home » knbsb » bondsstructuur » 'grand slam!' ambitie

'Grand Slam!' Ambitie

De 'Grand Slam!' Ambitie (2015) is het dashboard waarmee de KNBSB zijn beleid schrijft en geeft op een eenvoudige en toegankelijke manier inzicht in de ambities van de bond en de daar onder hangende structuur om deze ambities te verwezenlijken.

In onderstaande videoboodschap licht voorzitter Ron Schel de essentie van de 'Grand Slam!' Ambitie toe.

KNBSB Beleidsplan 2017+
Op basis van de Grand Slam! Ambitie is het KNBSB Beleidsplan 2017+ vormgegeven. Deze is tijdens het KNBSB Congres van 28 januari 2017 goedgekeurd.

Download het KNBSB Beleidsplan 2017+

Brochure Grand Slam! Ambitie
Ter ondersteuning van het dashboard heeft de KNBSB een brochure ontwikkeld om alle onderdelen van het dashboard stap voor stap toe te lichten. Bekijk de brochure online.

Focus vanaf 2015
Hoewel we graag tegelijkertijd aan alle punten van de 'Grand Slam!' Ambitie zouden willen werken, is dat met de beperkte capaciteit op het bondsbureau en de beperkte financiële middelen niet realistisch. Het Bondsbestuur heeft er daarom voor gekozen de komende tijd op een beperkt aantal punten te focussen. De focuspunten zijn:

 1. Onderlinge samenwerking versterken
  • Met name accountmanagement en clusteractiviteiten
 2. Opleidingen professionaliseren & Kwaliteit en kwantiteit kader vergroten
 3. Landelijke dekking
 4. Landelijke bekendheid
  • Promotie effectiever
  • Communicatie verbeteren
 5. Aantrekkelijke competities
  • Honkbal Topsport
  • Softbal Topsport
  • Softbal Jeugd
  • Slowpitch
 6. Lidmaatschap innoveren

Hand-out overzicht werkgroepen met contactgegevens, opdracht en stand van zaken.

Hoe nu verder?
Om de verschillende focuspunten concreet te gaan maken, worden er werkgroepen ingesteld. In sommige gevallen bestaat zo'n werkgroep al. Elke werkgroep krijgt vanuit het Bondsbestuur een duidelijke opdracht mee. Bij het uitwerken van die opdracht worden de ideeën en suggesties die tijdens de gespreksrondes in februari-maart 2015 én in de thema-avonden mei-juni 2015 meegenomen. De werkgroepen gaan de verschillende ideeën en suggesties verder uitwerken. Daarmee hebben we de verschillende ontwikkelingen binnen de bondsorganisatie samengebracht en geïntegreerd. Op de KNBSB-site zal regelmatig de voortgang van de verschillende werkgroepen worden gerapporteerd.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook