home » events » breedtesport » little league

Little League          

Inhoudsopgave:

Nieuws
Ook op deze pagina op onze website zijn nieuwsberichten te vinden.

Wat is Little League
Little League is een Amerikaanse sportorganisatie die sinds 1939 over de hele wereld honkbal- en softbaltoernooien voor jeugd organiseert. Little League is een internationaal programma voor jonge honkballers en softbalsters tussen de 11 en 16 jaar. Het programma is jaren geleden overgewaaid uit Amerika. In Amerika is de competitie via Little League  georganiseerd. Zij kennen daar geen verenigingen maar regionale Little League teams die in verschillende leeftijdscategorieën een competitie spelen.

Little League wordt dus met name gespeeld in Amerika maar er zijn ook in de rest van de wereld LL programma’s die op verschillende manieren worden ingevuld door de betreffende landen en regio’s binnen de kaders en regels die Little league USA stelt. Jaarlijks worden er Nationale en Europese Little League kampioenschappen georganiseerd en de Europees kampioenen plaatsen zich voor de World Series in Amerika.

Leeftijdenmatrix
Little League programma is voor jonge honkballers en softbalsters tussen de 11 en 16 jaar. Elk jaar komt er vanuit Little League USA een nieuwe matrix – leeftijdenkaart beschikbaar waar de geboorte data en leeftijdsgrenzen op staan zodat je kunt zien in welke categorie de speler past.

Leeftijdenmatrix 2017 

Little League in Nederland
De KNBSB organiseert het Little League-programma naast de reguliere competitie voor verenigingsteams. Het LL programma wordt georganiseerd vanuit het bondsbureau met ondersteuning van HBO stagiaires. In overleg met Little League USA is Nederland ingedeeld in tien speelregio’s ook wel Leagues genoemd (zie plaatje).

Leagues kunnen ook worden samengevoegd om teams samen te stellen voor het NK. Hiervoor moet elk jaar opnieuw toestemming gevraagd worden bij de KNBSB en Little League USA.
 

# Regio
1 Noord Nederland
2 Oost Nederland
3 Brabant Oost / Limburg
4 Brabant West
5 Rotterdam
Den Haag
7 Amsterdam
8 Haarlem
9 Noord Holland
10 Midden Nederland

Regiocoördinatoren
De bond streeft ernaar om in iedere speelregio een vrijwilliger als regiocoördinator te hebben die het aanspreekpunt is voor de verenigingen en daarnaast spelers en speelsters stimuleert om deel te nemen aan het regionale programma en de verenigingen informeert over Little League. Deze regiocoördinator staat nauw in contact met het bondsburo.

Overzicht regiocoördinatoren 2017

Meedoen?
Bij het Little League programma staat speelplezier voor de deelnemers voorop! Uitgangspunt is dat alle kinderen mee kunnen doen. Echter met uitzondering van spelers en speelsters uit nationale selecties. En van de baseball academies mogen alleen de eerste jaars spelers deelnemen. Op deze manier is en blijft Little League echt een breedtesportevenement.

Kinderen die mee willen doen kunnen zich vanaf november via de website van de KNBSB individueel inschrijven om deel te nemen aan het regionale programma. Deelname aan het programma kost €35,- pp wat betaalt wordt bij de inschrijving.

Online inschrijven

Je neemt deel aan het programma in de regio waar je woont of naar school gaat. Dus niet in de regio van de vereniging waar je speelt. Op basis van je leeftijd wordt je ingedeeld in één van de drie niveau's (Little, Junior of Senior League). Door de Little League organisatie in USA wordt streng gecontroleerd op woonplaats / school adres en geboorte datum. De enige uitzondering hierop zijn de Big League teams. Hiervoor wordt een nationale selectie gemaakt.

Het regionale programma bestaat uit minimaal 3 trainingsmomenten. Het programma wordt door de regiocoördinator ingevuld en kan ook uit meer trainingen en of wedstrijdmomenten bestaan. De regiocoordinator zal trainingen en lokaties met de deelnemers communiceren. Indien het programma in de regio uitgebreid wordt met meer trainingen cq wedstrijden kan er een extra bijdrage van de spelers gevraagd worden om extra kosten op te vangen. Daarover worden de deelnemers in de eigen regio geïnformeerd.

Nederlands kampioenschap

Op basis van het regionale programma worden er door het technisch kader regionale selectieteams samengesteld in elke leeftijdscategorie. Deze selecties van de little, junior en senior teams spelen het Nederlands Kampioenschap tegen andere regionale selectieteams. Big League teams zijn geen regionale maar landelijke selecties. Zij spelen geen NK maar plaatsen zich bij deelname direct voor het Europese Kampioenschap.

Het Nederlands Kampioenschap vindt op 2 of meer dagen in mei/ juni plaats. Hieraan doen jaarlijks 30 tot 35 teams mee. De NK dagen zijn voor de jeugd teams competitie-vrij gepland door de KNBSB. De selectieteams krijgen van de organisatie een Team T-shirt in de kleur van de regio waarin zij het NK moeten spelen. Tijdens het NK wordt een openingsceremonie gehouden waar zoveel mogelijk teams bij aanwezig dienen te zijn en waar de sportieve eed afgelegd wordt door de deelnemers.

Tijdens het Nederlands kampioenschap worden de wedstrijden geleid door bondsscheidsrechters en clubscheidsrechters. Zij leiden de wedstrijden volgens de NK Little League Toernooiregels, welke zijn afgeleid van de internationale Little League regels.

Voorafgaand aan het NK vind er een Technical Meeting plaats voor alle coaches waar de opzet van het NK en de reglementen nogmaals uitgelegd en toegelicht zullen worden. De KNBSB onderhoud contact met Little League Europa in Polen met betrekking tot de regels en eventuele vragen hierover.

Europese kampioenschappen

De winnaars van het Nederlands Kampioenschap plaatsen zich voor de verschillende Europese Kampioenschappen die worden gehouden in de zomervakantie, meestal in juni / juli. Deze werden de afgelopen jaren georganiseerd in Polen (daar is het Europese hoofdkwartier van LL Europa gevestigd), Italië, Tsjechië en Nederland. Een prachtige gelegenheid voor jonge sporters om een mooie internationale ervaring op te doen!

Spelers die het NK winnen moeten echter wel beschikbaar zijn voor het EK. Er moet met dezelfde selectieteams deelgenomen worden aan het EK en er kunnen geen spelers meer gewisseld worden. Men moet dus rekening houden met vakanties en dergelijke. 

Voor de teams die het EK gaan spelen zijn reis en verblijf naar het EK op eigen kosten. De lokale EK organisatie draagt zorg voor een verblijfsaccommodatie waar de teams op eigen kosten kunnen verblijven. Dit wordt zoveel mogelijk low budget geregeld. Om de kosten te drukken gaan de teams vaak zelf op zoek naar sponsoren in hun eigen netwerk.
Communicatie met betrekking tot alles rondom het EK gaat na het NK direct tussen de EK organisatie en de begeleiding van het deelnemende team. De KNBSB is hierbij niet meer betrokken.

World Series in Amerika

De winnaars van de verschillende Europese kampioenschappen plaatsen zich voor de World Series in Amerika. Dit is een soort wereld kampioenschap. Deze worden op verschillende plaatsen in de USA georganiseerd en daar wordt tegen mondiale en regionale Amerikaanse kampioenen gespeeld. Het is een sterk toernooi maar alleen al de Amerikaanse ervaring is fantastisch voor de kids.

Voor deze toernooien wordt alles (reis, verblijf, kleding) voor de teams gefaciliteerd en betaald door de Little League organisatie USA. Daar zijn dus geen extra kosten meer aan verbonden voor de teams. Indien ouders/ supporters mee willen reizen is dat op eigen gelegenheid en eigen kosten.

(Spel)regels
Het Little League reglement onderscheidt zich van de Nederlandse spelregels doordat zij een aantal specifieke spelregels hanteren. Er is een reglement met de LL regels wat elk jaar enigzins wordt aangepast door LL USA.

Er wordt jaarlijks een toernooireglement opgesteld voor het NK waar noodzakelijke aanpassingen aan de reguliere Nederlandse spelregels en de Little League regels in staan vermeld. De Little League regels worden zoveel mogelijk aangehouden bij het NK Little League.
De organisatie is echter vrij aanpassingen te doen indien zij dat noodzakelijk achten. Tijdens de Europese kampioenschappen en World Series wordt echter wel strikt volgens de Little League regels gespeeld.

Contact
Little League Nederland heeft een eigen Facebook pagina waar veel informatie te vinden is.

Vragen over Little League? Mail naar littleague@knbsb.nl

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook