Competitiezaken: Veel gestelde vragen en antwoorden

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli 2020 kunnen er weer oefen- en competitiewedstrijden worden gespeeld. Bij de KNBSB komen veel vragen binnen. Daarom hebben we hieronder een lijst met veel gestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën:

Competitiezaken: Veel gestelde vragen en antwoorden

 • Ik heb een competitie-gerelateerde vraag. Mag ik de afdeling Competitiezaken benaderen?

  Op dit moment heeft de afdeling Competitiezaken het zeer druk met de opstart van alle competities. Alleen de wedstrijdsecretaris van een vereniging mag contact opnemen met de afdeling Competitiezaken. Die werkwijze was in het verleden eigenlijk al van toepassing, maar hanteren we nu strikt.

  Bent u coach/speler/ouder/bestuurslid en heeft u een competitie-gerelateerde vraag? Neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van uw vereniging. Uw wedstrijdsecretaris kan inschatten of hij/zij de vraag namens de vereniging daadwerkelijk aan Competitiezaken moet stellen.

 • Hoe kan ik de afdeling Competitiezaken het beste benaderen?

  Op dit moment heeft de afdeling Competitiezaken het zeer druk met de opstart van alle competities. De instroom van vragen via telefoon en e-mail is hoog. Heeft u een vraag die op dit moment echt moet worden gesteld (en dus niet tot rustiger tijden kan wachten)? Wij verzoeken u uw vraag per mail te sturen naar competitie@knbsb.nl. Houd u er wel rekening mee dat een antwoord op uw mail enige dagen op zich kan wachten.

 • Wat is het verschil tussen het generieke sportprotocol Verantwoord sporten en het document met de sportspecifieke aanvullingen daarop?

  Er zijn twee protocollen op de honkbal- en softbalsport van toepassing:

  1. Generiek protocol Verantwoord sporten -> Dit sportbrede protocol is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Dit protocol staat op de site van NOC*NSF.
  2. Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport -> Als aanvulling op het sportbrede protocol heeft de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld. Dit protocol staat op de site van de KNBSB.

  Neem de inhoud van deze protocollen goed door, implementeer deze binnen uw vereniging en houd u eraan.

 • De tegenstander neemt het niet zo nauw met de coronamaatregelen, bijvoorbeeld het afstand houden in de dug-out. Hoe moet ik hier mee omgaan?

  Alle betrokkenen op en rond het speelveld moeten met elkaar zorgen dat de protocollen en coronamaatregelen worden opgevolgd. Als u ziet dat iets niet goed gaat, bespreek dit dan met elkaar. Mocht u zich als individu of als team niet goed voelen bij een bepaalde gang van zaken, dan bepaalt u uiteraard zelf hoe u daarmee omgaat. Het eventueel niet deelnemen aan de wedstrijd of het stoppen van de wedstrijd behoort tot de mogelijkheden.

 • Wanneer worden de competitieprogramma’s voor mijn team(s) gepubliceerd?

  Dinsdag 30 juni 2020 zijn de competitieprogramma’s gepubliceerd voor de eerste twee speelrondes (weekend 4-5 en 11-12 juli) in de Senioren open klassen en alle Jeugdklassen. Vrijdag 3 juli zijn de competitieprogramma’s gepubliceerd van de Topcompetities Honkbal en Softbal Dames.

  Competitiezaken streeft ernaar in de loop van de week van 6 juli de competitieprogramma’s te publiceren van:

  • Alle Senioren gesloten klassen
  • Alle Senioren open klassen (programma’s na de zomerstop)
  • Alle Jeugdklassen (programma’s na de zomerstop)
 • Ik zie voor een team geen competitiewedstrijd gepland staan in het weekend van 11-12 juli. Hoe kan dat?

   

  Het kan zijn dat uw team in een poule met een ongelijk aantal teams is ingedeeld. Daardoor heeft elk team in die poule minimaal één speelronde zonder tegenstander. Mogelijk geldt voor uw team dat ze precies dat weekend geen ingeplande competitiewedstrijd hebben.

 • Hoe moet ik handelen bij het afzeggen van een oefenwedstijd?

  In geval van een oefenwedstrijd verzoeken wij u zo snel mogelijk met de tegenstander af te stemmen dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Vervolgens kunt u het niet doorgaan van de oefenwedstrijd per e-mail aan Competitiezaken doorgeven (competitie@knbsb.nl). Competitiezaken zet de oefenwedstrijd in Sportlink dan op vervallen. Neem de wedstrijdsecretaris van de tegenstander mee in de cc of laat duidelijk blijken dat er overleg is geweest en de tegenstander op de hoogte is en/of akkoord is gegaan.

 • Hoe moet ik handelen bij het afzeggen van een competitiewedstijd?

  In geval van een competitiewedstrijd verzoeken wij u zo snel mogelijk met de tegenstander af te stemmen dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Vervolgens kunt u het niet doorgaan van de competitiewedstrijd in Sportlink Club of via de KNBSB Competitie-app op ‘afgelast door vereniging’ zetten, zodat voor een ieder zichtbaar is dat de wedstrijd niet doorgaat.

 • Een afgelaste competitiewedstrijd willen we op een later moment alsnog inhalen? Hoe moeten we dit regelen?

  Alle afgelaste competitiewedstrijden worden door Competitiezaken naar de fictieve datum 31 oktober 2020 gezet. In overleg met de tegenstander kunt u kijken of een wedstrijd op een andere speeldatum alsnog kan worden ingehaald. Via het reguliere systeem van wedstrijdwijzigingsverzoeken in Sportlink Club kunt u een wijzigingsverzoek bij Competitiezaken indienen. Klik hier voor een handleiding over dit systeem.

  Let op: De verplichting om een wedstrijd binnen 2 maanden na de oorspronkelijk ingeplande speeldatum in te halen, is in dit bijzondere seizoen niet van toepassing. Als verenigingen overeenkomen een afgelaste competitiewedstrijd niet te spelen en er voor kiezen deze te laten vervallen, geef dit dan per e-mail aan Competitiezaken door (competitie@knbsb.nl).

 • Het lukt niet om een afgelaste competitiewedstrijd op een later moment alsnog in te halen? Hoe moeten we hiermee omgaan?

  Allereerst vinden we communicatie tussen de betrokken verenigingen van groot belang. Stem met elkaar af hoe om te gaan met een afgelaste competitiewedstrijd. Als verenigingen overeenkomen een afgelaste competitiewedstrijd niet te spelen, geef dit dan per e-mail aan Competitiezaken door (competitie@knbsb.nl).

 • Ik heb een wedstrijdwijziging (wijziging van de speeldatum, aanvangstijd, accommodatie, o.i.d.). Hoe moet ik dit doorgeven?

  Via het reguliere systeem van wedstrijdwijzigingsverzoeken in Sportlink Club kunt u een wijzigingsverzoek bij Competitiezaken indienen. Klik hier voor een handleiding over dit systeem.

 • Mag een team tijdens de zomerstop ook een competitiewedstrijd spelen?

  In de zomerstop van maandag 13 juli tot en met zondag 2 augustus worden er door Competitiezaken geen competitiewedstrijden ingepland (met uitzondering van de Topcompetities Honkbal en Softbal). Het staat verenigingen uiteraard vrij om in onderling overleg in die periode alsnog een afgelaste wedstrijd in te halen of een later geplande wedstrijd naar voren te halen. Via het reguliere systeem van wedstrijdwijzigingsverzoeken in Sportlink Club kunt u een wijzigingsverzoek bij Competitiezaken indienen. Klik hier voor een handleiding over dit systeem. Op de KNBSB-site vindt u ook de speelkalenders voor de verschillende leeftijdscategorieën en klassen.

 • Ik kan niet (meer) inloggen in Sportlink Club. Hoe kan dat?

  Als u tijdens het opstarten van Sportlink Club een foutmelding in beeld krijgt, betekent dit vaak dat er een oude versie van Java op uw computer is geïnstalleerd. Het updaten van Java wil vaak al helpen. Een andere optie is om de cache (het tijdelijke geheugen) van Java te legen. Klik hier voor een handleiding met de te volgen stappen.

  Lukt het niet om het probleem opgelost te krijgen? Neem dan contact op met de Servicedesk van Sportlink: 088-7700500 of https://www.sportlink.nl/diensten/support/.

 • Ik kan niet (meer) inloggen in de KNBSB Competitie-app. Hoe kan dat?

  Bij problemen met het inloggen in de KNBSB Competitie-app kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink: 088-7700500 of https://www.sportlink.nl/diensten/support/.

 • Ik kan geen leden aan een team toevoegen in Sportlink Club en/of de KNBSB Competitie-app. Wat moet ik doen?

  Kijk in Sportlink als eerste het volgende na:

  1. Is het betreffende lid als bondslid bij jouw vereniging aangemeld?
  2. Heeft het betreffende de juiste spelactiviteit: Honkbal, Softbal of BeeBall?

  Sportlink Club biedt de mogelijkheid om bondsteams en spelersopgaven in te richten. Hiermee kunnen spelers aan bondsteams worden toegevoegd. Klik hier voor een handleiding met de te volgen stappen in Sportlink Club.

  Ook op het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) een speler toevoegen. Klik hier voor een handleiding met de te volgen stappen in de KNBSB Competitie-app.