home » nieuws » aanschaf avg programma

Aanschaf AVG Programma

9 februari 2018 16:32:02

Vanaf 25 mei 2018 wordt een nieuwe privacy wet gehandhaafd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving heeft ook invloed op de honkbal- en softbalverenigingen. Een aantal weken terug heeft de KNBSB de bestuursleden van de verenigingen per mail geïnformeerd over de AVG en over de beschikbare ondersteuning voor honkbal- en softbalverenigingen. Hierin was te lezen dat de vereniging gebruik kan gaan maken van een speciaal AVG-programma. Inmiddels is het programma zover dat het kan worden aangeschaft. In dit artikel leest u meer over het AVG-programma en hoe uw vereniging hier gebruik van kan maken.

AVG-programma
De KNBSB wil het voor elke honkbal- en softbalvereniging zo makkelijk mogelijk maken om aan de AVG te voldoen. Daarom kan de vereniging voor een eenmalig bedrag van € 5,25 toegang kopen tot een speciaal AVG-programma. Met dit programma kan de vereniging in een aantal stappen zelf zorgen dat de vereniging ‘AVG-proof’ is.

De AVG verwacht bijvoorbeeld dat u alle verzamelde persoonsgegevens vastlegt, dat u al uw vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laat tekenen en dat uw beveiligingssoftware altijd up-to-date is. En weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als er een USB-stick met persoonsgegevens van uw leden kwijt is? Middels het AVG-programma wordt de vereniging aan de hand van laagdrempelige teksten en video’s begeleid in deze en de overige te ondernemen stappen die vereist zijn om te voldoen aan de AVG.

Let op:
Na het doorlopen van het stappenplan in het AVG-programma kunt u als vereniging een AVG-verklaring bij Stichting AVG aanvragen. Dit is een 'zelf-verklaring'. De vereniging verklaart hiermee zelf dat de vereniging het stappenplan heeft doorlopen en alle benodigde acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. De vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. De KNBSB is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Aanschaffen van het AVG-programma
Op onze website kan de vereniging een vouchercode voor het AVG-programma aanschaffen. Zodra de gegevens en de betaling bij ons binnen zijn, dan ontvangt de vereniging op het opgegeven e-mailadres een unieke vouchercode. Ook ontvangt de vereniging informatie over het verzilveren van deze vouchercode en het gebruik van het AVG-programma.

Aanschaffen vouchercode

Aan de slag!
De KNBSB denkt dat het AVG-programma een uitstekend hulpmiddel is om op een zo laagdrempelig mogelijke manier deze lastige en noodzakelijke transitie door te maken en om AVG-proof te worden. Indien u nog vragen heeft over de AVG-wetgeving, het AVG-programma of het aanschaffen van de vouchercodes, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of via breedtesport@knbsb.nl of 030 - 2020 100.

Met vriendelijke groet,

Bart Volkerijk
Algemeen directeur KNBSB

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook