home » knbsb » bondsstructuur » bondsbestuur

Bondsbestuur

KNBSB Beleidsplan 2017+

Ron Schel - Voorzitter
Ron Schel (geboren in 1954) is in het dagelijks leven oprichter en Managing Partner van een adviesbureau (Management Strategen BV) op gebied van strategie, beleid en organisatieontwikkeling. Ron is geen onbekende in het honkbal en softbal. Van 2003 t/m 2007 vervulde hij het voorzitterschap van de Bussumse honkbal- en softbalvereniging HCAW. Andere bestuurlijke ervaring deed hij op als bestuurslid van de NNEH, koepel van energetisch therapeuten (2006-2007), en van de stichting Samen Rooien, koepel van Voedselcollectieven, waarvoor hij sinds 2014 actief is.

Joost Comperen - Vice-voorzitter, PR, Marketing en Commerciële Zaken
Joost Comperen (geboren in 1977) is bestuurslid pr, marketing en commerciële zaken. Buiten de sport is hij verantwoordelijk voor meertalige websites en marketing support bij een internationaal bedrijf dat software- en vertaaloplossingen biedt aan multinationals. Bij honk- en softbalvereniging A.H.C. Quick te Amsterdam (oudste vereniging van Nederland) is Joost 9 jaar voorzitter geweest. Met behulp van zijn marketing skills is de vereniging onder zijn leiding gegroeid naar een vitale middelgrote breedtesportvereniging met onverminderde groeiambities. Daarnaast heeft hij sinds de start van het ontstaan van de huidige clusters een sturende rol gehad in KNBSB Cluster Amsterdam.

Peter van der Aart - Secretaris
Peter van der Aart (1963) studeerde in 1994 af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Arbeidsrecht en Sport& Recht. Sinds 1997 is hij werkzaam in de sportsector. Naast MT lid en Hoofd Juridische zaken van Sportservice Nederland (SNL) is Van der Aart verantwoordelijk voor de activiteiten van de Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland dat onderdeel is van SNL. Tevens kent hij ook een grote betrokkenheid bij de honkbal- en softbalsport. Als voormalig voorzitterer en coach van DSC’74, mede-oprichter van Olympia Haarlem, ex-voorzitter van de Reglementencommissie van de KNBSB, voorzitter en organisator van tal van internationale softbaltoernooien (met inbegrip van het WK Softbal in 2014) en scheidend lid van de Adviescommissie Geschillen draait de Haarlemmer al flink wat jaren mee.

Jan van Leeuwen - Penningmeester
Jan van Leeuwen (geboren in 1951) is acht jaar (1995-2003) lang voorzitter geweest van Honk- & Softbalvereniging Adegeest in Voorschoten. In de KNBSB heeft hij tien jaar (2000-2010) ervaring als lid van de Financiële Commissie. In het dagelijks leven is Jan algemeen directeur (geweest) in  verschillende bedrijven in uiteenlopende branches. De laatste jaren heeft hij gewerkt in gebiedsontwikkeling en het exploiteren en uitbouwen van een vastgoedportefeuille met winkels en woningen. Daarnaast is hij bestuurlijk actief (geweest) in verschillende organisaties na wethouder te zijn geweest in Voorschoten.

Mark Herbold - Breedtesport
Mark Herbold (geboren 1967) is ondernemer in de ICT branche. Zijn bedrijf (Esri Nederland) levert een softwareplatform om iedereen, altijd en overal de beschikking te geven over digitale kaarten met daarop de voor hen relevante informatie. Hij bedient met zijn bedrijf bijna alle overheden, nutsbedrijven en vele private ondernemingen. Als vader van een honkbalgezin met 4 zonen brengt hij het grootste deel van zijn vrije tijd door op het honkbalveld. Zelf heeft hij recreatief gehonkbald en gesoftbald en heeft als jeugdcoach vooral honkbal pupillen begeleidt. Bestuurlijk was hij vooral actief in de zakelijke sfeer (brancheorganisatie, raden van toezicht) en binnen de overheid. Zijn ambitie binnen de KNBSB is om honk- en softbal beter op de kaart te zetten en het aantal spelende leden structureel te laten groeien.

Job van Beekhoven - Topsport Honkbal en Wedstrijdofficials
Job van Beekhoven heeft in zijn jeugd gehonkbald bij de Volewijckers in Amsterdam-Noord. In de afgelopen jaren werkte hij voor het Openbaar Ministerie op Curaçao, waar hij uiteraard ook weer veel honkbal zag. Als bestuurder Topsport Honkbal zal hij zich richten op het behouden van de top-5 positie van de nationale selectie en de aantrekkelijkheid van de Hoofdklasse Honkbal.
 

Petra Arends - Topsport Softbal 
Petra Jose Arends (geboren in 1963) is in het dagelijks leven actief binnen de jeugdzorg als senior adviseur en partner bij Provenu. Is vanaf haar kinderjaren lid en betrokken bij de omnisportvereniging Alcmaria Victrix in Alkmaar. Actief binnen de softbaltak als spelend lid, moeder van, coach, technische commissie, bestuurslid en als deelnemer van het topsportberaad en de bondsraad. Heeft samen met paar bevriende softbalcoryfeeen het Rebels talentontwikkelingsprogramma opgezet. Heeft naast haar rijke gezinsleven twee passies, softbal (en honkbal) en pedagogiek. Ziet sporten in teamverband en dan natuurlijk liefst de softbal- en honkbalsport als essentieel opvoedingsinstrument voor ouders om hun kinderen op te voeden tot maatschappelijk betrokken en zelfredzame burgers. In de breedtesport waar het de sociale ontwikkeling van kinderen betreft maar specifiek ook de topsport. Petra heeft ervaring als manager in complexe innovatie- en transformatieprocessen.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook