home » nieuws » de nieuwe privacywetgeving: is jouw vereniging al aan de slag gegaan?

De nieuwe privacywetgeving: Is jouw vereniging al aan de slag gegaan?

22 december 2017 09:10:28

Privacywetgeving gaat over wat wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. Zoals iedere organisatie verwerk je als sportorganisatie regelmatig persoonsgegevens. Denk hierbij o.a. aan leden- en wedstrijdadministratie, beeldmateriaal van sporters en gegevens van vrijwilligers.

Het is daarom van groot belang om op de hoogte te zijn van deze regels. Zeker nu deze regels worden aangescherpt en sancties worden verzwaard met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee de privacywetgeving op Europees niveau geldt.

De AVG is al in werking getreden, maar om organisaties de kans te geven deze regelgeving goed te implementeren, zal de wetgeving vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Tijd om aan de slag te gaan dus!
Wellicht is jouw vereniging al druk bezig met implementatie van de AVG. Of ben je er juist nog niet aan begonnen? Vanaf midden januari kunnen alle honkbal- en softbalverenigingen voor een bedrag van € 5,25 via de KNBSB een account aanschaffen voor het AVG-programma. Met dit online programma kun je zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen jouw vereniging.

Wanneer kan je van dit programma gebruik maken?
Op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma zo laagdrempelig mogelijk te maken voor sportverenigingen. Het doel is om in januari 2018 het sport generieke programma af te hebben, zodat ook jouw vereniging hier gebruik van kan maken en ‘’AVG proof’’ kan zijn op 25 mei 2018.

Voor algemene informatie over het AVG-programma kun je terecht op https://avgverenigingen.nl/.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook