home » nieuws » vacature: technisch directeur honkbal/softbal

Vacature: Technisch Directeur Honkbal/Softbal

25 oktober 2017 08:45:00

De KNBSB is op zoek naar kandidaten voor de functie van Technisch Directeur honkbal/softbal

Positie in de organisatie
De Technisch Directeur maakt deel uit van het management team en rapporteert aan de Algemeen Directeur. De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van het topsportbeleid. Hij / zij onderhoudt contact met de portefeuillehouders binnen het bestuur voor topsport, één voor honkbal en één voor softbal.

Belangrijke resultaatgebieden
De dagelijkse leef- en trainingssituatie van de vertegenwoordigende topsporters en de toptalenten is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de actuele eisen voor het kunnen behalen van medailles. De Technisch Directeur creëert bij betrokkenen en belanghebbenden een duidelijk besef van de Grand Slam ambitie, top vier van de wereld, de beste van Europa en regelmatig medailles op de hoogste podia en de daarbij horende keuzes die dit vergt. Hij /zij stuurt actief en ondersteunt dit proces.

De training en begeleiding van de sporters geschiedt vanuit een heldere visie en planning en is gericht op constante verbetering, vertaald in concrete doelen en resultaten. Relevante actuele inzichten en werkwijzen in topsport worden vanzelfsprekend toegepast in de dagelijkse topsportactiviteiten. De Technisch Directeur bewaakt de uitvoering door monitoring en periodieke toetsing.

Er zijn transparante en effectieve programma’s voor talent identificatie en –ontwikkeling, resulterend in een consistente instroom van nieuwe sporters van potentieel mondiaal topniveau in het programma. De Technisch Directeur werkt samen met betrokken stakeholders, waaronder de programmamanagers en accountmanager topsportcompetities. Medewerkers binnen het topsportprogramma werken vanuit gedeelde professionele normen en waarden, gericht op het leveren van een maximale bijdrage aan de afgesproken doelen. De  kenmerkende waarden binnen het topsportprogramma zijn ambitie gestuurd en doelgericht, collegiaal met een heldere communicatie.

Verantwoordelijkheden
De Technisch Directeur geeft vanuit een heldere visie en effectieve strategie vorm en sturing aan het topsportbeleid dat resulteert in medailles op EK, WK en Olympische Spelen in zowel de komende vier jaar als op lange termijn (4-8 jaar). Hij/zij is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de programma’s van de vertegenwoordigende teams en voor de programma’s voor talentidentificering en –ontwikkeling. De Technisch Directeur stelt jaarlijks de topsportbegroting op en is binnen het vastgestelde budget financieel verantwoordelijk.

De Technisch directeur is verantwoordelijk voor het aanstellen en de inzet van de coaches, trainers en overige professionals die uitvoering geven aan de activiteiten binnen het topsportprogramma. De Technisch Directeur toont inspirerend, effectief en coachend leiderschap in de aansturing van deze personen resulterend in verbinding en gemeenschappelijkheid.

De Technisch Directeur creëert en stimuleert een resultaatgericht werk- en topsportklimaat en hij/zij ziet er op toe dat de coaches, trainers en overige professionals (gaan) beschikken over de benodigde competenties om de gestelde doelen te behalen en stimuleert doorlopende ontwikkeling en groei van het topsportteam.

De Technisch Directeur borgt dat binnen het topsportprogramma wordt gewerkt met de meest actuele methodieken, kennis en technologie en heeft oog voor technische ontwikkelingen en andere innovaties die de dagelijkse setting versterken en de analyse bevorderen.

Hij/zij is bekend met de opleidingsvisie volgens het principe van Motorisch Leren en Motorische Controle en het werken met de principes van Long Term Athletic Development (LTAD).

De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor het creëren en coördineren van de randvoorwaarden en het aangaan van overeenkomsten met sporters en is aanspreekpunt voor sporters ten aanzien van o.a. huisvesting, onderwijs, werk, contract, toekomstperspectief.

De Technisch Directeur onderhoudt nauw contact met internationale (professionele) organisaties, de partners binnen het koninkrijk, NOC*NSF, CTO, media, sponsoren en overige relevante partijen.

Profiel
De Technisch directeur heeft:

 • Leidinggevende ervaring in complexe (project) organisaties;
 • Ervaring om op verschillende niveaus te kunnen handelen en communiceren;
 • Ervaring met netwerken in de internationale topsportwereld;
 • Ervaring c.q. affiniteit met de honkbal/softbal sport;

Competenties
Belangrijke competenties voor deze functie zijn:

 • Strategisch denken en handelen;
 • Besluitvaardig en doelgericht;
 • Verwachtingen managen en kaders stellen; 
 • Inspirerend leiderschap;
 • Kwaliteit- en omgevingsgericht;

Wat biedt de KNBSB

 • Een fulltime dienstverband voor bepaalde tijd conform de CAO sport voor sporttechnisch kader;
 • Een prettige werksfeer in een sportieve omgeving;
 • Een financiële vergoeding die recht doet aan de zwaarte van de functie.

Informatie
Informatie over deze functie kan worden verkregen bij Bart Volkerijk (Algemeen directeur) via tel: 030 751 3656

Indien u geïnteresseerd bent verzoeken we u om uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreide CV, in te dienen vóór 6 november 2017.  U kunt deze sturen aan: bart.volkerijk@knbsb.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook