home » competitie » wedstrijdzaken » protestcommissies hb/sb

Protestcommissies Honkbal en Softbal

Als naar de mening van een team een scheidsrechter een spelregel verkeerd heeft toegepast, dan kan de betrokken vereniging een protest indienen en het oordeel van de Protestcommissie aanvragen. Er bestaan twee Protestcommissies: een voor Honkbal en een voor Softbal. Tegen een feitelijke waarneming (bijvoorbeeld slag of wijd) kan geen protest worden ingediend.

Correspondentie
Correspondentie met de Protestcommissies Honkbal en Softbal verloopt via de afdeling Competitiezaken. Correspondentie voor een Protestcommissie (waaronder een 'Protestformulier 2017' of 'Formulier Verklaring inzake protest') moet binnen 48 uur nadat het protest is ingediend worden aangeleverd bij de:

Protestcommissie Honkbal / Protestcommissie Softbal
(Per adres afdeling Competitiezaken)
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: info@knbsb.nl of competitie@knbsb.nl.

Stappenplan
In bijgaand document vindt u een stappenplan waarin stap voor stap is beschreven hoe u een protest moet indienen en hoe een protest wordt behandeld. Klik hier om naar dit stappenplan te gaan.

Documenten
In hoofdstuk 7 van de verschillende Reglementen van Wedstrijden is de werkwijze voor het indienen van een protest geregeld. Met ingang van seizoen 2017 heeft er een kleine wijziging in die werkwijze plaatsgevonden. Er zijn voortaan twee verschillende formulieren beschikbaar:

Uitspraak
Een Protestcommissie kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen.

Een uitspraak van de Protestcommissies Honkbal of Softbal wordt door de afdeling Competitiezaken per e-mail naar het secretariaat van de protesterende vereniging gestuurd.
Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de tegenpartij en de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de officiële KNBSB-site, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak. Per seizoen vindt u de uitspraken via de blauwe buttons aan de rechterzijde van deze pagina.

Geen beroep mogelijk
Op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7 van de verschillende Reglementen van Wedstrijden is het niet mogelijk tegen een uitspraak van een Protestcommissie in beroep te gaan.

Kosten
Als een vereniging een protest indient, wordt via Sportlink aan deze vereniging een administratieve heffing opgelegd (2017: EUR 25,00).

  • Wordt het protest toegewezen, dan wordt deze administratieve heffing ongedaan gemaakt en uit Sportlink verwijderd.
  • Wordt het protest afgewezen of niet ontvankelijk verklaard, dan wordt de administratieve heffing gehandhaafd.
  • Heeft een van de betrokken verenigingen niet aan de verplichting van het tijdig insturen van een verklaring voldaan, dan krijgt deze vereniging een administratieve heffing opgelegd.

De administratieve heffing wordt via de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging in rekening gebracht.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook