Protocol rondom extreme kou en hitte

De afdeling Competitiezaken ontvangt vanuit verenigingen en leden regelmatig vragen over de minimale en maximale temperaturen waarbij wedstrijden wel/niet kunnen gespeeld worden en wat het protocol van de KNBSB is.

In tegenstelling tot in het verleden heeft de KNBSB tegenwoordig in zijn reglementen geen minimum- of maximumtemperatuur meer staan. De KNBSB raadt de verenigingen aan de weersituatie dagelijks te bekijken, omdat een weersvoorspelling lang niet altijd uitkomt.


Waarom geen minimale of maximale temperatuur instellen?

De KNBSB heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen geen minimum- of maximumtemperatuur meer in de reglementen op te nemen. Weersomstandigheden over één kam scheren, is namelijk te star. Soms zijn de weersvoorspellingen warmer/kouder dan het in de praktijk daadwerkelijk is. Het kan immers zijn dat een weersvoorspelling aangeeft dat een bepaalde temperatuur (kou of hitte) wordt verwacht maar dit kan dagelijks bijgesteld worden.

Daarbij geven de diverse media verschillende informatie, waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Ook kunnen de temperaturen in verschillende delen van het land verschillen. In sommige gevallen heb je te maken met een hoge temperatuur maar daarbij ook een verkoelende wind waardoor het een stuk draaglijker is om toch te kunnen spelen. Dit kan natuurlijk ook andersom zijn. De temperatuur is goed, maar door een ijzig koude wind kan het toch niet verantwoord zijn om te spelen. Ditzelfde geldt ook bij een minimale temperatuur. 

Het blijft altijd lastig om het weer in te schatten. Daarom geven we de verenigingen mee om vooral met ‘common sense’ te kijken naar de situatie en dit met elkaar te bespreken waarbij de veiligheid van de spelers uiteraard voorop staat.


Wat te doen?

Wanneer een vereniging het vanwege de weersomstandigheden niet verantwoord vindt te kunnen spelen, dan moet deze vereniging hierover met de tegenstander in contact treden. Overleg gezamenlijk over mogelijke, andere opties die er zijn: bijvoorbeeld op een ander tijdstip spelen (eerder/later op de dag is het koeler dan midden op de dag) of extra drinkpauzes tijdens de wedstrijd inlassen. Uiteraard is het ook mogelijk dat beide verenigingen overeenkomen de wedstrijd op een ander moment te spelen.


Extra informatie bij warmere temperaturen

Voor meer informatie over sporten bij warmere temperaturen verwijzen wij u graag naar een artikel van de website Sportzorg.nl (link toevoegen: https://www.sportzorg.nl/bibliotheek/warmte-en-inspanning.).

Voor meer informatie of voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Competitiezaken (competitie@knbsb.nl).