home » competitie » wedstrijdzaken » doelgroepenoverleg

Doelgroepenoverleg

Jaarlijks organiseert de KNBSB na afloop van het seizoen het Doelgroepenoverleg. Bij deze overleggen gaan we in gesprek met het technisch kader van onze verenigingen. We evalueren en bespreken samen met de betrokkenen (trainers, coaches, TC leden) de diverse jeugd en senioren competities en regelementen in de wedstrijdsport van het afgelopen seizoen.

Terugkoppeling Doelgroepenoverleg 2016
Op zaterdag 5 november 2016 zijn de jaarlijkse doelgroepoverleggen in sportcomplex Merwestein in Nieuwegein gehouden. Tijdens een doelgroepoverleg wordt door (technisch) kaderleden van verenigingen en medewerkers van het Bondsbureau naar het afgelopen seizoen terug gekeken. Wat ging goed? En wat kan beter? Ook wordt er vooruit gekeken naar het aankomende seizoen. Dit platform biedt elke vereniging de mogelijkheid om zijn ervaringen en wensen met betrekking tot de competities in te brengen. Uiteindelijk beslist de Kolom Breedtesport welke (reglementaire) wijzigingen worden doorgevoerd.

Overzicht terugkoppeling Doelgroepenoverleg 2016 per doelgroep 

 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook