Honkbal en softbalseizoen gaat door, maar zonder publiek

29 september 2020

De overheid heeft maandagavond 28 september 2020 nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, onder andere met betrekking tot de sport. Het goede nieuws is: we kunnen doorgaan met honkballen en softballen! Weliswaar met enkele aanpassingen, maar we kunnen ons seizoen ‘gewoon’ afmaken. Lees hieronder meer.

Uit de persconferentie van de Rijksoverheid blijkt dat er vanaf dinsdag 29 september aanvullende maatregelen gelden om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen gelden voor ten minste drie weken. Er kan gewoon worden gehonkbald en gesoftbald. Trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan, maar met enkele aanpassingen.

  • Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

Alle op 28 september door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden en de veelgestelde vragen voor de sport vindt u hier.

Geen reisbeperkingen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Gelukkig zijn er geen reisbeperkingen naar grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag afgekondigd. Voor de persconferentie gingen nog verhalen rond dat er reisbeperkingen zouden worden opgelegd. Gelukkig blijkt dat dus niet correct te zijn. Voor sportwedstrijden kan nog steeds naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden gereisd.

Sportbeoefening uitgezonderd voor maximumaantallen
Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er voor activiteiten buiten een maximumaantal van 40 mensen geldt. Sportbeoefening is daarvoor uitgezonderd. Dat geldt onder de huidige voorwaarden dus voor spelers/coaches, scheidsrechters en overige officials (bijvoorbeeld teamscorers). Na afloop van een training of wedstrijd geldt het maximumaantal wel. Het is dus de bedoeling dat u na afloop van de training/wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Tevens werd er gesproken over een maximale gezelschapsgrootte van 4 personen. Ook daarvoor is sportbeoefening uitgezonderd. Er mag gezamenlijk worden getraind en er mogen wedstrijden worden gespeeld. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters vanaf 13 jaar wel. Deze regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Sportkantines dicht
De maatregel om sportkantines te sluiten is genomen om de sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Ook de horeca bij commerciële sportaanbieders gaan voor de periode van drie weken dicht.

Publiek niet toegestaan
In de komende drie weken is publiek niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

Kinderen naar training of wedstrijd brengen
Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar trainingen of wedstrijden brengen, gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur ook aangescherpte regels.

  1. Bij een training en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. LET OP 1: Een uitzondering hierop geldt voor de ouder die een kind van ver weg, met de auto, naar de accommodatie moet brengen omdat de speler/ster anders niet bij de training/wedstrijd aanwezig kan zijn. Een dergelijke ouder vervult een noodzakelijke vervoersfunctie.

Bijvoorbeeld: Als een kind in Amsterdam speelt, maar woonachtig is in de kop van Noord-Holland en altijd door zijn ouder naar de trainingen/wedstrijden wordt gereden. LET OP 2: Beperk het gebruik van deze uitzondering tot een minimum door zo veel mogelijk te carpoolen.

  1. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is deze ouder onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan wel naar de wedstrijd worden gekeken. LET OP 3: Beperk het aantal rijdende ouders naar een uitwedstrijd wel tot een minimum door zo veel mogelijk te carpoolen.

Reactie KNBSB-directeur Stefaan Eskes
“Wij begrijpen het nut en de noodzaak van deze nieuwe coronamaatregelen en zijn blij dat we nog kunnen blijven honkballen en softballen. Hierdoor kunnen de teams de komende weken nog de laatste competitiewedstrijden spelen in het toch al ingekorte seizoen 2020.”

Nieuwe versie generieke sportprotocol

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen is het generieke sportprotocol van NOC*NSF en de sportbonden aangepast. Klik hier voor de meest actuele versie van dit protocol. Als aanvulling op dat generieke protocol heeft de KNBSB een document opgesteld met enkele specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport. De laatste versie van dit document is hier op onze site te vinden.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport vind je op de sites van de Rijksoverheid en NOC*NSF.