Strafzaken 2018

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

Zaaknummer

Gedaagde is lid van

Uitspraak

2018-89 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12 oktober 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Kinheim 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens Het niet opvolgen van een reglementaire opdracht, te weten het terug keren naar de dug-out (feitcode 25) tijdens de op 7 oktober 2018 gespeelde wedstrijd Sillicon Storks - Kinheim H1

Bij de strafmaat is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijk veroordelingen.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

 

IN BEROEP GEGAAN

 

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:

De Commissie van Beroep Strafzaken vernietigt de beslissing van de CS van 12 oktober 2018.

Lees de volledige uitspraak

Kosten: € 0,00

Behandeld en beslist op 31 oktober 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.

2018-88 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gezien de leeftijd van de gedaagde en de ernst van de zaak de zaak te seponeren.

Kosten: geen

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

2018-87 Saints

De Commissie Strafzaken acht de maatregel van de scheidsrechter als voldoende.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

2018-86 Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 5-10-2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Kinheim 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 30-9-2018 gespeelde wedstrijd Sillicon Storks - Kinheim H1

Bij de strafmaat is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix, J. van der Heijden

 

IN BEROEP GEGAAN

 

Uitspraak van Commissie van Beroep:
De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt de beslissing van de CS van 5-10-2018

Lees de volledige uitspraak

Kosten: € 106,00

Behandeld en beslist op 10 oktober 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens en S.M. Nypels.

2018-85 PSV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 5-10-2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van PSV 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanhoudend commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 28-9-2018 gespeelde wedstrijd Euro Stars H2 - PSV H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix, J. van der Heijden

2018-84 PSV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 5-10-2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van PSV 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “shit scheidsrechter” (feitcode 2), tijdens de op 28-9-2018 gespeelde wedstrijd Euro Stars H2 - PSV H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix, J. van der Heijden

2018-83 Arhem Rhinos

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12 oktober 2018 te schorsen voor alle activiteiten binnen de KNBSB voor een periode tot 31 juli 2019  wegens ongepast gedrag, te weten een lijn trekken in het gravel (feitcode 2) het onbeheerst weggooien van spelmateriaal, te weten een knuppel richting de back-stop (feitcode 21) en het handtastelijk optreden jegens een persoon, te weten het slaan van een teamgenoot in het gezicht met gebalde vuist (feitcode 13), tijdens de op 22 september 2018 gespeelde wedstrijd Cardinals JH1 - Arnhem Rhinos JH1

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

2018-82 Hawks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 12 oktober 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Hawks  2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens Het niet opvolgen van een feitelijke beslissing (feitcode 25) en ongepaste opmerking, te weten “kut call”, “heb je aandelen in de club” en “denk je dat je jezus bent” (feitcode 2) tijdens de op 16 september 2018 gespeelde wedstrijd Orioles H1 - Hawks H1

Gedaagde heeft aangegeven het woord kutcall te hebben gebruikt voor hij met de woorden “pleur op” het veld uit zou zijn gestuurd. De andere woorden zou hij na het wegzenden hebben gebezigd. Zijn verweer is – kort gezegd – dat het een slechte beslissing was en dat de scheidsrechter begrip had moeten hebben voor zijn emotie.
De verweren slagen niet. De scheidsrechter is de autoriteit op het veld en zijn beslissingen dienen in beginsel te worden geëerbiedigd, ook als die volgens de betrokkene onjuist zijn. Indien men het niet eens is met de scheidsrechter, is een protest of klacht de geëigende weg om hiertegen op te komen. Het is niet aan spelers of coaches om tijdens de wedstrijd per scheidsrechterlijke beslissing zelf te beoordelen welke beslissing zij wel en niet accepteren. Datzelfde geldt voor de beslissing tot wegzenden. Die moet worden opgevolgd, ook als die in de ogen van de gedaagde onjuist is. De woorden die na het wegzenden zijn geuit waren ongepast.
Na het wegzenden heeft gedaagde zich nog met de wedstrijd bemoeid door zijn assistent-coach aanwijzingen te geven. Dit kwalificeert als deelnemen aan de wedstrijd. Ook dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar en is meegenomen in de strafmaat.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

2018-81 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van het ten last gelegde.

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix, J. van der Heijden

2018-80 HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 28 september 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van HCAW 3 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het beledigen van de scheidsrechter, te weten “slechte scheidsrechter” “Tyfus” en “kut call” (feitcode 3), tijdens de op 15-9-2018 gespeelde wedstrijd HCAW H2 - UVV H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-79 Hazenkamp

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 28 september 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Hazenkamp 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 16-9-2018 gespeelde wedstrijd Hazenkamp H1 - Storks H1.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-78 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “wat een kut call verdomme” (feitcode 2) tijdens de op 8 september 2018 gespeelde wedstrijd DSS – ROEF!

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-77 Sparks Haarlem

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Sparks 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking, te weten “wat een fucking kut call” (feitcode 2) ongepast gedrag, te weten verhaal halen bij de scheidsrechter na de wedstrijd. (feitcode 2)

 

Gedaagde heeft erkend de woorden “wat een kutcall” te hebben gebruikt. Dit zou in het heetst van de strijd zijn geweest. Verder erkent gedaagde na de wedstrijd verhaal te zijn gaan halen door de scheidsrechter te vragen waarom er op in het rapport van de scheidsrechter zaken zijn vermeld die volgens gedaagde niet klopte.
De woorden ‘wat een kutcall’ zijn ongepast. Scheidsrechtelijke beslissingen dienen gerespecteerd te woorden, ook tijdens zeer spannende wedstrijden of bij uitslagbepalende calls. Dat sommige scheidsrechters bij spannende momenten of cruciale calls soms meer of grovere opmerkingen toelaten of ‘incasseren’ dan dat zij normaal zouden doen maakt niet dat er voor dergelijke situaties andere regels gelden.
Een scheidsrechter moet zich ten allen tijden vrij kunnen voelen om zijn waarnemingen in het rapport op te nemen, zonder daarbij het risico te lopen op nieuwe discussies of confrontaties. Net zoals gedaagde de gelegenheid heeft om zijn schriftelijke visie in zijn zienswijze op te nemen zonder dat een scheidsrechter hem hierop aanspreekt. De commissie rekent het gedaagde daarom aan dat hij bij de scheidsrechter verhaal is gaan halen over de inhoud van het rapport.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

 

IN BEROEP GEGAAN

 

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken

De Commissie van Beroep Strafzaken verwijst de zaak terug naar de CS. 

Lees de volledige uitspraak

Kosten: Geen

Behandeld en beslist op 28 november 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk en mr. A. Stevens.

2018-76 UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 19 oktober 2018 te schorsen voor alle activiteiten binnen de KNBSB voor een periode van tot 31 juli 2019  

Wegens: Gedaagde is trainer / coach bij het herenteam waar zijn 18 jarige zoon in speelt. Tijdens de gebruikelijke ‘high five’ na de wedstrijd raken zoon en slachtoffer verwikkeld in duw- en trekwerk. Op dat moment is gedaagde aan komen rennen en heeft het slachtoffer een klap tegen het hoofd gegeven. Slachtoffer had hierdoor letsel op zijn hoofd en tevens was zijn bril gebroken. Gedaagde ontkent de gedraging niet. Hij geeft aan zijn zoon te hebben beschermd.
Het verweer van gedaagde dat hij uit verdediging (van zijn zoon) heeft gehandeld wordt door de commissie verworpen. Wanneer twee jeugdige personen verwikkeld raken in duw- en trekwerk, is het juist aan coach om tussen beiden te komen om de situatie te de-escaleren. Dat deed gedaagde niet. In plaats daarvan heeft gedaagde juist bijgedragen aan het geweld door het slachtoffer een klap te geven. Een zeer lange schorsing is daarom gerechtvaardigd.
In het voordeel van gedaagde is meegewogen dat hij niet eerder voor soortgelijke tuchtrechtelijke incidenten is bestraft. Voorts houdt de commissie rekening met het feit dat – nu er aangifte is gedaan – gedaagde ook wellicht strafrechtelijk zal worden vervolgd. Tijdens de op 8 juli 2018 gespeelde wedstrijd HCAW H2 - UVV H1

 

Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.

 

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), L. Meijer, mr. T. Felix (secretaris), J. van der Heijden

2018-75 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Euro Stars 12 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het onverhoeds uithalen en gericht slaan van een tegenstander, hetgeen ondersteund wordt door beeldfragmenten (feitcode 13) tijdens de wedstrijd RCH pinguins H1 – Euro Stars H1 gespeeld op 28 augustus 2018

Deze straf is inclusief de voorlopige schorsing en met de strafmaat is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-74 Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 7-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van Twins 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanmerking op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 2-9-2018 gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates DS1–Twins DS1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, J. van der Heijden

2018-73 Glaskoning Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 7-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Twins 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 2-9-2018 gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam – Glaskoning Twins

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, J. van der Heijden

 

IN BEROEP GEGAAN

 

Uitspraak van Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt de beslissing van de CS van 7-9-2018

Lees de volledige uitspraak

Kosten: € 106,00

Behandeld en beslist op 22 september 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens en S.M. Nypels.

2018-72 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van DSS 6 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking, te weten “blind en retarded” jegens de scheidsrechter en het niet direct verlaten van het speelveld na heenzenden. (feitcode 2 en 25) De commissie acht het strafverzwarend dat gedaagde voor de derde keer dit seizoen is heengezonden en bestraft. Tijdens de wedstrijd DSS H2 – Orioles H1 gespeeld op 1 september 2018

Bij de strafmaat is rekening gehouden met eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

 

IN BEROEP PER 14-09-2018

 

Uitspraak van Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt de beslissing van de CS van 14-9-2018

Lees de volledige uitspraak

Kosten: € 106,00

Behandeld en beslist op 22 september 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens en S.M. Nypels.

2018-71 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 7-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “doe jij maar gewoon jou ding” (feitcode 2) en het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25), tijdens de op 2-9-2018 gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort - DSS

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, J. van der Heijden

2018-70 Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 7-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Neptunus 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 30-8-2018 gespeelde wedstrijd Neptunus - HCAW

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, J. van der Heijden

2018-69 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Euro Stars 8 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het schoppen van een tegenstander, hetgeen ondersteund wordt door beeldfragmenten (feitcode 13) tijdens de wedstrijd RCH pinguins H1 – Euro Stars H1 gespeeld op 28 augustus 2018

Deze straf is inclusief de voorlopige schorsing.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-68 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Euro Stars 6 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het veroorzaken van de bench clearing alsmede handtastelijke gedragingen, hetgeen ondersteund wordt door beeldfragmenten (feitcode 13) tijdens de wedstrijd RCH pinguins H1 – Euro Stars H1 gespeeld op 28 augustus 2018

Deze straf is inclusief de voorlopige schorsing.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-67 RCH Pinguïns

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van RCH Pinguins 12 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het slaan van een tegenstander met letsel als gevolg, hetgeen ondersteund wordt door beeldfragmenten (feitcode 13) tijdens de wedstrijd RCH pinguins H1 – Euro Stars H1 gespeeld op 28 augustus 2018

Deze straf is inclusief de voorlopige schorsing.

Het letsel van de tegenstander is als strafverzwarende omstandigheid aangemerkt

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-66 RCH Pinguïns

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van RCH Pinguins 8 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het herhaaldelijk slaan van een tegenstander dan wel het maken van een slaande bewegingen, hetgeen ondersteund wordt door beeldfragmenten (feitcode 13) tijdens de wedstrijd RCH pinguins H1 – Euro Stars H1 gespeeld op 28 augustus 2018

Deze straf is inclusief de voorlopige schorsing.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-65 DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 31 augustus 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “ik heb nog nooit iemand zoveel slechte calls zien maken”, tijdens de op 18 augustus 2018 gespeelde wedstrijd DSS H2 - Hoofddorp Pioniers H2

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-64 Flying Petrels

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 14-9-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van Flying Petrels 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld. De commissie acht het bewezen dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan het bedreigen in woord en gebaar, waaronder het achtervolgen van een speelster tot aan de dug-out (feitcode 4)

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-63 UVV

Het Instituut Sportrechtspraak heeft besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan alle activiteiten van de KNBSB voor een periode van acht jaar wegens een overtreding van artikel 7 van het Dopingreglement (manipulatie) tijdens de beroepsprocedure in een dopingzaak. De periode van uitsluiting loopt derhalve af op 31 juli 2026.

Kosten: € 520,00

Behandeld door: mr. J.M.J.M. Doon (kamervoorzitter), mr. J.P.R. Scholten, mr. E.J.A. Vilé

2018-62

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 03-08-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het 1e honkbalteam van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens ongepaste opmerkingen te weten “Go back to your fucking line, cunt en pussy , tijdens de op 27-07-2018 gespeelde wedstrijd DSS-HCAW.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2018-61

Thamen

De commissie heeft op 03/08/2018 besloten: de strafzaak tegen gedaagde te seponeren wegens onvoldoende bewijs.

Kosten: geen

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix, J. van der Heijden

2018-60

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde heren honkbal team van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter, te weten het tot 4 maal verzoeken terug te keren naar de “on deck”circel (feitcode 25), tijdens de op 13 juli 2018 gespeelde wedstrijd Thamen H1 – Amsterdam Pirates H3.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix,

2018-59

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens tegenstander, te weten “je moet je bek houden” (feitcode 2), tijdens de op 14 juli 2018 gespeelde wedstrijd DSS - Terrasvogels.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix,

2018-58

Alcmaria Victrix

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Alcmaria Victrix 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten het demonstratief op de grond gaan liggen tegen een feitelijke beslissing van de scheidsrechter, tijdens de op 8 juli gespeelde wedstrijd Alcmaria Victrix - Onze Gezellen H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-57

Gophers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 10-08-2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het 1e Dames Softbalteam van GOPHERS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld  wegens herhaaldelijk commentaar op de leiding tijdens de op 08-07-2018 gespeelde wedstrijd B.A. Gophers DS1-Orioles DS1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix.

2018-56

Euro-Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde dames softbal team vanEuro Stars 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten na het heenzenden weer terug het veld in komen (feitcode 25) en ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “idioot” (feitcode 2)  tijdens de op 2 juli 2018 gespeelde wedstrijd UVV DS2 – Euro Stars DS3

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern,  mr. T. Felix,

2018-55

Thamen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Thamen1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “Het zijn mafkezen” , tijdens de op 8 juli gespeelde wedstrijd Blue Devils H1 - Thamen H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2015-54

Thamen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Thamen1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “hij fucked me gewoon” , tijdens de op 8 juli gespeelde wedstrijd Blue Devils H1 - Thamen H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-53

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde heren honkbal team van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “ik weet waarom jij in deze klasse staat” , tijdens de op 6 juli gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates H3 - HCAW H3

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-52

HSV The Flags

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eertse heren honkbal team van The Flags 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “Tyfus call”, tijdens de op 7 juli gespeelde wedstrijd The FLags H1 - Vennep Flyers H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-51

Roef!

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede dames softbal team 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 1  juli 2018 gespeelde wedstrijd Cheetas DS1 – ROEF! DS2

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-50

Amsterdam Pirates

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van Amsterdam Pirates 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het slaan van een tegenstander (feitcode 13), tijdens de op 1 juli gespeelde wedstrijd Orioles  H1 – Amsterdam Pirates H2

Deze ontzegging gaat in vanaf het moment van de voorlopige schorsing

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-49

Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens onbesuisd hard sliden (feitcode 15), tijdens de op 1  juli 2018 gespeelde wedstrijd Orioles H1 – Amsterdam Pirates H2

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-48

Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens deelname aan een bench clearing, tijdens de op 1 juli gespeelde wedstrijd Orioles  H1 – Amsterdam Pirates H2

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-47

HCAW De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van HCAW 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking, te weten “pannekoek”(feitcode 2) en het niet direct naar de kleedkamer gaan na een beslissing van de scheidsrechter (feitcode 25) en het na de wedstrijd onjuist aanspreken van de scheidsrechter, tijdens de op 1 juli gespeelde wedstrijd Wassenaar H1 - HCAW H2

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix

 2018-46

Bondsofficial

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen als scheidsrechter aan bindende wedstrijden van de hoofdklasse tot het moment dat u 4 wedstrijden in een andere klasse als scheidsrechter heeft deelgenomen, wegens ongepaste opmerkingen, te weten “deze man hoort absoluut niet op een honkbalveld thuis”, “dat het een absolute schande is dat de bestuursleden van Pirates deze man [coach], de gelegenheid geven op honkbalvelden actief te zijn”, “Amsterdam Pirates zou zich moeten schamen deze man als lid te hebben”, “als het een collega was geweest die zo tegen mij sprak, dan had ik hem neergehoekt” en “als [coach] ooit nog naar mij durft toe te komen dan tief ik hem er meteen uit” na de wedstrijd Amsterdam Pirates – Quick Amersfoort d.d. 28 juni 2018

Gedaagde, bondscheidsrechter in de hoofdklasse, heeft tijdens de wedstrijd een coach uit het veld gestuurd (zaak 2018-43). Na de wedstrijd werd door een lid van de vereniging een opmerking hierover gemaakt. Daarop heeft gedaagde de bewezenverklaarde woorden gebezigd.

Spelers, coaches en overige leden dienen het gezag van de scheidsrechter op het veld te respecteren en moeten zich derhalve voor, tijdens én na de wedstrijd onthouden van commentaar op - en ongepast gedrag jegens de scheidsrechter. Indien een speler of coach zich die regels niet volgt, kan de scheidsrechter die persoon wegzenden en een strafzaak aanhangig maken, hetgeen in deze wedstrijd ook is gebeurd. Het is in beginsel dan ook niet toegestaan dat een scheidsrechter eventueel ongepast gedrag jegens hen met ongepast gedrag te beantwoorden. Net zomin als bijvoorbeeld een politieagent eventuele tegen hem geuite beledigingen met vergelijkbare beledigingen mag beantwoorden. In het bijzonder van bondsofficials wordt verwacht dat zij ook onder moeilijkere omstandigheden het hoofd koel houden en zoveel als mogelijk de-escalerend optreden. Bondsscheidsrechter zijn in en om het veld de vertegenwoordigers van de bond en van hen wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk de slogan “respect the game” uitdragen. Dus ook op de momenten dat zij van anderen geen respect ervaren.   

Naar eigen zeggen werd gedaagde ‘getriggerd’ door een ongepaste opmerking over zijn tijdens de wedstrijd genomen beslissing tot wegzenden van de coach (zaak 2018-43). Indien gedaagde deze woorden als ongepast of grievend heeft ervaren, dat had hij een strafzaak of klachtzaak aanhangig kunnen (laten) maken. Het bezigen van de bewezenverklaarde woorden, in het bijzonder de woorden “als het een collega was die zo tegen mij sprak, dan had ik hem neergehoekt” acht de commissie zeer ongepast.

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, mr. T. Felix,

2018-45

Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbalteam 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens ongepast gedrag (feitcode 2), tijdens de op 30 juni 2018 gespeelde wedstrijd Cantrals DS1 – Neptunus DS1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-44

Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde vrij te spreken van het ten last gelegde.

Kosten: € 0,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-43

L&D Amsterdam

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Amsterdam Pirates 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “wat een fucking bullshit call” , tijdens de op 28 juni 2018 gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam – Quick Amersfoort

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-42

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 29 juni 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van DSS 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens herhaaldelijke aanmerkingen jegens de leiding (feitcode 2), tijdens de op 23 juni 2018 gespeelde wedstrijd DSS H2 - Euro Stars H1

Bij de stafmaat is rekening gehouden met de recidieven.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

 

IN BEROEP GEGAAN

 

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken

De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt de beslissing van de CS van 29 juni 2018.

Lees de volledige uitspraak

Kosten: € 160,00

Behandeld en beslist op 13 juli 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.

2018-41

Roef!

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 29 juni 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van ROEF! 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “kut call” (feitcode 2), tijdens de op 23 juni 2018 gespeelde wedstrijd ROEF! - Olympia Haarlem

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-40

Onze Gezellen

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 29 juni 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren  honkbal team van Onze Gezellen 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “fucking hell jongen” (feitcode 2), tijdens de op 23 juni 2018 gespeelde wedstrijd Neptunus -Onze gezellen

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-39

RCH-Pinguins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 6 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van RCH Pinguins 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld,   wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “zien jullie dan helemaal niets” en “zijn jullie blind”. En ongepast gedrag, te weten het verscheuren en weggooien van het rapport direct na het verkrijgen voor de ogen van de scheidsrechter. Tevens is gedaagde 1 wedstrijd extra toegerekend vanwege een eerdere veroordeling, tijdens de op 20 juni 2018 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins H2- Kinheim H2

De commissie is ook bevoegd voor gebeurtenissen na de wedstrijd

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-38

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens onbeheerst en/of demonstratief weggooien van spelmateriaal, in dit geval een knuppel (feitcode 21), tijdens de op 15 juni 2018 gespeelde wedstrijd DSS - Olympia Haarlem

De commissie acht het niet bewezen dat gedaagde de knuppel richting de werpster heeft gegooid.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-37

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “fuck call” (feitcode 2), tijdens de op 15 juni 2018 gespeelde wedstrijd DSS - Olympia Haarlem

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-36

Wassenaar

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 22 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Wassenaar 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens herhaaldelijk commentaar op de leiding (feitcode 2), tijdens de op 15 juni 2018 gespeelde wedstrijd Amsterdam Pirates H2 - Wassenaar H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-35

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “fuck you” (feitcode 2) tijdens de op 10 juni 2018 gespeelde wedstrijd DSS H2 – HCAW H2

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-34

Blue Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Blue Birds 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “horse shit call” (feitcode 2) tijdens de op 10 juni 2018 gespeelde wedstrijd Blue Lions H1 – Blue Birds H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-33

Blue Birds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Blue Birds 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking, te weten “flapdrol” (feitcode 2) tijdens de op 10 juni 2018 gespeelde wedstrijd Blue Lions H1 – Blue Birds H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-32

Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van Twins 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens Ongepaste opmerking en ongepast gedrag, te weten “koekenbakker” en de uitspraak dat de betreffende scheidsrechter een bezoek aan Specsavers diende te brengen. Daarnaast acht de commissie het verzwarend van aard dat gedaagde trachtte de zonnebril van de scheidsrechter (af) te pakken. (feitcode 2) tijdens de op 10 juni 2018 gespeelde wedstrijd Twins H2 – UVV H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-31

ROEF!

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van ROEF! 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens Herhaaldelijke aanmerking jegens de leiding Feitcode 2, tijdens de op 9 juni gespeelde Spraks DS1 - ROEF! DS1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-30

Alcmaria Victrix

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 13 juli 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Alcmaria Victrix 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens een tegenstander (feitcode 2), tijdens de op 9 juni 2018 gespeelde wedstrijd Hawks H1 - Alcmaria Victrix H1

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern,  mr. T. Felix,

2018-29

Alcmaria Victrix

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 15 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Alcmaria Victrix 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens Herhaaldelijke aanmerking jegens de leiding, te weten “ach man lul niet” Feitcode 2, tijdens de op 9 juni gespeelde wedstrijd Hawks H1 - Alcmaria Victrix H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), L. Meijer, mr. T. Felix

2018-28

Quick Amersfoort

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 8 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Quick Amersfoort 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, te weten feitelijke beslissingen ter discussie stellen, tijdens de op 3 juni gespeelde wedstrijd DSS - Quick Amersfoort

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris),mr. T. Felix, P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-27

HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 8 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het vierde heren honkbal team van HCAW 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, te weten feitelijke beslissingen ter discussie stellen, tijdens de op 3 juni gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort H2 – HCAW H4

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris),mr. T. Felix, P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-26

Hazenkamp

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 8 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Hazenkamp 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens commentaar jegens en belediging van de scheidsrechter, te weten “homo en maatenaaier”(feitcode 2 &3), tijdens de op 30 mei gespeelde wedstrijd Hazekamp - Domstad Dodgers

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-25

Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 juni 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van Euro Stars 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens herhaaldelijk opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2), tijdens de op 26 mei 2018 gespeelde wedstrijd Onze gezellen DS1 - BA Euro Stars DS1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, J. van der Heijden

2018-24

Silicon Storks

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens commentaar op de leiding en het gooien van spelmateriaal (feitcode 2 en 21), tijdens de op 20 mei 2018 gespeelde wedstrijd L&D Amsterdam - Silicon Storks

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-23

Neptunus

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens aanmerking op de leiding, te weten “hij tikte hartstikke mis”(feitcode 2), tijdens de op 20 mei 2018 gespeelde wedstrijd Alcmaria Victrix - Neptunus Tridents. Gedaagde was reeds gewaarschuwd door de scheidsrechter.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-22

De Glaskoning Twins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens het niet voldaan aan een reglementaire opdracht feitcode 25), "te weten: terug te keren naar de dug out", tijdens de op 17 mei 2018 gespeelde wedstrijd Curacao Neptunus - De Glaskoning Twins

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-21

Curaçao Neptunus

De commissie strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen, de maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende beschouwd.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-17

Nieuwegein Diamonds

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens het weggooien van spelmateriaal en aanhoudelijk protesteren (feitcode 2 en 21), tijdens de op 13 mei 2018 gespeelde wedstrijd Nieuwegein Diamonds H1 - Domstad Dodgers H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-16

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren heren honkbal team 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld,  wegens ongepast gedrag, te weten het wegschoppen van een knuppel (feitcode 2), tijdens de op 12 mei 2018 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins JH1 - DSS JH1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-15

RCH-Pinguins

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 24 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld,  wegens ongepaste opmerking, te weten “Kut call” (feitcode 2), tijdens de op 10 mei 2018 gespeelde wedstrijd RCH Pinguins - Herons

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-14

Alphians

De Commissie Strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen. De commissie acht de maatregel van de scheidsrechter als voldoende. 

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), P. Bokern (secretaris), T. Felix, J. van der Heijden, L. Meijer

2018-13

Alphians

De Commissie Strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen. De commissie acht de maatregel van de scheidsrechter als voldoende. 

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), P. Bokern (secretaris), T. Felix, J. van der Heijden, L. Meijer

2018-12

DVH

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 11 mei 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van DVH 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter (feitcode 2)

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Felix

2018-11

Hoofddorp Pioniers

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 16 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Hoofddorp Pioniers 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag, te weten na het uitgaan niet direct naar eigen dug-out terug te keren maar aanstalten maken richting dug-out van de tegenstander met knuppel in de hand (feitcode 2), tijdens de op 5 mei 2018 gespeelde wedstrijd DSS - Hoofddorp Pioniers.

De commissie gaat er niet van uit dat gedaagde wilde dreigen. Wel acht de commissie het laakbaar dat gedaagde – na dat beide teams gewaarschuwd waren – met knuppel in de hand aanstalten maakte richting dug-out van de tegenstander te gaan.

Gebleken is dat een speler van de tegenstander meerdere malen provocerende opmerkingen jegens gedaagde heeft gemaakt. Tegen deze speler is echter geen strafzaak aanhangig.

Door de voorlopige schorsing heeft gedaagde reeds 3 wedstrijden gemist zodat de voorlopige schorsing de straf overstijgt. Was de commissie op het moment van de voorlopige schorsing van de volledige situatie op de hoogte geweest dan had het oordeel over een voorlopige schorsing wellicht anders uitgevallen.

 

Kosten: € 106,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), P. Bokern (secretaris), T. Felix, J. van der Heijden, L. Meije

2018-10

Schiedam

De Commissie Strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen. De commissie acht de maatregel van de scheidsrechter als voldoende.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-09

DSS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 11 mei 2018  het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van DSS 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “dat was toch geen stop” (feitcode 2)

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, T. Feli

2018-08

Tsunami

De commissie strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen. De commissie acht de genomen maatregel van de scheidsrechter voldoende.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-07

DSS

De commissie strafzaken heeft besloten u geen verdere straf op te leggen. De commissie acht de genomen maatregel van de scheidsrechter voldoende.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-06

Kinheim

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 4 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Kinheim 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens commentaar op de leiding en ongepaste opmerking, te weten “Pannekoek” (feitcode 2)

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

 

IN BEROEP GEGAAN PER 4 MEI 2018

 

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 4 mei 2018.

Lees de volledige uitspraak

Kosten € 106,00

Behandeld en beslist op 10 mei 2018 door: mr. S.M.  van Elst (voorzitter) N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J.  Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens

2018-05

HCAW

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 4 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van HCAW 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bij herhaling ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, te weten “stelletje amateurs” en “jullie verneuken het spel” (feitcode 2)

Motivering:

De commissie merkt op dat in het nieuwe tuchtreglement 2018 (vastgesteld op 2 mei 2018) de vereisten voor de ontvankelijkheid van een strafzaak zijn veranderd. Nu dit reglement na de wedstrijd in werking is getreden, is deze zaak getoetst aan het oude reglement waarin vermelding op het wedstrijdformulier en een rapport van de scheidsrechter cumulatieve vereisten waren. Het verweer dat de strafzaak niet-ontvankelijk zou zijn nu de strafzaak niet zou zijn vermeld op het wedstrijdformulier wordt evenwel verworpen. Op het wedstrijdformulier staat onder ‘bijzonderheden’ dat de coach uit het veld was gestuurd.

Gedaagde verzoekt om geen straf op te leggen nu het wegzenden voldoende bestraffing zou zijn. Als straf verlichtende omstandigheid voert hij – kort gezegd- de beweerdelijke slechte kwaliteit van de scheidsrechtelijke beslissingen aan. De commissie ziet eventuele ‘missed calls’ niet als straf verlichtende omstandigheid.

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

2018-04

Orioles

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 1 mei 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste honkbal team van Orioles 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens bij herhaling ongepaste opmerking, te weten “dat is fucking bullshit” en ongepast gedrag, te weten het weggooien van de helm (feitcode 2), tijdens de op 21 april gespeelde wedstrijd Orioles H1 - Spraks H1

Kosten: € 54,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), mr. M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern

2018-03 Euro Stars

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20 april 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van Euro Stars 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.  

Wegens Ongepaste opmerking, te weten “Tyfus schijtcall” (feitcode 2), tijdens de op 15 april 2018 gespeelde wedstrijd Euro Stars - Schiedam

Kosten: € 53,00

Behandeld door: mr. T. Felix (i.o. voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer

2018-02 Alcmaria Victrix

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20 april 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van Alcmaria Victrix 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld.  

Wegens Ongepaste opmerking, te weten “Kanker op” en ongepast gedrag, te weten obscene gebaren (feitcode 2), tijdens de op 15 april 2018 gespeelde wedstrijd UVV - Alcmaria Victrix

Kosten: € 53,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix

 

IN BEROEP GEGAAN PER 20 APRIL 2018

 

Uitspraak Commissie van Beroep Stafzaken:
De Commissie van Beroep Strafzaken bekrachtigt op 28 april 2018 de beslissing van de Commissie Strafzaken. Voor de volledige uitspraak KLIK HIER.

Kosten: € 106,00

Behandeld en beslist op 28 april 2018 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter) en de leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.

2018-01

UVV

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde ingaande 20 april 2018 het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van UVV 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.  

Wegens ongepast gedrag, te weten obscene gebaren (feitcode 2), tijdens de op 15 april 2018 gespeelde wedstrijd UVV - Alcmaria Victrix

Kosten: € 53,00

Behandeld door: mr. M.R. van Ee (voorzitter), M. Vrolijk (secretaris), P. Bokern, L. Meijer, mr. T. Felix