home » nieuws » definitieve wijzigingen in wedstrijdsport-competities 2018

Definitieve wijzigingen in Wedstrijdsport-competities 2018

2 januari 2018 08:26:00

Op 13 september 2017 heeft de KNBSB u geinformeerd over de voorgenomen plannen voor de Topsport- én Wedstrijdsport-competities 2018. De Kolommen Honkbal Topsport, Softbal Topsport en Breedtesport zijn de afgelopen weken/maanden met de verschillende doelgroepen over deze plannen in gesprek geweest. In dit bericht leest u meer over de beslissingen die de Kolom Breedtesport heeft genomen.

Definitieve wijzigingen in Wedstrijdsport-competities
De Kolom Breedtesport heeft op 13 september een pakket aan voorgenomen wijzigingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 gepubliceerd. Vervolgens hebben er 10 cluster(doelgroep) bijeenkomsten in de 10 KNBSB-clusters plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomsten is uitgebreid met de KNBSB-leden over de voorgenomen wijzigingen gesproken.
Mede naar aanleiding van die bijeenkomsten is de Kolom Breedtesport onlangs tot besluitvorming over definitieve wijzigingen voor het seizoen 2018 gekomen. De Kolom heeft besloten sommige voorgenomen wijzigingen niet door te zetten en andere voorgenomen wijzigingen wel. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Bij dit document behoren een aantal bijlagen die u per leeftijdscategorie een totaaloverzicht geven van de regels die in seizoen 2018 (naast of in plaats van de spelregels) van toepassing zijn. Het gaat om de volgende bijlagen:

  1. Honkbal Senioren: Overzicht bepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018
  2. Softbal Dames Senioren: Overzicht bepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018
  3. Softbal Heren Senioren: Overzicht bepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018
  4. Honkbal Jeugd: Overzicht bepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 (inclusief BeeBall)
  5. Softbal Jeugd: Overzicht bepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018

Speelkalenders Wedstrijdsport-competities 2018
Hieronder vindt u de speelkalenders die voor de verschillende leeftijdscategorieën en klassen zijn opgesteld. Aan de hand hiervan gaat de afdeling Competitiezaken in het voorjaar de competitieprogramma's 2018 samenstellen.

  1. Speelkalender Honkbal Wedstrijdsport 2018
  2. Speelkalender Softbal Wedstrijdsport 2018

De promotie/degradatieregelingen worden uiterlijk 1 maart 2018 via de Competitiebepalingen 2018 gepubliceerd.

Nieuwe versie Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018
Hieronder vindt u het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018. Er zijn twee versies beschikbaar: een versie waarin alle wijzigingen zijn gemarkeerd en een schone versie.

  1. Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018, inclusief jeugd (schone versie)
  2. Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018, inclusief jeugd (met gemarkeerde wijzigingen)

Topsport
De definitieve plannen van de Kolommen Honkbal Topsport en Softbal Topsport worden op een later moment bekendgemaakt.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook