home » nieuws » verplichting gezichtsmaskers omgezet naar dringend advies

Verplichting gezichtsmaskers omgezet naar dringend advies

7 april 2017 11:37:00

Onlangs is verwarring ontstaan over de reglementaire verplichting met ingang van seizoen 2017 voor het dragen van gezichtsmaskers door jeugdwerpers en -binnenvelders. Deze verplichting gold namelijk alleen voor Softbal Jeugd en niet voor onze andere sporten (jeugd en/of senioren). Tijdens de Bondsraad-vergadering van zaterdag 25 maart 2017 is uitgebreid over dit onderwerp gediscussieerd. Het Bondsbestuur heeft daarop besloten één lijn te trekken met betrekking tot deze veiligheidsbepaling.

Het Bondsbestuur heeft het volgende besloten:
De verplichting tot het dragen van beschermende maskers/helmen wordt met ingang van seizoen 2017 omgezet naar een dringend advies tenzij de spelregels anders voorschrijven. Voor de spelregels nemen wij altijd de internationaal gehanteerde spelregels over. Bijvoorbeeld: In de Spelregels Honkbal is de verplichting opgenomen voor honkcoaches om een helm te dragen. Die verplichting binnen het Honkbal blijft binnen de KNBSB dus ook bestaan!

Het dringende advies tot het dragen van een gezichtsmasker door werpers en binnenvelders geldt voor alle sporten binnen de KNBSB: Honkbal en Softbal (jeugd en senioren), BeeBall en Slowpitch.

Wij realiseren ons dat sommige (softbal)leden op basis van de eerder gestelde verplichting inmiddels een gezichtsmasker of helm hebben aangeschaft. Dat de verplichting nu wordt omgezet naar een dringend advies wil niet zeggen dat u onnodig kosten heeft gemaakt. Met de aanschaf heeft u een extra veiligheid ingebouwd die wij zeer aanbevelen!

Bovenstaande beslissing is inmiddels in de verschillende Reglementen van Wedstrijden en de Regelkaarten verwerkt. 

Bekijk de actuele versies van de Reglementen van Wedstrijden en de Regelkaarten

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook