere (i) de door betrokkene gebruikte woorden, en zeker ook de ‘toon van het debat’, (ii) het (vanuit de dug-out) naar de scheidsrechter toekomen, al dan niet rennend of, zoals de scheidsrechter heeft verklaard, ‘op hem afstormend’ en (iii) het niet opvolgen van de instructie van de scheidsrechter om het uiten van commentaar te staken. Voor het oordeel van de commissie maakt het in deze geen verschil of betrokken nu wel of niet het woord ‘godverdomme’ heeft gebruikt.
De CvBS gaat voorbij aan de stelling van betrokkene dat het onmogelijk is om waar te nemen hetgeen de scheidsrechter stelt te hebben waargenomen. De beslissing van de scheidsrechter is een feitelijke en deze kan niet ter discussie worden gesteld. Een eventuele fout van een scheidsrechter levert bovendien ook geen rechtvaardiging op voor ongepast gedrag.
Beslissing
De CvBS bekrachtigd de uitspraak van de CS.

Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist: op 6 juli 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden J.J. Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens en W.P. van Geijlswijk.

2016-056 Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 17-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hawks 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten het roepen van "kut call"en "je verkloot mijn wedstrijd" (feitcode 2), tijdens de op 12 juni 2016  gespeelde wedstrijd Euro Stars - The Hawks.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-055 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 17-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 11 juni 2016  gespeelde wedstrijd HCAW - Kinheim.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-054 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 17-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen op de leiding  (feitcode 1), tijdens de op 11 juni 2016  gespeelde wedstrijd HCAW - Kinheim.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-053 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-052 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-051 Cromtigers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-050 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde een geldboete op te leggen van €  500,00.  wegens het onvoldoende bescherming bieden aan bondsofficials, tijdens de op 12 mei 2016 gespeelde wedstrijd Kinheim - Pickles UVV.

de commissie achte het aangewezen dat clubs na afloop van wedstrijden een af te sluiten ruimte ter beschikking stellen in welke ruimte voornoemde officials de voorgeschreven formaliteiten kunnen verrichten

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-049 Onze Gezellen
 

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren, wegens onvoldoende redenen tot het nemen van strafmaatregelen.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-048 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking op de leiding, te weten "je hebt de wedstrijd goed verziekt"(feitcode 1), tijdens de op 29 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort - Euro Stars.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-047 UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van UVV 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 28 mei 2016  gespeelde wedstrijd Vaessen Pioniers - Pickles UVV.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-046
2016-045
2016-044
2016-043
2016-042
2016-041
Amsterdam Pirates
Neptunus
 

Feiten
De commissie gaat uit van de volgende omstandigheden. Na een harde sliding van Neptunus lid nr DJ4C58D richting Amsterdam Pirates lid nr DJ6T79H wordt over en weer provocerend opgetreden door beide gedaagden
Er ontstaat een bench clearing. Op dat moment komt Neptunus lid nr DK4H518 hard aanrennen met zijn slaghelm in de hand en loopt Amsterdam Pirates lid nr  DJ6T79H omver. Daarbij raakt hij met de helm het hoofd van de tegenstander. Neptunus lid nr DK4H518 probeert de liggende Amsterdam Pirates lid nr DJ6T79H te slaan met zijn helm.
Amsterdam Pirates lid nr DJ5J72L wil vervolgens Neptunus lid nr DK4H518 vastpakken. Neptunus lid nr DK4H518 slaat daarop Amsterdam Pirates lid nr DJ5J72L met zijn helm. Amsterdam Pirates lid nr DJ5J72L slaat Neptunus lid nr DK4H518 met de vuist. Op het moment dat Neptunus lid nr DK4H518 ten val komt slaat Amsterdam Pirates lid nr DK2T13A de zittende Neptunus lid nr DK4H518. 
Nadat de rust is wedergekeerd maakt Neptunus lid nr DJ6V69O provocerende opmerkingen richting Amsterdam Pirates lid nr DJ6T79H.
Amsterdam Pirates lid nr DJ6T79H maakt ook provocerende opmerkingen richting spelers van Neptunus.

Kosten per zaak: € 104,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. R. van Ee LLB (plv secretaris), P.B.J. Bokern
 
Beslissingen
De commissie heeft op 8 juni 2016 het volgende besloten:


2016-041 Neptunus, lid nr DJ4C58D
wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens onbeheerst honklopen (feitcode 15). Daarbij wordt rekening gehouden met zijn strafblad (2014 006). De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden van deze straf afgetrokken. De voorlopig schorsing is opgeheven. Een in te stellen beroep heeft schorsende werking 


2016-046 Amsterdam Pirates, lid nr DJ6T79H
wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens provocerend optreden (feitcode 2). Daarbij wordt meegenomen dat hij ook na de bench clearing zich provocerend blijft gedragen. Ook wordt rekening gehouden met zijn strafblad (2014 021). De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden van deze straf afgetrokken. De voorlopig schorsing is opgeheven. Een in te stellen beroep heeft schorsende werking.
In beroep per 09-06-2016.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-46
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 8 juni 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling. 
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 juni 2016. Betrokkene is verschenen. 

Feiten, beoordeling en stafbaarheid
De CS heeft betrokkene een straf opgelegd voor ongepast  gedrag; feitcode 2. Bij de bepaling van de strafmaat heeft de CS rekening gehouden met het strafblad van betrokkene. 
Hoewel de lezingen over hetgeen betrokkene heeft gezegd enigszins uiteenlopen, kan de CvBS de scheidrechter en de CS goed volgen in hun oordeel dat sprake is van ongepast gedrag. Het gaat ook niet zozeer om de woorden die betrokkene heeft gebruikt als wel om het moment waarop hij zich verbaal heeft laten gelden; op het moment dat de ‘bench clearing’ ten einde was en alle spelers terugkeerden naar de eigen dug-out.  
De CS heeft betrokken gestraft door hem het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team vier (4) bindende wedstrijden heeft gespeeld. Daarbij is rekening gehouden met het strafblad van betrokkene.
In een andere zaak (zaak 2016-042) heeft de CS voor vergelijkbaar gedrag van een speler van de tegenstander een mildere straf opgelegd: een ontzegging van deelname voor de duur van drie (3) bindende wedstrijden. Onduidelijk is hoe de CS tot het verschil in strafoplegging is gekomen. De CvBS ziet in ieder geval geen reden of grond voor het gemaakte onderscheid.

Beslissing
Betrokkene wordt met ingang van 30 juni 2016 het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team drie (3) wedstrijden heeft gespeeld. De CvBS heeft daarbij rekening gehouden met het strafblad van betrokkene. De wedstrijd(en) die tijdens de (voorlopige) schorsing is (zijn) gemist, wordt (worden) in mindering gebracht.

Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 29 juni 2016 door: mr. A. Stevens  (waarnemend voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels en W.P. van Geijlswijk.


2016-043 Neptunus, lid nr DK4H518
wordt geschorst voor alle activiteiten van de KNBSB voor een periode tot 1 juli 2017 wegens gewelddadig optreden jegens meerdere personen, te weten het slaan met een slaghelm met letsel tot gevolg (feitcode 13). De commissie rekent het gedaagde zeer zwaar aan dat hij doelbewust het veld op kwam rennen met de kennelijke intentie om geweld uit te oefenen tegen een persoon. Daardoor escaleerde de bench clearing volledig. Een eventueel in te stellen beroep heeft geen schorsende werking.
In beroep per 14-06-2014

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-043
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 8 juni 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling. 
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 juni 2016. Betrokkene is verschenen.

Feiten en strafbaarheid
De CvBS heeft behalve van de rapporten van de scheidsrechters en het verweer van betrokkene kennis genomen van de (via het internet) beschikbare videobeelden van de gebeurtenissen. De CvBS acht het op basis van deze beelden overtuigend bewezen dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan handtastelijk en gewelddadig optreden; feitcode 13.

De gedragingen van betrokkene hebben de afgelopen weken binnen de honkbalwereld (en ook daarbuiten) verschillende reacties en ook emoties losgemaakt. Ook de CvBS vindt het handelen van betrokkene – en dan name zijn eerste acties: (i) het doelbewust en met kracht omver lopen van een tegenstander, waarbij het slachtoffer bovendien met de helm van betrokkene in het gezicht en/of op het bovenlichaam wordt geraakt en (ii) de kennelijke poging van betrokkene om het slachtoffer, gelegen op de grond, daarna met de helm te slaan – absoluut verwerpelijk en (dus) zeker niet te rechtvaardigen. Tegelijkertijd realiseert de commissie zich dat ingeval van min of meer vergelijkbare gebeurtenissen veelal geen expliciet beeldmateriaal beschikbaar is en dat het geschreven woord of een mondelinge verklaringen in zijn algemeenheid minder impact heeft op de ontvanger, waaronder ook de CvBS.

De CS heeft betrokkene geschorst voor alle activiteiten van de KNBSB tot 1 juli 2017. Voor betrokkene, een hoofdklasse speler, betekent dit uitsluiting van deelname aan naar verwachting circa 50 reguliere competitiewedstrijden: 23 wedstrijden in 2016 en naar verwachting (circa) 28 wedstrijden in 2017. Het is zeker niet ondenkbaar dat dit van negatieve invloed zal zijn op het verdere verloop van de honkbalcarrière van betrokkene.

Straf 
Gegeven het voorgaande wijzigt de CvBS de door de CS opgelegde straf als volgt. Betrokkene wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team vijftig (50) reguliere competitiewedstrijden heeft gespeeld, waarbij geldt dat de ontzegging ten aanzien van drie en twintig ( 23 )wedstijden – zijnde de sinds de (voorlopige) schorsing van betrokkene resterende reguliere competitie wedstrijden betreffende het seizoen 2016 – heeft te gelden als onvoorwaardelijk en het restant als voorwaardelijk, met een proeftijd van twee (2) jaren. De wedstrijden die tijdens de (voorlopige) schorsing zijn gemist, worden in mindering gebracht.

Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 21 juni 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels. mr. A. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.
 


2016-044 Amsterdam Pirates, lid nr DJ5J72L
wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens gewelddadig optreden jegens een persoon te weten het slaan van een persoon(feitcode 13). De commissie houdt rekening met het feit dat teamgenoot lid nr DJ6T79H door tegenstander lid nr DK4H518 omver werd gelopen. De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden van deze straf afgetrokken. De voorlopig schorsing is opgeheven. Een eventueel in te stellen beroep heeft schorsende werking.
In beroep per 09-06-2016.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-043
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 8 juni 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling. 
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 juni 2016. Betrokkene is verschenen.

Feiten, beoordeling en stafbaarheid
Op basis van onder andere de beschikbare videobeelden kan worden vastgesteld dat betrokkene een speler van de tegenpartij heeft vastgepakt en hem een klap heeft gegeven. De klap was de laatste actie van betrokkene in de reeks van de navolgende gebeurtenissen.
1.    Een teamgenoot van betrokkene wordt uit het niets hard omver gelopen door een speler van de tegenpartij (zaak: 2016-043), hierna: de tegenstander. Betrokkene ziet dit voor zich gebeuren.
2.    Op het moment dat de tegenstander met zijn rechterhand, waarin hij een slaghelm vasthoudt, wil uithalen naar het slachtoffer, pakt betrokkene de tegenstander vast. Daarmee voorkomt betrokkene dat de tegenstander het slachtoffer kan slaan. 
3.    De tegenstander rent weg. Betrokkene rent achter de tegenstander aan en hij probeert hem vast te pakken. De tegenstander reageert daarop onder andere door met zijn helm in zijn hand uit te halen naar betrokkene. Betrokkene wordt  door de helm geraakt. 
4.    Enkele ogenblikken later (circa 3 seconden) slaat betrokkene de tegenstander met zijn vuist. De tegenstander komt ten val. 
Betrokkene verweert zich met de stelling – samengevat – dat hij de aanvallen van de tegenstander heeft afgeslagen en dat hij daarbij gepast geweld heeft gebruikt. De dader was volgens betrokkene “volledig out of control en levensgevaarlijk”. 
De CS heeft betrokkene een straf opgelegd wegens het slaan van de tegenstander. De CvBS maakt hieruit op dat de CS de acties van betrokkene genoemd bij punt 2 en punt 3 niet strafbaar heeft geacht. De CvBS kan zich daarin vinden. Voor zover het aldaar beschreven handelen al kan worden aangemerkt als het toepassen van geweld, acht de CvBS het handelen gerechtvaardigd, althans in ieder geval verontschuldig baar. 
Op basis van de videobeelden en de verschillende verklaringen, waaronder de verklaring van betrokkene zelf, kan worden vastgesteld dat betrokkene de tegenstander heeft geslagen. Anders dan betrokkene, beoordeelt de CvBS de vuistslag niet als noodzakelijk om een aanval van de dader af te slaan. De dader was op dat moment al ‘op de vlucht’. Het door betrokkene toegepaste geweld was daarom niet gerechtvaardigd. 
De CvBS kan zich wel iets voorstellen bij de gemoedstoestand van betrokkene tijdens het gebeuren. In een zeer korte periode (circa 7 seconden) hij heeft zijn teamgenoot voor zijn ogen omver gelopen zien worden, heeft hij de dader moeten vastgrijpen om erger te voorkomen en hij heeft zelf een klap met een helm gekregen. Deze omstandigheden heeft de CvBS (en eerder ook de CS) meegewogen bij het bepalen van de strafmaat. (De minimale straf voor gewelddadig en/of handtastelijk optreden bedraagt 4 wedstrijden.) 

Beslissing 
Betrokkene wordt met ingang van 30 juni 2016 het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team vier (4) wedstrijden heeft gespeeld, waarbij geldt dat de ontzegging ten aanzien van een (1) wedstijd heeft te gelden als voorwaardelijk, met een proeftijd van een (1) jaar. De wedstrijd(en) die tijdens de (voorlopige) schorsing is (zijn) gemist, wordt (worden) in mindering gebracht.

Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 29 juni 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.


2016-045: Amsterdam Pirates, lid nr DK2T13A
wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team 10 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens gewelddadig optreden jegens een persoon te weten het meermaals slaan van een persoon (feitcode 13). De commissie rekent het gedaagde aan dat tegenstander lid nr DK4H518 al op de grond zat toen gedaagde hem sloeg. Anderzijds heeft gedaagde tijdens de hoorzitting hierover zijn spijt betuigd. De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden van deze straf afgetrokken. Een eventueel in te stellen beroep heeft geen schorsende werking.
In beroep per 09-06-2016.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-045
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 8 juni 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling. 
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 juni 2016. Betrokkene is verschenen.

Feiten en strafbaarheid
De CvBS heeft behalve van de rapporten van de scheidsrechters en het verweer van betrokkene kennis genomen van de (via het internet) beschikbare videobeelden van de gebeurtenissen. De CvBS acht het op basis van deze beelden overtuigend bewezen dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan gewelddadig optreden; feitcode 13. 
De CvBS acht het aannemelijk dat de gedragingen van betrokkene een rechtstreeks gevolg zijn van de eerdere gewelddadige acties van één van de tegenstanders (zaak 2016-043) gericht tegen zijn teamgenoten. Maar dat maakt niet dat het handelen van betrokkene ook als gerechtvaardigd kan worden beschouwd. Van noodweer is duidelijk geen sprake. Betrokkene stelt intuïtief (als gevolg van een ‘flashback’) te hebben gehandeld.

Straf
Het verweer van betrokkene ziet voornamelijk op de strafmaat. Betrokkene vindt dat de door de CS aan hem opgelegde straf niet in verhouding staat tot zijn daden, gegeven ook de (lagere) straffen die door de CS zijn opgelegd aan verschillende overige betrokkenen én omdat andere spelers in het geheel niet zijn aangeklaagd, terwijl zij zich weldegelijk schuldig hebben gemaakt aan gewelddadigheden. De juistheid van deze laatste stelling heeft de CvBS zelf kunnen vaststellen op basis van de beschikbare videobeelden. Voorts kan de CvBS betrokkene tot op zekere hoogte volgen in zijn stelling dat sprake lijkt van enige inconsistentie in de straftoemeting.

De CS heeft het handelen van betrokkene gesanctioneerd met het aan betrokkene ontzeggen van deelname aan bindende wedstrijden tot het moment dat zijn team tien (10) bindende wedstrijden heeft gespeeld. 

Gegeven het voorgaande wijzigt de CvBS de door de CS opgelegde straf als volgt. Betrokkene wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team tien (10) reguliere competitiewedstrijden heeft gespeeld, waarbij geldt dat de ontzegging ten aanzien van drie (3)  wedstijden een voorwaardelijk karakter heeft, met een proeftijd van één (1) jaar. De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden in mindering gebracht.

Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 21 juni 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels. mr. A. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.
 


2016-042 Neptunus, lid nr DJ6V69O
wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens ongepast gedrag (feitcode 2). Hem wordt verweten na de bench clearing provocerende opmerkingen te hebben gemaakt. Ook wordt rekening gehouden met zijn strafblad (2015 039). De wedstrijden die tijdens de voorlopige schorsing zijn gemist, worden van deze straf afgetrokken. De voorlopig schorsing is opgeheven. Een in te stellen beroep heeft schorsende werking.
In beroep per 09-06-2016

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-042
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 8 juni 2016. Betrokkene heeft daarbij verzocht om een mondelinge behandeling.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 juni 2016. Betrokkene is verschenen.

Feiten, beoordeling en straf(baarheid)
De CS heeft betrokkene een straf opgelegd voor ongepast gedrag; feitcode 2. Bij de bepaling van de strafmaat heeft de CS rekening gehouden met het strafblad van betrokkene. 
Hoewel de lezingen over hetgeen betrokkene heeft gezegd enigszins uiteenlopen, kan de CvBS de scheidrechter en de CS goed volgen in hun oordeel dat sprake is van ongepast gedrag. Het gaat ook niet zozeer om de woorden die betrokkene heeft gebruikt als wel om het moment waarop hij zich verbaal heeft laten gelden; op het moment dat de ‘bench clearing’ ten einde was en alle spelers terugkeerden naar de eigen dug-out. 
De CS heeft betrokken gestraft door hem het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat zijn team drie (3) bindende wedstrijden heeft gespeeld. Daarbij is rekening gehouden met het strafblad van betrokkene.
De CvBS acht de door de CS opgelegde straf passend. 

Beslissing
De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 8 juni 2016.
 

Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 29 juni 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.

 

2016-040 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Neptunus 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen op de leiding (feitcode 1), tijdens de op 27 mei 2016  gespeelde wedstrijd Curacao Neptunus - L&D Amsterdam Pirates.

Gezien de omstandigheden volstaat de commissie met 1 wedstrijd.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-039 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Neptunus 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het opzettelijk werpen van de bal naar het lichaam van een persoon (feitcode 14), tijdens de op 27 mei 2016  gespeelde wedstrijd Curacao Neptunus - L&D Amsterdam Pirates.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-038 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, door de woorden "mongool" (feitcode 2), tijdens de op 24 mei 2016  gespeelde wedstrijd Euro Stars - Sparks.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-037 Red Caps

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren, wegens onvoldoende redenen tot het nemen van strafmaatregelen.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-036 Red Caps

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste aspirantenhonkbalteam van Red Caps 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 21 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort AH1 - Red Caps AH1.
In beroep per 15-06-2016

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken: d.d. 6 juli 2016.
Algemeen
De CvBS heeft deze zaak terugverwezen naar de CS om opnieuw te behandelen. Gebleken is dat de CS ten tijde van de behandeling niet over alle stukken beschikte.
Behandeld en beslist op 6 juli 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden J.J. Gieskens, S.M. Nypels, mr. A. Stevens en W.P. van Geijlswijk.

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-09-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste aspirantenhonkbalteam van Red Caps 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 21 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort AH1 - Red Caps AH1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-035 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen op de scheidsrechter, te weten "jij bent echt slecht jij" (feitcode 1), tijdens de op 19 mei 2016 gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam Pirates - Kinheim.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-034 Centrals

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Centrals 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bij herhaling aanmerkingen jegens de scheidsrechter(feitcode 1), tijdens de op 21 mei 2016  gespeelde wedstrijd UVV DS1 - Centrals DS1.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-033 North Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herensoftbalteam van North Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten provocerend optreden jegens de tegenstander (feitcode 2), tijdens de op 20 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amsterdam HS2-Amsterdam North Stars HS1.

Over en weer is spijt betuigd en excusen aangeboden.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-032 North stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herensoftbalteam van North stars 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens gewelddadig optreden jegens een persoon, met letsel tot gevolg (feitcode 13), tijdens de op 20 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amsterdam HS2-Amsterdam North Stars HS1.

Over en weer is spijt betuigd en excusen aangeboden.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-031

Quick Amsterdam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herensoftbalteam van Quick Amsterdam 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens gewelddadig optreden jegens een persoon, met letsel tot gevolg (feitcode 13), tijdens de op 20 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amsterdam HS2-Amsterdam North Stars HS1.

Over en weer is spijt betuigd en excusen aangeboden.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-030 Quick Amsterdam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herensoftbalteam van Quick Amsterdam 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief wegooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 20 mei 2016  gespeelde wedstrijd Quick Amsterdam HS2-Amsterdam North Stars HS1.

Over en weer is spijt betuigd en excusen aangeboden.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2016-029 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Neptunus 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten "Dan moet je een andere bril op zetten"(feitcode 1), tijdens de op 22 mei 2016  gespeelde wedstrijd Birds DS2 - Neptunus DS1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-028 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten "jullie moeten het beter doen" en "fuck" (feitcode 2), tijdens de op 21 mei 2016  gespeelde wedstrijd DSS - Sparks Haarlem.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-027 Double Stars Heiloo

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Double Stars Heiloo 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het demontratief trekken van een streep met de knuppel in het gravel (feitcode 1), tijdens de op 15 mei 2016 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins - Double Stars.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-026 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 10 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bedreiging jegens de scheidsrechter, te weten "ik breek je nek"of woorden van gelijke strekking (feitcode 4) en het na afloop van de wedstrijd beledigen van de scheidsrechter (feitcode 3), tijdens de op 12 mei 2016 gespeelde wedstrijd Kinheim - UVV.

Zaak is ontvankelijk omdat incidenten na de wedstrijd verband houden met de wedstrijd zelf. Zelfs indien genomen beslissingen van de scheidsrechters niet als juist worden ervaren, is dat geen reden tot deze actie. Aantal wedstrijden is met aftrek van de voorlopige schorsing

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

Uitspraak CvBS in de zaak 2016-026:

Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 18 mei 2016, waarbij betrokkene heeft verzocht om een mondelinge behandeling.

De mondelinge behandeling heeft op 7 juni 2016 plaatsgevonden. Betrokkene is verschenen tezamen met zijn raadsman.

De CS heeft geoordeeld dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het bedreigen en beledigen van de scheidsrechter, respectievelijk feitcode 4 en feitcode 3. Het betreft gedragingen van betrokkene zowel op als buiten het veld.

De CvBS stelt voorop dat als strafzaak tevens kan worden aangemerkt laakbaar gedrag van vóór of ná een wedstrijd, indien dit direct verband houdt met de wedstrijd, in de ruimste zin van het woord; art. 11.3 Tuchtreglement KNBSB. De CS en de CvBS zijn dus bevoegd tevens kennis te nemen van en te oordelen over aanklachten die zien op overtreding buiten de wedstrijd.

Voor zover de aanklachten ten aanzien van betrokkene zien op gedragingen ná de wedstrijd, houden deze naar het oordeel van de CvBS voldoende verband met de wedstrijd. De CvBS acht bewezen dat betrokkene de scheidsrechter(s) in ieder geval in woord heeft bedreigd (feitcode 4) en beledigd (feitcode 3), c.q. dat betrokkene ongepaste opmerkingen heeft gemaakt en/of zich ongepast heeft gedragen (feitcode 2). Overigens kan op basis van de verschillende verklaringen worden vastgesteld dat betrokkene zich heeft bemoeid met de scheidsrechter (feitcode 1).

Feitcode 4:

  • Volgens de verklaring van de scheidsrechter(s) heeft betrokkene geroepen “Ik breek je nek”. Betrokkene heeft verklaard dat hij inderdaad iets heeft met “…. je nek” heeft gezegd, doch dat hij niet meer precies weet wat en dat hij op dat moment bovendien met zijn rug naar de scheidsrechter toestond, op circa zes meter afstand van de scheidsrechter. De CvBS gaat aan dit verweer voorbij. De verklaring van betrokkene is niet volledig en bovendien heeft betrokkene niet duidelijk kunnen maken aan wie zijn boodschap dan wel was gericht.
  • De CvBS rekent het betrokkene overigens zwaar aan dat hij (ruim) na de wedstijd, buiten het stadion, verhaal is gaan halen bij één van de scheidsrechters. De scheidsrechter heeft zich op dat moment ernstig bedreigd gevoeld, wat de CvBS op basis van de verklaringen van de scheidsrechter(s) goed kan begrijpen.

Feitcode 3 en/of 2:

  • De CvBS acht bewezen dat betrokkene de scheidsrechter(s) in ieder geval heeft uitgemaakt voor ‘flikker’ (‘Mariku’). Voor zover dat al niet als een belediging (feitcode 3) kan worden aangemerkt, betreft het in ieder geval een ongepaste opmerking (feitcode 2). De CvBS acht voorts voldoende aannemelijk dat betrokkene de scheidsrechter andere ongepaste en beledigende teksten heeft toegeroepen, zoals door de scheidsrechter expliciet beschreven in zijn rapport.

Feitcode 1:

  • Op basis van zowel de verklaringen van de scheidsrechters als die van de betrokkene zelf kan naar het oordeel van de CvBS tevens worden vastgesteld dat betrokkene ‘aanmerkingen heeft gemaakt op en zich in ieder geval heeft bemoeid met de scheidsrechter’ (feitcode 1), door vanuit de dug-out naar de scheidstrechter te rennen en hem toe te voegen “zo praat je niet tegen mijn vader”, of woorden van gelijke strekking.

De CS heeft betrokkene ,kort gezegd, de deelname aan 10 wedstrijden ontzegd, waaronder begrepen de wedstrijden die betrokkene heeft moeten missen als gevolg van de door de Voorzitter van de CS uitgesproken voorlopige schorsing. Deze sanctie komt precies overeen met het totaal van de minimum straffen voor de feitcodes 1 t/m 4. Naar het oordeel van CvBS kan dan ook dat niet worden gezegd dat betrokkene te zwaar is gestraft, zeker ook niet nu de CS kennelijk geen rekening heeft gehouden met het strafblad van betrokkene.

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 18 mei 2016.

Kosten € 104,00
Behandeld op 7 juni 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels  en W.P. van Geijlswijk.

2016-025 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016  te schorsen voor alle activiteiten binnen de KNBSB voor een periode tot 1 september 2016, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1) Belediging jegens de scheidsrechter, te weten "mongool" (feitcode 3) en bedreiging jegens de scheidsrechter, te weten 'laten zien van de vlakke hand en met de woorden "zal ik hem slaan" of woorden van gelij, tijdens de op 12 mei 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim - UVV.

De Commissie rekend zeer zwaar aan het feit dat er ruim na de wedstrijd in woord en gebaar dreigingen zijn geuit jegens de scheidsrechter

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

Uitspraak CvBS in de zaak 2016-026:

Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 18 mei 2016, waarbij betrokkene heeft verzocht om een mondelinge behandeling. 

De mondelinge behandeling heeft op 7 juni 2016 plaatsgevonden. Betrokkene is echter niet in persoon verschenen, volgens de opgave van zijn raadsman omdat betrokkene moest werken. Om een uitstel van de behandeling of een vaststelling van een andere datum van behandeling is niet door of namens betrokkene verzocht. 

De CS heeft geoordeeld dat betrokkene schuldig is aan het maken van aanmerkingen op de leiding (feitcode 1) en het bedreigen en beledigen van de scheidsrechter, respectievelijk feitcode 4 en feitcode 3. Het betreft gedragingen van betrokkene zowel op als buiten het veld. 

De CvBS stelt voorop dat als strafzaak tevens kan worden aangemerkt: laakbaar gedrag van vóór of ná een wedstrijd, indien dit direct verband houdt met de wedstrijd, in de ruimste zin van het woord; art. 11.3 Tuchtreglement KNBSB. De CS en de CvBS zijn dus bevoegd tevens kennis te nemen van en te oordelen over aanklachten die zien op overtreding buiten de wedstrijd.

Voor zover de aanklachten ten aanzien van betrokkene zien op gedragingen ná de wedstrijd, houden deze naar het oordeel van de CvBS voldoende verband met de wedstrijd. 

De CvBS acht bewezen dat betrokkene de scheidsrechter heeft bedreigd (feitcode 4), zowel in woord als met gebaren, alsmede dat betrokkene de scheidsrechter(s) heeft beledigd (feitcode 3), althans dat betrokkene ongepaste opmerkingen heeft gemaakt en/of zich ongepast heeft gedragen (feitcode 2), en dat hij zich heeft bemoeid met de scheidsrechter (feitcode 1). 

Feitcode 4: 
-    Volgens de verklaring van de betreffende scheidsrechter is betrokkene hem na de wedstrijd, bij het verlaten van het sportpark, genaderd ‘met een gestrekte arm met de handpalm open’, met de vraag aan de omstanders ‘of het niet terecht zou zijn als hij de scheidsrechter een klap zou verkopen’. De scheidsrechter(s) heeft (hebben) de situatie als zeer dreigend ervaren, wat de CvBS goed kan begrijpen.
-    Als gevolg van zijn (onaangekondigde) afwezigheid bij de hoorzitting heeft de CvBS geen vragen aan betrokkene kunnen stellen. Wel heeft de CvBS kennis kunnen nemen van de schriftelijke verklaring van betrokkene gericht aan de CvBS alsmede van zijn verklaring tijdens de hoorzitting van de CS. Blijkens het verslag van die hoorzitting heeft betrokkene de lezing van de scheidsrechter bevestigd, althans in ieder geval voor een belangrijk deel: “Het zou kunnen dat ik hem met vlakke hand heb gedreigd”. 
-    De CvBS acht niet relevant of betrokkene nu wel of niet de bedoeling heeft gehad om de scheidsrechter te slaan. Het gaat ingeval van bedreiging niet om de bedoeling van betrokkene, maar om zijn gedraging en hoe deze door de ander – in dit geval de scheidsrechter – is (en kon worden) opgevat. 
-    De CvBS rekent het betrokkene zwaar aan dat hij (ruim) na de wedstijd, buiten het stadion, verhaal is gaan halen bij één van de scheidsrechters. Betrokkene heeft zich daarmee bovendien zelf in de situatie gebracht die heeft geleid tot de tegen hem gerichte klacht en deze strafzaak. 

Feitcode 3 en/of 2:
-    De CvBS acht bewezen dat betrokkene de scheidsrechter(s) in ieder geval in de kantine heeft uitgemaakt voor ‘mongolen’. Meerdere officials, niet zijnde uitsluitend scheidsrechters, hebben dit verklaard. 
-    Voorts staat voor de CvBS vast dat betrokkene de scheidsrechters ook eerder heeft beledigd, althans dat hij in hun richting ongepaste opmerkingen heeft gemaakt. 

Feitcode 1:
-    Op basis van zowel de verklaringen van de scheidsrechters als die van de betrokkene zelf kan naar het oordeel van de CvBS tevens worden vastgesteld dat betrokkene ‘aanmerkingen heeft gemaakt op en zich in ieder geval heeft bemoeid met de scheidsrechter’ (feitcode 1). Betrokkene stelt in ieder geval ook zelf dat hij uit het veld is gestuurd nadat hij “doorging met commentaar op de scheidsrechter nadat een van zijn spelers uit het veld was gestuurd”. 

De CS heeft betrokkene geschorst als lid van de KNBSB tot 1 september 2016. De CvBS is van oordeel dat een dergelijke straf gerechtvaardigd is reeds op basis van de vastgestelde bedreiging van de scheidsrechter. De door de CS opgelegde sanctie is naar het oordeel van de CvBS dus zeker niet disproportioneel. 

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 18 mei 2016.

Kosten € 104,00
Behandeld op 7 juni  2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels. mr. B.S. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.

2016-024 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het demontratief trekken van een streep met de knuppel in het gravel (feitcode 1), tijdens de op 12 mei 2016 gespeelde wedstrijd Kinheim UVV.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-023 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren, wegens onvoldoende redenen tot het nemen van strafmaatregelen.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-022 Zwijndrecht

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Zwijndrecht 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het 'bumpen'tegen de scheidsrechter, met naar zegge het hoofd (feitcode 13), tijdens de op 7 mei 2016 gespeelde wedstrijd Arnhem Rhinos JH1 - Zwijndrecht JH1.

Gedaagde heeft afgezien van een mondelinge behandeling en de commissie heeft geen reden te twijfelen aan het verhaal van de scheidsrechter

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-021 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het Eerste herenhonkbalteam van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, te weten door het roepen van de woorden "kut man" en "tyfus op" (feitcode 2), tijdens de op 7 mei 2016 gespeelde wedstrijd Orioles - Euro Stars.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-019 Bixie Baseball

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Bixie Baseball 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten "heb je het wel goed gezien scheids? Wat een shit call" (feitcode 1), tijdens de op 7 mei 2016 gespeelde wedstrijd Rotterdam Unicorns - Bixie Baseball.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-018 en 2016-020 Bixie Baseball

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Bixie Baseball 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bij herhaling ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten " You can't call games”, “doe je dit nou express ofzo” en “klootzak' (feitcode  2), tijdens de op 7 mei 2016 gespeelde wedstrijd Rotterdam Unicorns - Bixie Baseball.

Bij de strafoplegging is als strafverzwarende omstandigheid meegewogen dat gedaagde coach van een jeugdteam is als zodanig een voorbeeldfunctie heeft.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-017 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het Eerste herenhonkbalteam van Twins 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, te weten duim richting de scheidsrechter en het bezigen van de woorden "fuck you" (feitcode 2), tijdens de op 8 mei 2016  gespeelde wedstrijd De Glaskoning Twins - Pickles UVV.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

Uitspraak  CvBS in de zaak 2016-017
Betrokkene heeft afgezien van een mondelinge behandeling, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. 

De CS heeft betrokkene  een straf opgelegd voor (i) het opsteken van een duim naar de (plaat) scheidsrechter en (ii) het in de richting van de (plaat)scheidsrechter uitspreken van de woorden “fuck you”. 
Betrokkene  erkent dat hij zijn duim heeft opgestoken, nadat hij door zijn coach als werper werd gewisseld. De (plaats)scheidsrechter heeft betrokkene  om die reden uit het veld gezonden. Betrokkene  heeft niet bestreden de verklaring van de scheidsrechter (en de vaststelling van de CS) dat hij daarna in de richting van de (plaat)scheidsrechter de woorden “fuck you” heeft uitgesproken. De CvBS stelt mede op basis hiervan vast dat betrokkene  zich heeft gedragen zoals door de CS vastgesteld. Het verweer dat de plaatscheidsrechter de tot hem gerichte woorden kennelijk zelf niet heeft gehoord, maakt niet dat de CvBS anders zal moeten oordelen. Bovendien heeft in ieder geval één van de twee overige scheidsrechters de bewuste uitspraak van betrokkene  waargenomen. 
De gedragingen van betrokkene  zijn naar het oordeel van de CvBS te kwalificeren als ‘ongepast jegens een scheidsrechter’: feitcode 2.
De minimum sanctie betreffende feitcode 2 is: twee wedstijden uitsluiting van deelname; zie Norm Strafoplegging 2013. De CvBS acht een dergelijke straf in deze passend.  
De CVBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 18 mei 2016.

Kosten € 104,00
Behandeld op 25 mei 2016 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels  en W.P. van Geijlswijk.

2016-016 Nieuwegein Diamonds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Nieuwegein Diamonds 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 1 mei 2016 gespeelde wedstrijd Hickory H1 - Nieuwegein Diamonds H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

In beroep per 25 mei 2016.

Uitspraak CvBS in de zaak 2016-016
Door betrokkene is tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de CS van 18 mei 2016. Betrokkene heeft niet verzocht om een mondelinge behandeling, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.

De lezing van de scheidsrechter en de lezing van betrokkene stemmen niet volledig overeen. Maar op basis van de verklaringen kan wel worden vastgesteld dat betrokkene zich tijdens de wedstrijd (meerdere keren) ongepast heeft gedragen. Voor deze gedragingen heeft de CS betrokkene gestraft met een ontzegging van deelname aan bindende wedstrijden tot op het moment dat zijn team twee (2) bindende wedstrijden heeft gespeeld. De CvBS acht deze straf passend.   

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 18 mei 2016

Kosten € 104,00
Behandeld en beslist op 21 juni 2016 door:
mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J.J.  Gieskens, S.M. Nypels. mr. A. Stevens  en W.P. van Geijlswijk.

 

2016-015 Spaarnwoude

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-07-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorensoftbalteam van Spaarnwoude 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het bedreigen van een persoon in woord(en) of geba(a)ren (feitcode 4), tijdens de op 1 mei 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim JS1 - Spaarnwoude JS1.

de zaak is ontvankelijk verklaard wegens het na 18 mei 2016 bekend worden van nieuwe stukken

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB

2016-014 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18 mei 2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste rookiehonkbalteam van Neptunus 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "Way to insert yourself into the game, because you're the fucking baseumpire"(feitcode 2), tijdens de op 1 mei 2016 gespeelde wedstrijd Curacao Tridents RH1 – HCAW RH1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-013 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Twins 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 1 mei 2016 gespeelde wedstrijd DSS - de Glaskoning Twins.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-012 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd (fysieke overtreding bestaande uit onbeheerst honklopen (feitcode 15). Onvoldoende duidelijk is of gedaagde bewust een harde aanvaring met de catcher heeft veroorzaakt en in strijd heeft gehandeld met regel 901 D. Tijdens de wedstrijd DSS – De Glaskoning Twins d.d. 1 mei 2016.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-011 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Pioniers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking op de leiding, te weten "jullie worden steeds slechter"(feitcode 1), tijdens de op 30 april 2016  gespeelde wedstrijd Kinheim H1 - Hoofddorp Pioniers H1

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), R. van Ee LLB (secretaris), P.B.J. Bokern.

2016-010 Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Sparks Haarlem 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "dit was een kutcall scheids"(feitcode 2), tijdens de op 30 april 2016 gespeelde wedstrijd Sparks H1 - Storks H1.
Bij de strafbepaling is rekening gehouden met twee eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-009

Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 04-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Birds 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bij herhaling aanmerkingen jegens de scheidsrechter en het niet voldoen aan een reglementaire opdracht (feitcode 1 en 25), tijdens de op 23 april 2016 gespeelde wedstrijd Scheidam H2 - Birds H1.
De kamer heeft tijdens het bepalen van de strafmaat, de brief van de vereniging Birds en de uitlatingen na de wedstrijd meegenomen in het oordeel

Kosten: € 52,00 
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2016-008

Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren. Sepot wegens onvoldoende bewijs feitcode 21 en geen reden strafbaarheid aan te nemen op grond andere feitcode, tijdens de op 23 april 2016 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins - The Hawks.
Gedaagde heeft na de wedstrijd excuus aangeboden

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-007 Storks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-06-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenherensoftbalteam van Storks 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "je moet je bek houden"(feitcode 2), tijdens de op 22 april 2016  gespeelde wedstrijd Adegeest HS1 - Storks HS1. In beroep per 16-06-2016

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.

Uitspraak Commissie van Berope Strafzaken 
Algemeen
Betrokkene heeft niet verzocht om een mondelinge behandeling, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.
Feiten en beoordeling
De CS heeft vastgesteld dat betrokkene tegen de scheidsrechter heeft gezegd “Hou toch je bek”. Betrokkene is op basis daarvan door de CS schuldig verklaard aan ‘ongepast gedrag’ (feitcode 2). 
Betrokkene bestrijdt dat hij heeft gezegd hetgeen door de scheidsrechter is genoteerd en door de CS is vastgesteld. De scheidsrechter heeft zijn opmerking volgens betrokkene kennelijk niet juist verstaan en deze bovendien na de wedstrijd in andere bewoordingen dan door hem verstaan genoteerd. Betrokkene betoogt: (i) dat hij heeft gezegd “Hou toch op joh”, (ii) dat dit door de scheidsrechter kennelijk is verstaan als “Hou toch je kop” en (iii) dat de scheidsrechter dit later op het wedstrijdformulier heeft genoteerd als “Hou toch je bek”
De verklaring van betrokkene is niet op voorhand ongeloofwaardig. Sterker, de volgens betrokkene door hem uitgesproken woorden passen beter bij het feitenrelaas dan de woorden die door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier zijn ingevuld. De CvBS heeft daarom navraag gedaan bij de scheidsrechter. Deze heeft daarop verklaard - zakelijk weergegeven - dat hij bij het opstellen van zijn rapport naar eer en geweten heeft gehandeld, doch dat hij niet kan uitsluiten dat hij betrokkene tijdens de wedstrijd verkeerd heeft verstaan.
Het voorgaande maakt dat de CvBS niet overtuigend bewezen acht dat betrokkene “Hou toch je bek” heeft gezegd. De door betrokkene erkende uitlatingen “Hou toch op joh" kan echter wel worden aangemerkt als aanmerkingen op de leiding (feitcode 1).
Beslissing
De CvBS vernietigt de uitspraak van de CS en ontzegt betrokkene met ingang van 8 juli 2016 het recht om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot zijn team een (1) bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Kosten: € 104,00
Behandeld en beslist op 7 juli 2016 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. A. Stevens,  J.J. Gieskens, S.M. Nypels en W.P. van Geijlswijk.
 

2016-006

Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 04-05-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Twins 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief wegooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 24 april 2016 gespeelde wedstrijd De Glaskoning Twins - Vaessen Pioneers.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-005

Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 04-05-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Twins 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "prutser"(feitcode 2), tijdens de op 23 april 2016 gespeelde wedstrijd DSS DS1 - Twins DS1.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met de recidiven

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, R. van Ee LLB.

2016-004 Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22-04-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Sparks Haarlem 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "inbeciel" (feitcode 2), tijdens de op 17 april 2016  gespeelde wedstrijd Double Stars H1 - Sparks H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

Uitspraak van de Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-004 d.d. 28 april 2016

Straf met ingang van 29 april 2016 bevestigd.
Betrokkene is door de scheidsrechter uit het veld gezonden in verband met aanmerkingen op de leiding. In een reactie daarop heeft betrokkene de scheidsrechter “Imbeciel” genoemd, althans , hij heeft dat woord in de richting van de scheidsrechter gebezigd.
De Commissie van Beroep Strafzaken is, gelijk de Commissie Strafzaken van oordeel dat de opmerking van betrokkene is aan te merken als ongepast (feitcode 2).
De door de Commissie Strafzaken opgelegde sanctie wordt bovendien passend geacht. De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt derhalve de uitspraak van de Commissie Strafzaken van 20 april 2016.

Kosten € 104,00
Behandeld door: mr. Sander van Elst (voorzitter) Nico van de Kamer (secretaris) en de leden Jos Gieskens, mr. Bert Stevens en Peter van Geijlswijk.

2016-003 Jeka

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22-04-2016 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Jeka 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "Fuck you" (feitcode 2), tijdens de op 17 april 2016  gespeelde wedstrijd Jeka H1 - PSV H1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

2016-002 Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22-04-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Birds 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 1), tijdens de op 16 april 2016 gespeelde wedstrijd HCAW DS1 - Birds DS1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, R. van Ee LLB.

Uitspraak van de Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2016-002 d.d. 4 mei 2016

Straf met ingang van 4 mei 2016 bevestigd.
Het Reglement Tuchtrechtspraak bepaalt dat indien betrokkene een mondelinge behandeling wenst, hij daartoe een verzoek dient te doen tegelijk met het indienen van het beroepsschrift. Betrokkene heeft niet om mondelinge behandeling verzocht, terwijl ook de Voorzitter van de CvBS van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan.
Betrokkene is door de scheidsrechter uit het veld gezonden in verband met - kort gezegd - aanmerkingen op de leiding (feitcode 1). Ter verdediging voert betrokkene aan dat hij de scheidsrechter slechts de vraag heeft gesteld of hij "enig idee [had] waarom dat meisje tot twee keer toe na tikte". Betrokken kwalificeert deze vraag zelf als een retorische vraag.  
Een retorische vraag is een vraag die geen antwoord behoeft; het betreft een vraag waarin het antwoord reeds besloten ligt. Betrokkene heeft dus ook naar eigen zeggen een opmerking in de richting van de scheidsrechter gemaakt.  
De opmerking van betrokkene valt ook naar het oordeel van de CvBS in de categorie aanmerkingen op de leiding (feitcode 1). 
De door de Commissie Strafzaken opgelegde sanctie wordt bovendien passend geacht. De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt derhalve de uitspraak van de Commissie Strafzaken van 22 april 2016.

Kosten € 104,00
Behandeld door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden J. Gieskens, S.M. Nypels, mr. B. Stevens en W.P. van Geijlswijk.

2016-001 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-04-2016  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens belediging  jegens de scheidsrechter, te weten "Mongool", tijdens de op 10 april 2016 gespeelde wedstrijd Orioles DS1 - Catch DS1.

Kosten: € 52,00
Behandeld door: mr. T. Felix (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, R. van Ee LLB.