Strafzaken 2017

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

2017-084 Neptunus

Het Instituut Sportrechtspraak heeft op 22 december 2017 besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan alle activiteiten van de KNBSB voor een periode van vier jaar wegens een overtreding van het Dopingreglement tijdens de op 16 juli 2017 gespeelde wedstrijd Curaçao Neptunus – L&D Amsterdam in Rotterdam. Aangezien gedaagde met ingang van 9 augustus 2017 reeds voorlopig is geschorst, loopt de periode van uitsluiting derhalve af op 8 augustus 2021.

Kosten: € 315,00
Behandeld door: mr. R.M. Maanicus (kamervoorzitter), mr. G.R.M. van den Assum, mr. E. Vilé

Uitspraak Commissie van Beroep:

De Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak heeft op 18 april 2018 uitspraak gedaan in de beroepszaak die door het betreffende lid was aangespannen. De Commissie van Beroep bekrachtigt de eerdere uitspraak in deze zaak.

Kosten: 655,00 euro voor rekening van gedaagde

Behandeld door: mr. M.I. van Dijk (kamervoorzitter), mr. J.E. Brands, mr. M.J. Maessen

2017-083 Neptunus

Betrokkene heeft een zogenaamde “acceptance of sanction” overeenkomst geaccepteerd waardoor betrokkene het recht wordt ontzegd deel te nemen aan alle activiteiten van de KNBSB voor een periode van vier jaar wegens een overtreding van het Dopingreglement tijdens de op 11 mei 2017 gespeelde wedstrijd Curaçao Neptunus – Hoofddorp Pioniers in Rotterdam. Aangezien gedaagde met ingang van 23 juni 2017 reeds voorlopig is geschorst, loopt de periode van uitsluiting derhalve af op 22 juni 2021.

Kosten: Geen

2017-082 UVV

Het Instituut Sportrechtspraak heeft besloten gedaagde ingaande 31 oktober 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan alle activiteiten van de KNBSB voor een periode van twee jaar wegens een overtreding van het Dopingreglement tijdens de op 28 mei 2017 gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam – Pickles UVV in Amsterdam. De periode van uitsluiting loopt derhalve af op 31 oktober 2019.

Kosten: € 520,00
Behandeld door: mr. O.J.H.M. van Eijndhoven (kamervoorzitter), mr. R.M. Maanicus, mr. P.J. Sandberg

2017-081 HCAW

Het Instituut Sportrechtspraak heeft besloten gedaagde ingaande 22 november 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan alle activiteiten van de KNBSB voor een periode van twee jaar wegens een overtreding van het Dopingreglement tijdens de op 30 april 2017 gespeelde wedstrijd DSS – HCAW in Haarlem. De periode van uitsluiting loopt derhalve af op 21 november 2019.

Kosten: € 350,00
Behandeld door: mr. J.M.J.M. Doorn (kamervoorzitter), mr. B.W.P.M. van Orsouw, mr. E. Vilé

2017-080 Storks

 De Commissie Strafzaken heeft de ingediende zaak niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van de vermelding van de geconstateerde overtreding op het wedstrijdformulier

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-079 Quick Amersfoort

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-10-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren honkbalteam van Quick Amersfoort 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens het uiten van ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter (feitcode 02) , te weten dat hij naar de opticien moest, tijdens de op 23 september 2017 gespeelde wedstrijd Red Caps JH1Quick Amersfoort JH1. Daarnaast acht de commissie bewezen verklaard dat gedaagde niet heeft voldaan  aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. Na het heenzenden weigerde gedaagde willens en wetens het speelveld te verlaten.

De commissie rekent het gedaagde zeer aan dat gedaagde de opdracht van de scheidsrechter het speelveld te verlaten niet direct opvolgde terwijl gedaagde als coach van een juniorenteam een voorbeeldfunctie bekleedt. De commissie  benadruktdat deelnemers aan een wedstrijd , indien daartoe door de scheidsrechter gemaand, het speelveld direct, dat is: zonder een discussie aan te gaan met de scheidsrechter(s), dienen te verlaten.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-078

Quick Amersfoort

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-10-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren honkbalteam van Quick Amersfoort 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens het uiten van ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter (feitcode 02) , te weten dat hij naar de opticien moest, tijdens de op 23 september 2017 gespeelde wedstrijd Red Caps JH1Quick Amersfoort JH1. Daarnaast acht de commissie bewezen verklaard dat gedaagde niet heeft voldaan  aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. Na het heenzenden weigerde gedaagde willens en wetens het speelveld te verlaten.

De commissie rekent het gedaagde zeer aan dat gedaagde de opdracht van de scheidsrechter het speelveld te verlaten niet direct opvolgde terwijl gedaagde als coach van een juniorenteam een voorbeeldfunctie bekleedt. De commissie  benadruktdat deelnemers aan een wedstrijd , indien daartoe door de scheidsrechter gemaand, het speelveld direct, dat is: zonder een discussie aan te gaan met de scheidsrechter(s), dienen te verlaten.                 

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.E. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, T.Felix    .

2017-077 Rabbits

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-10-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Rabbits 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,   wegens commentaar jegens de scheidsrechter, te weten "fuck off" (feitcode 2), tijdens de op 30 september 2017  gespeelde wedstrijd Rotterdam Unicorns JH1 - Kennemerland Rabbits JH1.

De strafzaak is ontvankelijk. In de intructional league geldt de iscore uitdraai als wedstrijdformulier. Daarin is echter geen mogelijkheid om een strafzaak aan te geven. Bovendien heeft de scheidsrechter geen invloed op hetgeen op iscore is ingevuld. De zaak is derhalve ontvankelijk door het inzenden van het rapport.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-076 Braves

 De Commissie Strafzaken heeft de ingediende zaak niet-ontvankelijk verklaard.

Kosten: Geen

Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-075 Tsunami

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 09-10-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Tsunami 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 23 september 2017  gespeelde wedstrijd Tsunami JH1 - Scimitars JH1.

De strafzaak is ontvankelijk. In de intructional league geldt de iscore uitdraai als wedstrijdformulier. Daarin is echter geen mogelijkheid om een strafzaak aan te geven. Bovendien heeft de scheidsrechter geen invloed op hetgeen op iscore is ingevuld. De zaak is derhalve ontvankelijk door het inzenden van het rapport.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-074 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 18-10-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste honkbalteam van Hoofddorp Pioniers 6  bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens uiten van bedreigende taal richting de tegenstander (feitcode 04), te weten "ik wacht je op na de wedstrijd", en het uiten van beledigende taal richting de tegenstander (feitcode 03), te weten "jouw moeder is dik", tijdens de op 18 september 2017 gespeelde wedstrijd Hoofddorp Pioniers H1-Curacao Neptunus H1.            

bij de strafbepaling is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen alsmede de in een eerdere strafzaak aan gedaagde opgelegde voorwaardelijke schorsing Op de aldus opgelegde straf komen in mindering de (3) wedstrijden die gedaagde als gevolg van de op 21 september 2017 opgelegde schorsing niet heeft deelgenomen aan bindende wedstrijden.

Kosten: € 53,00  
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, T.Felix

2017-073 Zwijndrecht

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 21-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Zwijndrecht 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens na een officiele waarschuwing het demonstratief neergooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 17 september 2017 gespeelde wedstrijd Hazenkamp H1 - Zwijndrecht H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-072 Vennep Flyers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 21-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Vennep Flyers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding, te weten "wat the fuck doe je"(feitcode 2), tijdens de op 17 september 2017 gespeelde wedstrijd Flying Petrels - Vennep Flyers.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-071 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2017-070 Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten "je moet je ogen na laten kijken" (feitcode 2), tijdens de op 10 september 2017 gespeelde wedstrijd DSS H2 - Amsterdam Pirates H2.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), mr. T. Felix.2017-069

Storks

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.


2017-068

Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Onze Gezellen 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten " wat ben je nou aan het doen, focus je op slag en wijd" (feitcode 2), tijdens de op 3 september 2017  gespeelde wedstrijd Onze Gezellen H1 - Quick Amersfoort H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.


2017-067

Schiedam

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.


2017-066

Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Neptunus 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens opmerking jegens de leiding, te weten "bullshit call" (feitcode 2), tijdens de op 3 september 2017  gespeelde wedstrijd RCH Pinguins H1 - Neptunes Tridents H2.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.


2017-065

Hoofddorp pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 07-09-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp pioniers 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, en dat hiervan 2 wedstrijden voorwaardelijk worden opgelegd met een proeftijd van 1 jaar.  wegens herhaaldelijke opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten dat de leiding arrogant was (feitcode 2), tijdens de op 3 september 2017  gespeelde wedstrijd Hoofddorp Pioniers H1 - HCAW H1.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-064 DSS

De Commissie Strafzaken heeft de ingediende zaak niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van de vermelding van de geconstateerde overtreding op het wedstrijdformulier

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-063 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 31-08-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens belediging jegens de scheidsrechter, te weten "klootzak, ga zelf douchen mongool" (feitcode 2), tijdens de op 27 augustus 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars H1 - Kinheim H1.

In beroep per 01-09-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:

De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt op 21 september 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-062 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 31-08-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanhoudend commentaar jegens de scheidsrechter, te weten met de armen in de lucht gooien en het roepen van "bullshit" (feitcode 2), tijdens de op 27 augustus 2017 gespeelde wedstrijd Euro Stars H1 - Kinheim H1.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling

In beroep per 01-09-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:

De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt op 21 september 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-061 Scimitars Midden-Nederland

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-060 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), mr. T. Felix.

.
2017-059 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende. 

Gedaagde voert als verweer dat de beslissing van de scheidsrechter onjuist is. Dat verweer slaagt niet. De scheidsrechter is de autoriteit op het veld en zijn beslissingen dienen in beginsel te worden geëerbiedigd, ook als die volgens de betrokkene onjuist zijn. Indien men het niet eens is met de scheidsrechter, is een protest of klacht de geëigende weg om hiertegen op te komen. Het is niet aan spelers of coaches om tijdens de wedstrijd per scheidsrechterlijke beslissing zelf te beoordelen welke beslissing zij wel en niet accepteren.  

Gedaagde doet in zijn verweer uitdrukkelijk zijn beklag over het gedrag van de scheidsrechter, en betrekt daarin ook eerdere incidenten. Voorzover gedaagde bedoelt heeft bij de commissie strafzaken een tuchtrechtelijke klacht in te dienen tegen deze scheidsrechter, is die klacht niet-ontvankelijk nu het indienen van een tuchtklacht is voorbehouden aan het bondsbestuur en aan verenigingen (art. 17 lid 1 Tuchtreglement). De commissie kan de klacht dus niet in behandeling nemen. Het is aan het bondsbestuur, of andere organen van de KNBSB om te beoordelen of zij deze klacht verder oppakken.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-058 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft de ingediende zaak niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van de vermelding van de geconstaeerde overtreding op het wedstrijdformulier

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-057 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 10-08-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "je bent fucking slecht" (feitcode 2), tijdens de op 3 augustus 2017  gespeelde wedstrijd DSS H1 - Curacao Neptunus H1.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), L. Meijer.

2017-056 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 10-08-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "je bent fucking horseshit" (feitcode 2), tijdens de op 3 augustus 2017  gespeelde wedstrijd DSS H1 - Curacao Neptunus H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), L. Meijer.

2017-055 Stags

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 03-08-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Stags 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de leiding, te weten "je kan wel zien dat je inderdaad lid bent van deze vereniging" (feitcode 2), tijdens de op 14 juli 2017 gespeelde wedstrijd Gryphons H2 - Stags H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-054 Stags

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  De commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende. 

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-053 UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 03-08-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van UVV 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten "fucking slechte slagzone" en "Ga lekker naar de roukie league" (feitcode 2), tijdens de op 25 juli 2017  gespeelde wedstrijd UVV H1 - DSS H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-052 Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 10-08-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Onze Gezellen 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, en dat hiervan 2 wedstrijd(en) voorwaardelijk word(t)(en) opgelegd met een proeftijd tot 1 oktober 2018, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "koekenbakker" en al dan wel niet tegen de scheidsrechter "Godver" (feitcode 2), tijdens de op 22 juli 2017  gespeelde wedstrijd Onze Gezellen H1 - Storks H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), L. Meijer.

2017-051 Storks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-07-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Storks 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanhoudend commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 22 juli 2017 gespeelde wedstrijd Onze Gezellen H1 - Storks H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-050 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 27-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de leiding (feitcode 2), tijdens de op 18 juli 2017  gespeelde wedstrijd Orioles H1 - Euro Stars H1.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-049 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van DSS 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst neergooien van spelmateriaal (feitcode 21), tijdens de op 15 juli 2017  gespeelde wedstrijd DSS H2 - HCAW H2.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-048 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-047 Ban-Topa Future Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Ban-Topa 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten"Blinde"en "Fuck you" (feitcode 2), tijdens de op 15 juli 2017  gespeelde wedstrijd HCAW DS1 - Ban Topa Future Stars DS1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-046 Blue Lions Tilburg

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 10-08-2017 te schorsen voor alle activiteiten binnen de KNBSB voor een periode tot en met 15 juli 2018, wegens gewelddadig optreden jegens de scheidsrechter, te weten het al dan niet opzettelijk trappen (feitcode 13) het trekken van een lijn in het gravel (feitcode 2)  belediging jegens de scheidsrechter, te weten "conjo" en "klootzak" (feitcode 3) niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter, te weten het niet willen vertrekken na heenzending (feitcode 25) en overig wangedrag, te weten het door 6 teamgenoten te moeten worden tegengehouden (feitcode 17) gespeelde wedstrijd Braves H1 - Blue Lions Tilburg H1.

Gedaagde is hoewel deugdelijk opgeroepen, niet ter hoorzitting verschenen.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), P.B.J. Bokern (secretaris), L. Meijer.

2017-045 Alphians

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13-07-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Alphians 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 9 juli 2017 gespeelde wedstrijd Alphians H2 - Schiedam H3.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-044 Schiedam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13-07-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde herenhonkbalteam van Schiedam 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten het gebruiken van het woord "kanker" (feitcode 2), tijdens de op 9 juli 2017 gespeelde wedstrijd Alphians H2 - Schiedam H3.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-043 Alphians

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer

2017-042 Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Sparks Haarlem 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25), tijdens de op 8 juli 2017 gespeelde wedstrijd The Hawks H1 - Sparks Haarlem H1.

In beroep per 14-7-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:

De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt op 21 juli 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-041 UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat enig herenhonkbalteam van UVV 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 6 juli 2017 gespeelde wedstrijd UVV H2 - Gryphons H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-040 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 06-07-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Twins 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerkingen, te weten "Jezus wat ben jij slecht, "ze lachen je uit" en "je bent lachwekkend" (feitcode 2), tijdens de op 1 juli 2017 gespeelde wedstrijd Twins H2-Onze Gezellen H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-039 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 30-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Orioles 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens agressief gedrag jegens de scheidsrechter, te weten de bedreigende woorden "ik ga je slaan" (feitcode 4) de ongepaste opmerking "jullie zijn blind" (feitcode 2) en het 'pootje haken' (feitcode 13), tijdens de op 25 juni 2017  gespeelde wedstrijd Orioles - Onze Gezellen.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-038 Cromtigers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 29-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Cromtigers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten het tegen de knuppel schoppen en de opmerking "neem verdomme de randjes mee" (feitcode 2), tijdens de op 25 juni 2017  gespeelde wedstrijd Cromtigers - Boekaniers.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-037 Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 30-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van Hawks 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "blinde"(feitcode 2), tijdens de op 25 juni 2017  gespeelde wedstrijd Twins H2 - The Hawks H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-036 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-035 Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6-7-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Sparks Haarlem 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens als werper kennelijk opzettelijk werpen van de bal naar het lichaam van een persoon (feitcode 14), tijdens de op 18 juni 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars H1 - Sparks Haarlem H1.

De Commissie acht de strafzaak ontvankelijk, ondanks de omstandigheid dat de overtreding niet op het wedstrijdformulier is vermeld.. De Commissie verbindt aan voornoemd verzuim niet de consequentie dat eventuele overtredingen van gedaagde als gevolg daarvan onbestraft blijven. De overtreding is immers op het rapport van de scheidsrechter vermeld en dit rapport is in afschrift aan gedaagde is overhandigd

In beroep per 7-7-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:

De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt op 13 juli 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-034 RCH-Pinguins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van RCH-Pinguins 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten het trekken van een lijn (feitcode 2), tijdens de op 17 juni 2017 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins H1 - Onze Gezellen H1.

In Beroep per 24-06-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:
De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt op 13 juli 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-033 Schiedam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Schiedam 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het niet opvolgen van een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25) en het maken van een ongepaste opmerking, te weten "kut honkbal" (feitcode 2), tijdens de op 16 juni 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars H2 - Schiedam H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, P.B.J. Bokern.

2017-032 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van DSS 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens demonstratief neergooien van speelmateriaal (feitcode 21) en ongepast gedrag, te weten het trekken van een lijn en het roepen van "pannekoek"(feitcode 2), tijdens de op 18 juni 2017  gespeelde wedstrijd DSS H2 - Storks H1.

Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht op verweer.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-031 WSB

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van WSB 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "lul" (feitcode 2), tijdens de op 18 juni 2017  gespeelde wedstrijd WSB H1 - Blue Devils H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-030 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van Euro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, De commissie acht bewezen verklaard dat er ongepaste opmerkingen zijn gemaakt door gedaagde. Deze opmerkingen zijn gemaakt dan wel richting de schiedsrechter dan wel richting de tegenstander, te weten "Fuck You" (feitcode 2), tijdens de op 10 juni 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars DS1 - Birds DS1.

De commissie passeert de door gedaagde gevoerde verweren inzake het niet inachtneming van art. 15 en art. 16 Tuchtrecht. Gedaagde is daardoor niet in zijn belangen geschaad.

In Beroep per 23-06-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:
De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt op 13 juli 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER:

Kosten: € 53,00
Behandeld door: mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-029 RCH-Pinguins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede herenhonkbalteam van RCH-Pinguins 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten "heb ik geen hol mee te maken" (feitcode 2), tijdens de op 11 juni 2017  gespeelde wedstrijd Cromtigers H1 - RCH Pinguins H2.

In Beroep per 23-06-2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:
De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt op 13 juli 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER

Kosten: € 53,00
Behandeld door: Mr. M.R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-028 Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken verklaart de tuchtzaak niet-ontvankelijk.
Er is geen geldig rapport aanwezig. Als gevolg daarvan ontbreekt bewijs van een overtreding.

Kosten: Geen
Behandeld door: Mr. M. R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-027

Jeka

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 16 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste pupillen softbalteam van Jeka 6 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens Het maken van een ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, zijnde “Wat ben jij een lamlul” (code 02) en handtastelijk optreden jegens de scheidsrechter, bestaande uit het aanraken van deze (code 13)  tijdens de op 10 juni 2017  gespeelde wedstrijd Gryphons PS1 - Jeka PS1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-026

Ban-Topa

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-06-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbalteam van Ban Topa Future Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld  wegens ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, te weten "blijf maar lekker thuis"  en "Rot op" (feitcode 2), tijdens de op 3 juni 2017  gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates DS1 - Ban Topa Future.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-025

UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-06-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren honkbalteam van UVV 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar jegens de scheidsrechter, te weten "de call is waardeloos"(feitocde2), tijdens de op 27 mei 2017  gespeelde wedstrijd Red Caps JH1 - UVV JH1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-024

Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15-06-2017  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede damessoftbalteam van Sparks Haarlem 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, De commissie acht zichzelf ontvankelijk, nu er een aantekening op het DWF is gemaakt en het rapport later is ingestuurd. Hierop heeft de gedaagde kunnen reageren. De commissie acht de gedaagde dan ook niet in haar belang geschaad. Uit de acht geslagen stu, tijdens de op 15 juni 2017  gespeelde wedstrijd Olympia Haarlem DS2-Sparks Haarlem DS2.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), mr. T. Felix, P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-023 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 2 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Twins 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "leer je fucking rules" (feitcode 2), tijdens de op 28 mei 2017  gespeelde wedstrijd De Glaskoning Twins H1 - Hoofddorp Pioniers.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordeling.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-022 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Kinheim 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 27 mei 2017  gespeelde wedstrijd Kinheim H1 - Onze Gezellen H1.

bij de strafbepaling is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordeling

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-021 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "Pendeo/lul" (feitcode 2), tijdens de op 27 mei 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars H1 - Orioles H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-020 Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd.  
De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix, L. Meijer.

2017-019 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 2 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van HCAW 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen jegens de leiding (feitcode 2), tijdens de op 20 mei 2017  gespeelde wedstrijd De Glaskoning Twins H1 - HCAW H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-018 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van hetgeen ten laste is gelegd,  wegens niet kan worden bewezen dat sprake is geweest van handtastelijk optreden jegens de scheidsrechter bestaande uit het geven van een duw, tijdens de op 15 juni 2017  gespeelde wedstrijd De Glaskoning Twins H1 - HCAW H1.

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-017 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste damessoftbalteam van DSS 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding, te weten het trekken van een streep in het gravel (feitcode 2), tijdens de op 20 mei 2017 gespeelde wedstrijd DSS DS1 - Olympia Haarlem DS1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-016 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 20 mei 2017  gespeelde wedstrijd RCH Pinguins H1 - Euro Stars H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-015 Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 2 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp pioniers 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 18 mei 2017 gespeelde wedstrijd Hoofddorp Pioniers-L&D Amsterdam.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-014 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 2 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerking jegens de leiding, te weten "ben je blind ofzo" (feitcode 2), tijdens de op 17 mei 2017  gespeelde wedstrijd DSS-NL U18.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

In beroep per 3 juni 2017
Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:
De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt op 5 juni 2017 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak: KLIK HIER

Kosten: Geen
Behandeld door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.

2017-013 Urbanus

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.  

De Commissie acht de door de scheidsrechter genomen maatregelen voldoende.

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-012 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 16 juni 2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren herenhonkbalteam van Euro Stars 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens handtastelijk optreden jegens de catcher van Green Hearts JH1 (code 13), bestaande uit het duwen van deze.
Bij de bepaling van de strafmaat is rekening gehouden met de eveneens door beklaagde gemaakte ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter, zijnde “klootzak” en “mongool” tijdens de op 15 juni 2017  gespeelde wedstrijd Green Hearts JH1 - Euro Stars JH1.

Kosten:  53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer.

2017-011 Unicorns

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste juniorenhonkbalteam van Unicorns 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het niet opvolgen van van een aanwijzing van de scheidsrechter en ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "flikker" (feitcode 2 en 25), tijdens de op 13 mei 2017  gespeelde wedstrijd Scimitars Midden Nederland JH1- Rotterdam Unicorns JH1.

Bij de strafbepaling is rekening gehouden met de voorbeeldfunctie die een coach dient te hebben.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2017-010 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten "That’s a fuck call" (feitcode 2), tijdens de op 11 mei 2017  gespeelde wedstrijd DSS - Pickles UVV.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-009 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens aanmerking jegens de scheidsrechter, te weten “gast bemoei je er niet mee” en ongepaste opmerking, te weten “kanker slecht” (feitcode 2), tijdens de op 13 mei 2017  gespeelde wedstrijd Pickles UVV - DSS.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-008 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 23-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens niet voldoen aan een reglementaire opdracht en belediging jegens de scheidsrechter, te weten "imbeciel" (feitcode 2 en 25), tijdens de op 13 mei 2017 gespeelde wedstrijd Pickles UVV - DSS.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2017-007 Hygiea

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.

Verdere actie is voorbehouden aan het bondsbestuur

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2017-006 Wassenaar

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Wassenaar 1 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten het trekken van een lijn bij inside bal (feitcode 2), tijdens de op 7 mei 2017  gespeelde wedstrijd Wassenaar H1 - Twins H2.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2017-005 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Euro Stars 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens belediging jegens de scheidsrechter, te weten "mongool" (feitcode 3), tijdens de op 5 mei 2017  gespeelde wedstrijd Euro Stars H2 - PSV.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2017-004 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.

Kosten: Geen:
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-003 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten de strafzaak tegen gedaagde te seponeren.

Kosten: Geen
Behandeld door: R. van Ee LLB (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), P.B.J. Bokern, mr. T. Felix.

2017-002 Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Onze Gezellen 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens aanmerkingen op de leiding (code 02) en het niet opvolgen van een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (code 25). Daarbij is rekening gehouden met een eerdere straf en de voorbeeldfunctie van een coach, tijdens de op 29 april 2017  gespeelde wedstrijd Neptunes H2 - Onze Gezellen H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.

2017-001 Blue Devils

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12-05-2017 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Blue Devils 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens onbeheerst honklopen zonder letsel (feitcode 15), tijdens de op 14 april 2017  gespeelde wedstrijd RCHA Pinguins H2 - Blue Devils H1.

Kosten: € 53,00
Behandeld door: P.B.J. Bokern (voorzitter), mr. M.M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer.