Pilot coachpitch Softbal pupillen

Op maandag 13 februari 2017 organiseerde de KNBSB in Nieuwegein een bijeenkomst voor alle Softbal Pupillen coaches. Thema van de avond is gezamenlijk nadenken over de toekomst van jeugdsoftbal en hoe we daar een bijdrage aan kunnen geven. En hoe we het sportplezier van speelsters in de pupillen leeftijd kunnen vergroten. Tijdens het waardevolle overleg waarbij van de 32 pupillenteams die zijn ingeschreven in de competitie dit jaar, er 22 verenigingen aanwezig waren om mee te praten. Wat een geweldige opkomst!

Een van de belangrijkste onderwerpen was het bespreken de succesvolle pilot die de KNBSB in oktober 2016 tijdens het Bossche Bollen toernooi gedaan heeft samen met vier SB pupillen teams. De belangrijkste aanpassingen in de regels waren:

Pilot regels:

 • Alleen spelen met coach pitch: deze moet vanaf de pitch plaat gegooid worden door de coach. Pitcher staat naast de coach om de ballen die in het veld geslagen worden te verwerken.
 • Start count blijft  2 wijd en 0 slag. Maar na 4 wijd zijn alle ballen slag en moet er dus geslagen worden en kan de slagvrouw niet meer afwachten. Zorg dus dat je iemand hebt die een goede coachpitch kan gooien en er aanvallend geslagen wordt!
 • Stelen is verboden. Honkloopster mag alleen lopen op een goed geslagen bal.
 • Buitenveld bestaat uit 4 speelsters i.p.v. 3 zodat de geslagen bal beter verwerkt kan worden.

Ervaringen van teams bij Bosche Bollentoernooi

Zowel coaches als speelsters van 3 van de 4 teams waren enthousiast. Birds, Gryphons en Twins waren positief al gaven ze wel aan dat de pilot nog wel wat fine-tuning nodig heeft.

Voordelen volgens coaches

 • De kinderen geven aan dat ze de nieuwe spelvorm veel leuker vinden, het was wel even wennen.
 • De nieuwe regels dragen bij aan het versnellen van de wedstrijd. We hebben twee maal zoveel innings gespeeld in hetzelfde uur.
 • De kinderen krijgen veel meer te doen in het veld. Er zijn meer acties en zij zijn daardoor actiever bezig.
 • Elke speelster krijgt meer slagbeurten in de wedstrijd.
 • De betere slagploeg wint.

Nadelen volgens coaches

 • Alle ballen slag na 4 wijd kan soms verkeerd uitpakken voor de slagvrouw bv. bal over de grond zou dan ook slag zijn (soepel in de spelregels omschrijven). Je leert de kinderen aan om alleen op een slagbal te slaan en ze nu moeten slaan op alles wat beweegt. Om dit te laten slagen moeten die laatste tossballen wel redelijkerwijs te slaan zijn.
 • Een goede tosser moet voorhanden zijn (is wel voorwaardelijk voor het spel).
 • Opleiden van pitchers wordt lastig als ze alleen maar mogen trainen. Pitchen in een wedstrijd, waarbij toch alle aandacht naar hen uitgaat, is toch anders.
 • Voorwaarde is wel dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het opleiden van de pitchers. Er moet wel getraind worden en de pitchers moeten worden blijven uitgedaagd.

Hoe nu verder?

De KNBSB wil deze pilot verder uitrollen en uitproberen met een aantal teams die hier voor open staan. Deze vraag werd voorgelegd aan de coaches en uiteindelijk is door de teams uit de verschillende regio’s een voorstel gekomen hoe zij de competitie in 2017 willen gaan spelen.

Er zijn een aantal varianten afgesproken:

 • 8 teams geven de voorkeur voor het spelen met de reguliere spelregels waarbij de pitchers een windmill mogen gooien
 • 18 teams geven de voorkeur voor het spelen met de pilot-regels
 • 6 teams geven de voorkeur voor een combinatie van de pilot-regels en windmill. Indien gewenst is er overleg mogelijk en aan te passen per wedstrijd

In twee regio’s is er door de teams gekozen om drie weekenden competitiewedstrijden te plannen en elke maand één weekend te competitie vrij zijn waar de teams in de betreffende poule een toernooi gaan spelen bij één van de verenigingen. Daar kan dan volgens de reguliere spelregels met de windmill gespeeld worden zodat de pitchers  dan hun wedstrijd ervaring op kunnen doen.

De regels en afspraken die gemaakt zijn met de betrokken teams vindt je in onderstaand document

Regels Pilot en regulier SB pupillen 2017

Communicatie

De KNBSB gaat de regels en afspraken waar uiteindelijk mee gespeeld gaat worden vooraf nog duidelijk communiceren met de teams.

De KNBSB gaat de ervaringen monitoren met behulp van vier aangestelde regio coördinatoren die het contact gaan onderhouden met de teams en hun ervaringen gaan bundelen en terugkoppelen.

We zullen met de pilot met deze doelgroep na het eerste deel van de competitie opnieuw bespreken en de voor en nadelen in klaart brengen. Vervolgens worden gekeken hoe we het seizoen af gaan maken.

Tot slot

Uiteindelijk waren we het er allemaal over eens dat het belangrijkste moet zijn dat de meisjes met veel plezier kunnen softballen! Dat zal dus het uitgangspunt blijven!